/ Forside / Aktuelt / Kandidat til bevillingsudvalget for CISUs oplysningspulje

 

 

CISU søger en kandidat fra medlemsorganisationerne til Bevillingsudvalget for CISUs Oplysningspulje

 

CISU søger en repræsentant fra en medlemsorganisation til CISUs oplysningspuljes bevillingsudvalg.

 

Bevillingsudvalget for CISUs oplysningspulje består af tre medlemmer: To repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer og en ekstern kommunikationsfaglig bevillingskonsulent.

 

Ansøgningerne til puljen behandles af bevillingskonsulenten, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjerne. Derefter sender bevillingskonsulenten en indstilling til bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse. Se retningslinjer for CISUs oplysningspulje på www.cisu.dk/oplysningspulje.

 

Indkaldelse af kandidatforslag fra medlemsorganisationer:

Der indkaldes hermed forslag fra CISUs medlemsorganisationer til mulige kandidater til opgaven.

Organisationerne kan indstille en eller flere erfarne folk fra deres organisation til opgaven. Personer, der ønsker at komme i betragtning, kan således kun henvende sig til CISU via deres organisation. Medlemsorganisationer, der allerede har et medlem i bevillingsudvalget eller i Civilsamfundspuljens bevillingsudvalg, kan ikke foreslå kandidater.

 

Udpegning og kriterier:

Det er CISUs bestyrelse, der udpeger på baggrund af de foreslåede kandidater. Der vil blive lagt vægt på følgende:

  • Erfaring med vurdering, formulering og gennemførelse af oplysningsaktiviteter
  • Bredt kendskab til de danske civilsamfundsorganisationers aktiviteter og arbejdsformer
  • Kendskab til den danske civilsamfundspolitik

 

Opgaven:

Der er to ansøgningsrunder om året. Opgaven omfatter vurdering af 5-8 ansøgninger pr. runde, samt deltagelse i afgørelsen af 10-16 ansøgninger pr. runde. Der vil være to møder pr. runde, som medlemmer af bevillingsudvalget skal deltage i: et møde hvor der træffes afgørelse vedrørende rundens ansøgninger og et erfaringsopsamlingsmøde.

 

Medlemmerne udpeges for to år ad gangen og kan forlænges en gang.

 

Honorar: Der ydes et fast vederlag for hver ansøgningsrunde på kr. 5.000. Det vurderes, at der er cirka 10-20 timers arbejde pr. ansøgningsrunde, men der er ingen fastlagte normer.

 

Ansøgningsprocedure:

For alle kandidater skal medsendes følgende tre dokumenter:

  • Kort motivation fra bestyrelsen i den medlemsorganisation, der foreslår en kandidat
  • Kandidatens egen korte beskrivelse af relevante faglige erfaringer og motivation for opgaven
  • CV for kandidaten

 

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til kommunikationskonsulent Kim Jensen eller forvaltningskonsulent Iben Rasmussen på telefon 86 12 03 42.

 

Ansøgningsfrist:

Forslag til kandidater skal være CISU i hænde senest mandag den 18. marts 2019 kl. 9.00. Kandidatforslag, ansøgning og CV sendes elektronisk til ans@cisu.dk

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies