Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Læs referatet for generalforsamlingen

På CISUs generalforsamling 26. april deltog 105 medlemmer fra 50 stemmeberettigede organisationer. Udover at vælge en ny bestyrelse vedtog de vedtægtsændringer, der gav plads til ramme-organisationer, og godkendte foreningens nye Vision, Mission og Værdier samt en ny strategi.

Referatet er nu klar, og det kan læses her 

 

CISU deltager på Folkemødet på Bornholm

CISU vil også i år være til stede på Folkemødet på Bornholm, hvor vi igen har fået plads i det globale telt.

Her vil CISU være vært for fire debatter:

 • Skaber tabersager og støttesange vores billede af u-lande?
 • Danidas nye Civilsamfundspolitik og folkelig deltagelse
 • Hvorfor er frivillige nødvendige i udviklingsarbejde?
 • Kære nye EU parlamentarikere, involver jer i EUs bistand!

Se mere om CISUs debatter her

Hvis din organisation også er til stede på Folkemødet, vil vi meget gerne høre om det og eventuelle debatter, I deltager i. Send gerne oplysninger om det til Maiken Kjær Milthers på mkm@cisu.dk

CISU er lukket 30. maj

Fredag 30. maj (dagen efter Kristi himmelfartsdag) holder CISU lukket. Telefonerne vil ikke blive besvaret, og mails vil som udgangspunkt først blive besvaret mandag 2. juni.

32 ansøgninger til Oplysningspuljen

CISUs Oplysningspulje uddeler i år 800.000 kroner til folkelige oplysningsaktiviteter i Danmark. Pengene bliver uddelt ad to omgange, og 1. maj, da årets første runde havde ansøgningsfrist, var der 32 ansøgninger til puljen. 

Der er samlet søgt om 907.898 kroner til puljen, der for maj måneds ansøgninger vil være på omkring 400.000 kroner.

Bevillingsudvalget behandler i øjeblikket ansøgningerne, og alle kan forvente svar senest 6. juni.

CISU skal i arkivet

At CISUs næsten 300 medlemmer bidrager til udviklingssamarbejde over hele verden er velkendt, men nu er endnu et bidrag blevet anerkendt: CISUs bidrag til den arkivalske kulturarv.

CISUs sekretariatsleder Erik Vithner har nemlig underskrevet en aftale med Statens Arkiver, hvoraf det fremgår at:

"CISU ønsker at medvirke til bevaring af materiale, der kan sikre den arkivalske kulturarv på lang sigt samt, på nærmere fastsatte betingelser, at stille materiale til rådighed for forskere og andre interesserede."

Fremover vil både elektroniske dokumenter og papirer altså blive opbevaret for eftertiden. CISU forpligter sig til at gemme dokumenter, mens Statens Arkiver kan registrere CISUs dokumenter, så arkivets brugere kan søge på dem. For at få adgang til dokumenterne vil man dog stadig blive henvist til CISU.

Andre nyheder
 
EU-valg handler også om udvikling

Valget til Europaparlamentet 25. maj kan hurtigt komme til at handle om parlamentets rejseaktivitet eller om optjeningskrav for børnepenge. Der er imidlertid også emner, der kan have indflydelse på CISUs medlemmer. EU er nemlig i dag den største bidragsyder af midler til udvikling i verden og har en omfattende civilsamfundspolitik, men der har aldrig været en dansk politiker involveret i et udvalg, der beskæftiger sig med udlandspolitik eller udviklingssamarbejde.

 

CONCORD, der er et NGO-netværk for EU's udviklingspolitik, har lavet 12 infoark, der frit kan distribueres.

 

Desuden har CONCORD lavet en screening for de europæiske gruppers udviklingspolitikker.

Det er nemlig sådan, at danske medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) bliver valgt ind for et dansk parti, men med få undtagelser er tilknyttet europæiske politiske grupperinger. Således står MEP’erne både til ansvar for deres danske parti, men også deres europæiske gruppering i Europa-Parlamentet. Screeningen er af de europæiske gruppers udviklingspolitik sammenholdt med de deltagende danske partiers holdninger. Du kan hente den her

 

De 12 infoark finder du her:

Hent fil: EU og menneskerettigheder.pdf
Hent fil: Civilsamfundspolitik.pdf
Hent fil: Europa-Parlamentets indflydelse.pdf
Hent fil: EU's globale rolle.pdf
Hent fil: EU's handelspolitik.pdf
Hent fil: EU's klimapolitik.pdf
Hent fil: Folkelig opbakning til udviklingspolitik.pdf
Hent fil: Global ulighed.pdf
Hent fil: Post-2015.pdf
Hent fil: Sammenhængende politikker (PCD).pdf
Hent fil: Skat og finansiel regulering.pdf
Hent fil: Virksomhedsansvar (CSR).pdf

Kommende kurser i CISU - meld dig til nu!

Risikoanalyse

Kurset har til formål at afsøge hvordan risikoanalysen kan bruges, dels at vurdere, hvilke risici, der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde strategier for at overkomme og reducere disse risici. 

Tid og sted:

 • 20. maj 16.30-19.30 i Aarhus
 • 21. maj 16.30-19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Konstruktiv kommunikation

Kurset henvender sig primært til erfarne frivillige eller professionelle kommunikationsfolk i organisationer, der arbejder systematisk med oplysning og kampagner.

Tid og sted:

 • 21. maj 14.00-20.00 i København
 • 22. maj 14.00-20.00 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Projektplanlægning og projektstyring vha. LFA

I weekendkurset er der fokus på planlægnings- og beskrivelsesdelen: Med udgangspunkt i oplæg og gruppearbejde med en konkret case vil deltagerne få introduceret og afprøvet nogle gode redskaber og analysemetoder, der kan bruges undervejs i formulering, gennemførelse og evaluering af udviklingsprojekter.

Tid og sted:

 • 24. maj 10.00-18.00 i København
 • 25. maj 09.00-16.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Skrøbelige situationer

Gennem erfaringsudveksling vil deltagerne diskutere mulige strategier og redskaber til styrkelse af civilsamfunds arbejde i skrøbelige situationer.

Tid og sted:

 • 2. juni i Aarhus
 • 4. juni i København

Læs mere og meld dig til her

 

 

Se oversigten over alle CISUs kurser og meld dig til her

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til adresser tilmeldt her.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies