/ Forside / Aktuelt / Nyheder
20-04-2017

Klimapulje gav global stemme

Med en pulje til støtte af kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed på klima- og miljøområdet har lokale partnerorganiastioner fået en stemme internationalt. 

Af Camilla Bøgelund
 

Omkring 20 organisationer har modtaget bevillinger under Puljen for Klima og Miljø, som CISU siden 2013 har administreret på vegne af Udenrigsministeriet.

Et gennemgående tema for indsatserne er, at de er netværksbaserede initiativer med flere partnere, som opererer i flere lande. Indsatserne har også alle elementer af at forbinde problemer og løsninger på klimaforandringerne på lokalt niveau, til politik på nationalt og internationalt niveau.

Fremmer samarbejde mellem organisationer
Til COP21, som blev afholdt i Paris i december 2015, interviewede Iben W. Rasmussen og Lotte Asp Mikkelsen, forvaltningskonsulent og rådgiver i CISU, de danske folkelige organisationer og deres partnerorganisationer med bevillinger i Puljen for Klima og Miljø.

De interviewede fra organisationerne roste puljens strategiske fokus. En af dem er Peter With, der er programkoordinator i Care Danmark på en indsats, som sigter efter at styrke klimafortalere i civilsamfundet i udviklingslande i arbejdet med at bekæmpe klimaforandringer og sikre penge til klimatilpasning.

- Puljen har gjort det muligt at fremme samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i mange lande, og det er meget svært at få penge til indenfor rammerne af andre puljer, siger Peter With.

Lykke Valentin, som er projektkoordinator på Dansk International Bosætningsservice (DIB) klima og miljø indsat er enig, og fremhæver, at det ikke kun gælder partnerorganisationer.

- Det har åbnet op for, at en lille dansk organisation som vores har fået udvidet vores netværk og er blevet kapacitetsopbygget indenfor fortalervirksomhed og processerne omkring internationale forhandlinger, siger Lykke Valentin.

Civilsamfund i dialog med regeringer
I projektet ”Southern Voices on Adaptation” deltager klimanetværk i tolv lande, støttet af henholdsvis CARE, Oxfam Ibis og Folkekirkens Nødhjælp. Sammen har de udviklet et fælles sæt principper for god klimatilpasning, ”The Joint Principles for Adaptation”. Principperne skal sikre, at regeringernes klimaindsats gavner de svageste grupper og fremmer klimatilpasning i lokalsamfund.

- De fælles principper – der er udviklet med input på tværs af lande i Afrika, Asien og Latinamerika har givet partnerne større indflydelse i dialogen med deres regeringer, mener Peter With.

I alle de lande, hvor Southern Voices støtter civilsamfundsnetværk, er de kommet i dialog med deres regeringer eller parlamenter. Et eksempel er en Climate Change Working Group i Vietnam, som brugte principperne til at analysere regeringens politik på klimatilpasningsområdet.

- De har så på den baggrund lavet aftaler med de vigtigste ministerier, og det giver dem et godt afsæt når de overfor de lokale myndigheder vil fremme et fokus på en lokalsamfundstilgang til klimatilpasning og reduktion af CO2-udledning, siger han.

Dansk International Bosætningsservice har haft lignende resultater. Det er generelt lykkedes deres lokale partnerorganisationer at få lokale løsninger og udvikling af økolandsbyer højere på dagsordenen i de sydasiatiske lande, de arbejder i. I Bangladesh direkte i nationale dialoger og i Sri Lanka er projektet inkluderet i distriktsprogrammet ”Climate Smart Village Development”, hvilket det også er på delstatsniveau i Indien. I Nepal har de lokale beslutningstagere anerkendt, at konceptet harmonerer med nationale planer for miljøvenlig lokaludvikling. 

Samme udfordringer kræver samme løsninger
CISUs rådgivere fandt også, at Puljen for Klima og Miljø giver civilsamfundsorganisationer fra hele verden mulighed for at samarbejde om klimaproblematikkerne, der også i sin natur overskrider landegrænser. 

Resultater fra puljen har vist, at det at indgå i netværk og alliancer kan give organisationerne en stærkere stemme, som gør, at de bliver taget alvorligt af beslutningstagere i regeringerne og af medierne.

 

- Organisationers troværdighed bliver forbedret, når de er en del af et stærkt og anerkendt netværk, og regeringerne kan se, at organisationernes arbejde ikke kun er et lokalt eller nationalt initiativ, som går ud på påvirke dem, men et globalt initiativ, som også bliver brugt andre steder, siger Lotte Asp Mikkelsen.
 
Puljen er vigtig
Både CISU og de på COP21 interviewede organisationer mener, at det er afgørende for at danske civilsamfundsorganisationer kan bekæmpe klima- og miljøproblemer ude i verden, at der findes midler specifikt til det.

- Det er vigtigt med en pulje, der fremmer netværkssamarbejde, og at man knytter sine projekter op til globale processer som f.eks. klimakonventionen eller andre regionale aftaler. Det giver et ekstra skub til de danske organisationer om at inddrage deres lokale partnere i det internationale arbejde, siger Peter With, programkoordinator i Care Danmark.

Iben W. Rasmussen og Lotte Asp Mikkelsen, begge fra CISU, kommer i rapporten, der blev skrevet på baggrund af interviews på COP21, frem til den samme konklusion.

- Det blev tydeligt, at der er brug for funding til fortalervirksomhed om klimaproblematikker i Det Globale Syd. Mange pointerede, at der næsten ikke er nogen donorer, som tilbyder funding til netværk af denne type eller til fortalervirksomhed, der går fra lokalt til internationalt niveau, siger Iben W. Rasmussen, forvaltningskonsulent i CISU.

Puljen for Klima og Miljø havde én ansøgningsfrist per år. Den sidste var i september 2016. CISU og en række andre organisationer arbejder på at skaffe midler til at fortsætte og udvikle puljen. 
 

Del siden