/ Forside / Aktuelt / Nyheder
22-03-2017

Civilsamfundets roller til diskussion / Status på første runde i ny pulje / CISU ændrer adresse

 

Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

       
Første runde i den nye pulje

Den 15.marts åbnede CISU for første gang op for ansøgninger til Civilsamfundspuljen efter indførelse af nye retningslinjer og det nye digitale ansøgningssystem. Mens der er løbende ansøgningsfrist på de fleste af puljens modaliteter, var den 15.marts også frist for indsendelse af ansøgninger til Udviklingsindsatser.

 

Puljen modtog 23 ansøgninger om udviklingsindsatser, og der er søgt for 43 mio. kr. Organisationer, der har ansøgt, vil modtage svar på deres ansøgning senest onsdag den 24.maj.

 

Derudover er der allerede kommet en række ansøgninger til medborgerindsatser. CISU har indtil videre modtaget otte ansøgninger, og der er søgt for omkring 3.mio. kr. Organisationer der har ansøgt, vil modtage svar på deres ansøgning senest onsdag den 19.april.

 

Der har også været sidste ansøgningsrunde for Naboskabspuljen. Fristen var ligeledes 15.marts. CISU modtog i alt 10 ansøgninger, og der er søgt for godt 12 mio. kr.


Svar udsendes senest den 24. maj for både Civilsamfundspuljen og Naboskabspuljen. 

 
       
CISU skal diskutere civilsamfundets roller på generalforsamlingen

På CISUs generalforsamling den 29. april starter en længere proces med at debattere civilsamfundets rolle. 

- En række tendenser udfordrer civilsamfundsorganisationers selvopfattelse såvel som deres måde at organisere sig selv på, arbejde og samarbejde på. Det må CISU og CISUs medlemsorganisationer i højere grad forholde sig til, siger Erik Vithner, sekretariatleder i CISU. 

 

Meld dig til generalforsamlingen og vær med til at sætte dit præg på debatten. 


Der vil på generalforsamlingen vanen tro være valg til CISUs bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem i CISU er man med lige der, hvor beslutningerne bliver taget og midt i den politiske debat.


Er du frivillig eller ansat i en af CISUs medlemsorganisationer og overvejer at stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte stabsmedarbejder Maiken Kjær Milthers på mkm@cisu.dk og høre nærmere om bestyrelsesarbejdet. 

 

 
       
MUNDU i bevillingsudvalget for CISUs Oplysningspulje

Jeanette Westh, kommunikations- og projekterleder i MUNDU, der er Danmarks eneste organisation med global undervisning som hovedformål, er nyt medlem i bevillingsudvalget til CISUs Oplysningspulje. 
 

Hun har gennem MUNDU manges års erfaring med at arbejde for, at global dannelse bliver en selvfølgelig del af den almene dannelse i Danmark. 

Bevillingsudvalget består udover Jeanette Westh som repræsentant for CISUs medlemsorganisationer også Jesper Heldgaard fra GAMES, samt den eksterne kommunikationskonsulent Suzette Frovin. 


 

 
       
Nye ansigter i Civilsamfundspuljens bevillingssystem

Civilsamfundspuljens bevillingsssystem er blevet udvidet med to personer: Ny bevillingskonsulent er Dorthe Skovgaard Mortensen, som har mere end 15 års erfaring med udviklingsarbejde i Afrika og Asien. Til daglig er hun partner i Next Generation Advice.

Jacob Ravn fra Access2innovation er på indstilling af Aalborg Universitet blevet nyt bevillingsudvalgsmedlem som repræsentant for større ikke-ansøgningsberettigede organisationer og relevante faglige institutioner. Access2innovation er en organisation, som samler civilsamfundsorganisationer, virksomheder og akademiske insitutioner i nye samarbejder, der skaber bæredygtige løsninger målrettet udviklings- og nødhjælpssektoren. 


Bevillingssystemet består dermed nu af fire bevillingskonsulenter og seks bevillingsudvalgsmedlemmer.

Mere om Civilsamfundspuljens bevillingssystem kan findes her på cisu.dk. 

 

 

 
       
Ansættelse af forvaltningskonsulenter i CISU

På grund af en større opgaveportefølje har CISU udvidet antallet af forvaltere fra to til tre.
 
Helene Holbeck Kannegaard er blevet fastansat som forvaltningskonsulent i CISU. Helene er cand.mag. i internationale studier, har været studentermedhjælper i CISU siden januar 2013 (inklusiv et halvt år i praktik) og har siden den 1. august 2016 været ansat i et barselsvikariat som forvaltningskonsulent. 


Derudover er Karla Hammerskov blevet ansat som forvaltningskonsulent i et barselsvikariat. Karla er cand. soc. i socialt arbejde med speciale i håndtering af dokumentationskrav og har blandt andet arbejdet for AC Børnehjælp og  ATOS.

 
       
A bliver til X

Fra 1. april er CISUs adresse Klosterport 4X, 3. sal. – 8000 C (A bliver til X!)

 

Det sker som led i en landsdækkende indsats ’Præcise adresser skal redde liv’, som regeringen har iværksat, til fastsættelse af flere og mere præcise adresser for erhvervejendomme så ambulancereddere, brandvæsen, kunder, leverandører, post- og pakkebude eller andre, der benytter GPS, kan finde hurtigt frem til den helt rigtige virksomhed i en bygning.

 

Find mere information på www.danmarksadresser.dk

 

 
       
Sidste chance for indstillinger til CISUs Initiativpris

CISUs Initiativpris går til en person eller organisation, som gennem oplysning eller politisk arbejde har gjort en særlig indsats for at engagere, inspirere eller mobilisere danskerene til at engagere sig det globale udvilkingssamarbejde. Gerne på en nytænkende og kritisk måde, som vækker debat og diskussion. 


Prisen uddeles hvert år på CISUs generalforsamling og er tidligere gået til Rapolitics, Operation Dagsværk, Styregruppen for Verdens Bedste Nyheder i Roskilde og Omegn, Dan Larsen fra Verdensnyt.dk, Afrika Kontakt, Hammerhus Fairtrade, Randers Millenium og Jesper Søe fra Globalnyt.dk. 
 

Du kan stadig nå at få indflydelse på, hvem der skal hyldes i år. Læs mere om hvordan du indstiller her. 

 
       
Resultater (5): Et helt specielt "parlament" kræver handling på ikke-smitsomme sygdomme

Igennem et demokratisk valgt naboskabsparalament tager befolkningen i Kamuli de største udfordringer i lokalsamfundet op til en høring, hvor de kommer frem til fælles løsninger. Et stigende antal mennesker med diabetes og forhøjet blodtryk har fået parlamentet til at kræve forebyggelse, screening og behandling af sygdommene. 

Læs hele artiklen her.

CISUs medlemsorganisationer og lokale partnere arbejder løbende på at bekæmpe fattigdom og styrke civilsamfundet i lande verden over. Arbejdet giver store resultater, men det bliver ikke altid fortalt videre i bredere kredse. I en føljeton af 9 artikler præsenterer CISU nogle af de resultater, der er opnået af en lang række partnere til CISUs medlemsorganisationer i Uganda i perioden 2010-2015. Artiklerne er skrevet af journalistpraktikant i CISU, Camilla Bøgelund, som en del af et tematisk review foretaget i Uganda i efteråret 2016. 

 
       
Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 15. marts 2017 kl. 12.00

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. marts 2017 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 1. april 2017 klokken 12.00
Medborgerindsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgsningsfrist. 


 

 
       
Andre nyheder
 
 
       
Vær med til at gøre Verdens Bedste Nyheder endnu bedre

Verdens Bedste Nyheder er blevet en selvstændig organisation og er i fuldt gang med at se, hvordan danske organisationer bedst kan inddrages i arbejdet.

Derfor er der netop oprettet en undersøgelse, som alle CISUs medlemsorganisationer (også dem, der ikke har deltaget i Verdens Bedste Nyheders aktiviteter) opfordres til at deltage i. Undersøgelsen løber til 31. marts.

 

Derudover arrangerer Verdens Bedste Nyheder og CISU to møder for organisationer, der vil vide mere om arbejdet i organisationen.

 

Møderne forgår i Århus 19. april mellem 18.00 og 20.00 og i København mellem 16.30 og 18.30.

 
       
Principper til fortalervirksomhed om klimatilpasning

Arbejder din organisation med fortalervirksomhed om klimatilpasning, er der inspiration at hente i "Joint Princples for Adaptation", som kan bruges til at analysere politikker eller politik-udkast.

Principperne er udarbejdet med henblik på at påvirke nationale politikker for klimatilpasning og skabe dialog med regeringer og lokale myndigheder.

Det er klimanetværket Southern Voices on Climate Change og civilsamfundsorganisationer verden over, der har udvilket principperne. 

-  Vi opfordrer andre netværk til også anvende dem, siger Peter With, Program Koordinator i CARE Danmark. 

De syv overordnede principper udtrykker værdier, som er i tråd med UNFCCCs anbefalinger for nationale klimatilpasningsplaner. Til hvert af principperne er knyttet kriterier, der er mere præcise, og som kan bruges til at vurdere, i hvor høj grad principperne er indfriet.
 

De findes blandt andet på CISUs hjemmeside under Puljen for Klima og Miljø.


Du kan også hente en introduktion til Joint Principles for Adaptation eller en rapport om, hvordan klimanetværk har brugt principperne

 
       
Invitation til Youth Leading 'The World 2030'

Tirsdag den 28. marts præsenterer Danida Youth Panel deres bud på, hvordan Danmark får mere fokus på unge i udviklingssamarbejdet. 

Du kan være med og deltage i diskussionen, når de præsenterer deres anbefalinger for udviklingsminister Ulla Tørnæs. 

Arrangementet afholdes af Danida og organisationen Restless Development. 
 

Se invitationen her. Bemærk at du skal melde dig til ved at skrive en mail til upfstud@um.dk senest fredag d. 24. marts

 
       
Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Introduktion til monitorering og evaluering København 22-03-2017
Fyraftensmøde: Regnskabsaflæggelse København 23-03-2017
Weekendkursus: Logical Framework Approach, del 1 København 25-03-2017
Fyraftensmøde: Infomøde om DERF (Aar) Aarhus 28-03-2017
Fyraftensmøde: Infomøde om DERF København 30-03-2017
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 03-04-2017
Fyraftensmøde: Finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 04-04-2017
Fyraftensmøde: Finansielt tilsyn København 06-04-2017
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach, del 2 København 20-04-2017
Generalforsamling i CISU Odense 29-04-2017
Erfaringsudvekslingsworkshop (Aar) Aarhus 08-05-2017
Fyraftensmøde: Medlemsmøde som forberedelse til folkemøde København 08-06-2017
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 10-06-2017
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 15-06-2017
Fyraftensmøde: Sammenhængende kommunikation (Aar) Aarhus 21-06-2017
Fyraftensmøde: Sammenhængende kommunikation København 22-06-2017
Fyraftensmøde: Introduktion til CISU (Aar) Aarhus 23-08-2017
Fyraftensmøde: Introduktion til CISU København 24-08-2017
       
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere i andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Kunsten at trække sig for at give plads til forandring International Aid Services (IAS) 06-02-2017
       
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Bhutan-personlige beretninger fra udvikling af et nyt demokrati Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø (nær Nordhavn) 25-03-2017
Vestafrikas brændende platform CSS - Øster Farimagsgade 5, 1353 København K- 2.1.36 (bygning 2, opgang D) 27-03-2017
Vælg livet, det er dig, der styrer dit sind og dermed dine resultater. NGO Fontana, Ved Glyptoteket 6. 1575 København V 15-05-2017
       
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne
 

Torsdag 23/3: 10-15

Fredag 24/3: 10-15

 

Mandag 27/3: 10-15

Tirsdag 28/3: 13-15

Onsdag 29/3: 10-15

Torsdag 30/3: 10-15

Fredag 31/3: 10-15
 

Mandag 3/4: 10-15

Tirsdag 4/4: 13-15

 
 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 
 

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Del siden