/ Forside / Aktuelt / Nyheder
16-04-2016

CISUs medlemsorganisationer: Hold mund og ret ind - et brud med 100 års dansk tradition

På CISUs generalforsamling vedtog de fremmødte enstemmigt en udtalelse.

 

Den har overskriften "Hold mund og ret ind - et brud med 100 års dansk tradition" og kan findes som pdf på cisu.dk/holdmund

 

Udtalelsen er en kommentar til blandt andet en leder i Berlingske, hvor dagbladet skriver:

 

"Hjælpeorganisationerne bør også huske på, at de politikere, hvis aftale de nu forkaster, er de selvsamme politikere, som hvert år bevilger millioner i støtte til organisationerne over finansloven."

 

På samme vis har såvel Inger Støjberg (V) som Naser Khader (K) udtalt sig.

 

Udtalelsens ordlyd er:

 

Hold mund og ret ind - et brud med 100 års dansk tradition.

En politisk ordfører, en minister og et førende dagblad har for nylig udtalt, at de danske organisationer, der for statsmidler arbejder med nødhjælp og udvikling, skal lukke munden og ikke blande sig i den danske politiske debat.

 

CISU og medlemsorganisationerne opfordrer regeringen til at genopbygge støtten og sikre civilsamfundsindsatser som en central del af den kommende udviklingspolitiske strategi. Det gør vi som modsvar på regeringens voldsomme nedskæringer, og det står vi ved. Vi er for vores del parate til nytænkning - også med nye samarbejdspartnere, og det kræver dialog og plads til uenighed.

 

Danmark kritiserer, når friheden i Tyrkiet, Etiopien, Uganda og andre steder bliver begrænset. Derfor må vi fra det danske civilsamfund også sige klart fra, når vi møder bare en flig af det samme i Danmark.

 

Stærke fællesskaber og civilsamfundsorganisationer bidrager til at stabilisere samfund, forebygge unødig migration og modgå korruption. Det understøtter en stabil ramme for vækst og investeringer.

 

Men stærke civilsamfund skal også give medspil og modspil til de politiske systemer, myndighederne og magthaverne og holde øje med, at alle får opfyldt deres rettigheder. Et stærkt og kritisk civilsamfund er en helt grundlæggende forudsætning for et sundt demokratisk samfundsliv.

 

Danmark har i dag et omfangsrigt foreningsbaseret og frivilligt borgerengagement, hvor vi i partnerskab med fattige mennesker, frivillige og deres organisationer i hele verden dagligt gør en kæmpeindsats for at opbygge fællesskaber og civilsamfund - og bekæmpe fattigdom på folks egne præmisser. Bare se på CISUs knap 300 medlemsorganisationer. Vi støtter de mindst privilegerede mennesker ude i verden. Mennesker, der kæmper for at komme ud af fattigdom og udvikle deres egne samfund i stedet for at forlade dem.

 

En fri politisk debat og åben dialog er forudsætninger for, at vi sammen kan udvikle det danske udviklingsarbejde og samarbejde om de nye Verdensmål. Forsøg på at begrænse civilsamfundets deltagelse hører ingen steder hjemme i dette samarbejde.

Del siden

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies