/ Forside / Aktuelt / Nyheder
07-09-2017

CISU har udsigt til pænt løft på finansloven

Da regeringen løftede sløret for finanslovsforslaget for 2018, stod CISU til et løft fra 110 til 162,5 millioner kroner til civilsamfundsindsatser.

Det fremstår jo umiddelbart som et markant løft, medgiver sekretariatsleder Erik Vithner, men det er et regnestykke, hvor man både skal lægge til og trække fra.

 

Stigningen indeholder nemlig en bevillingsforpligtelse på 27 mio.  mio. kr., der er overfør til CISU fra Udenrigsministeriet til tre rammeorganisationer, der overgår til CISU programmer  fra den 1. januar 2018 (Verdens Skove, Ghana Venskab og Vedvarende Energi).

Og den resterende stigning på de 25 mio. kr.  skal desuden ses i lyset af, at civilsamfundspuljen generelt skal dække flere lande fra 2018 og at der umiddelbart ikke ser ud til længere at være særskilt finansiering til  den særlige pulje til EU's nabolande eller den særlige Pulje til Klima- og miljøindsatser.

 

- Men vi er heldigvis et stærkt på vej tilbage mod niveauet før de voldsomme nedskæringer i 2016 finansloven, så det er vi meget glade for, siger sekretariatsleder Erik Vithner.

Finanslovsforslaget giver således mere en tilfreds følelse af ro end af jubel, og nu glæder Erik Vithner sig til at give medlemsorganisationernes mulighed for at arbejde med de foreslåede midler.

 

Udover Civilsamfundspuljen forvalter CISU også den danske pulje for nødhjælp, DERF, der i år har 50 millioner kroner i puljen, men næste år er sat til 25 mio. kr. i finanslovsforslaget. 

- Det er ærgerligt, da puljen allerede her i dens første år har vist sin stærke berettigelse og de 50 mio. kr for 2017. næsten allerede er anvendt til vigtige nødhjælpsindsatser igennem mange forskellige danske organisationer og deres lokale partnere, siger Erik Vithner.

De foreslåede 25 mio kr for 2017 vil betyde en kraftig opbremsning i nødhjælpsindsatser og betyde at potentialet for at hjælpe folk i nød gennem danske organisationer og deres lokale partnere ikke vil blive udnyttet.

- Vi håber derfor, at der kan rettes op på det i den endelige finanslov eller der at der vil blive bevilget flere midler til DERF fra andre nødhjælpsmidler allerede afsat til behovsbestemt humanitært arbejde, siger Erik Vithner.

Del siden