Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Jon Clausen ny formand for CISU

CISUs nye formand hedder Jon Clausen, Axis. Det står fast efter den nyvalgte bestyrelses første bestyrelsesmøde tirsdag den 16. maj.

Der var valg om såvel formandspost og næstformandspost. Jon Clausen og Vibeke Tuxen, Verdens Skove, stillede begge op til formandsposten og her faldt valget altså på Jon Clausen, der har været næstformand i CISU siden 2015. Til posten som næstformand stillede Runa Bruun og Claus Hedegaard-Jensen op og her blev Runa Bruun valgt. Claus Hedegaard-Jensen blev ny kasserer.

 

Valgene foregik i stor fordragelighed, og alle bestyrelsesmedlemmer var enige om CISUs overordnede retning og rammer for det fremadrettede arbejde. Og arbejdes det skal der for den nye bestyrelse. Den skal nemlig blandt andet vedtage en ny strategi for CISU.

- Vi har været igennem et par år med store udfordringer og opgaver i forhold til nedskæringer og puljereform.  Foran os ligger en ny, stor men også utroligt spændende opgave med, sammen med medlemmerne, at udvikle en ny strategi for vores forening. Det er en opgave, som den samlede bestyrelse ser meget frem til at tage hul på, siger Jon Clausen.

 

Fakta om Jon Clausen:

Jon Clausen har været engageret i det danske udviklingsmiljø siden 2005. Fra 2012-2017 var han formand for Axis. Han blev valgt ind i CISUs bestyrelse i 2014, hvor han de sidste to år har fungeret som næstformand.

Jon Clausen er uddannet cand. mag. i kulturstudier og journalistik. Til daglig arbejder han på Københavns Universitet, hvor han koordinerer en kandidatuddannelse i Global Udvikling og laver kommunikation og pressearbejde.

Udviklingsminister i positiv dialog med medlemsorganisationerne

Mandag den 8. maj var minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs på besøg på CISUs sekretariat i Aarhus. På mødet mødte hun både ansatte, bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for CISUs medlemsorganisationer. De gav eksempler på deres forskelligartede arbejde for en mere retfærdig verden og mødte en lydhør minister: 

 

- Ministeren mødte os med en positiv og konstruktiv tilgang til både udviklingsarbejde og det humanitære arbejde, der foregår igennem CISU medlemsorganisationer. Så jeg er optimistisk i forhold til det kommende samarbejde, siger Runa Bruun, der sidder i CISUs bestyrelse og fortalte om RAW – Right For All Womens arbejde.

Læs hele nyheden på cisu.dk. 
 

Læs også Udenrigsministeriets egen pressemeddelse om mødet. 

 

Bliv klar til Folkemødet 2017

Selvom CISU ikke selv arrangerer debatter på Folkemødet i år, vil der være repræsentanter til stede. De vil lytte og deltage i andre debatter, og det stadig muligt at lave aftale med bruge en af CISUs deltagere, hvis man kan bruge dem i en debat eller lignende.

 

cisu.dk/folkemøde kan man se, hvem der deltager på CISUs vegne i år.

 

Med 3000 arrangementer kan det være svært at skabe et overblik, men vanen tro har CISU samlet en oversigt over relevante debatter for CISUs medlemsorganisationer. De er samlet på cisu.dk/fm17.

 

Som forberedelse til Folkemødet har CISU i øvrigt planlagt et fyraftensmøde i København 8. juni. Her skal vi se på programmet og udveksle tips og tricks. Der er stadig ledige pladser, og tilmelding foregår her.

Dialogmøde om civilsamfundet i naboskabsregionen - Du kan stadig nå det

Der er stadig få pladser tilbage til dialogmødet tirsdag den 23. maj en række af CISUs medlemsorganisationer fortæller om deres arbejde i EUs naboskabslande mod øst.

På mødet holder Mathilde Kimer, reporter der dækker Rusland, Ukraine og resten af sovjetlandene for Danmarks Radio, også oplæg om potentialer for civilsamfundet i Ukraine og Georgien. 


Dialogmødet finder sted fra kl. 16.00-19.00 på Vartov i København. 
 

Læs hele nyheden om arrangementet her og meld dig til her. 

Støtte til 17 oplysningsaktiviteter

April-runden for CISUs Oplysningspulje er nu afgjort. Vi modtog i alt 21 ansøgninger, som alle blev vurderet støtteværdige. Desværre var der kun midler nok til at bevilge de 17 ansøgninger, hvorfor 4 måtte afvises pga. for få midler. Prioriteringen blev foretaget ud fra de fastlagte principper i retningslinjerne. Der blev bevilget for godt 400.000 kr. i alt.

(Skal vi have noget med om, at det der blev 'aktiveret' i retningslinjerne var, at er der ikke penge nok, kan en organisation ikke få midler to gange i træk?) 
 

Her kan du læse et kort resumé af de støttede oplysningsaktiviteter.
 

Fra 2017 er der kun én årlig ansøgningsfrist til puljen. Dette skyldes nedskæringerne i Civilsamfundspuljen i 2016. Næste ansøgningsfrist til Oplysningspuljen er derfor 1. april 2018. 

Resultater (9): Mennesker der lever med HIV og aids bliver valgt til lokal- og distriktsråd i Uganda

Ugandere der lever med HIV har gennem støttegrupper skabt forandring. De rådgiver og mobiliserer andre, der også lever med HIV, og en håndfuld er blevet demokratisk valgt til lokal- og distriktsråd. Her har de afgørende indflydelse på den ellers marginaliserede gruppes vilkår.


Læs hele artiklen her.

CISUs medlemsorganisationer og lokale partnere arbejder løbende på at bekæmpe fattigdom og styrke civilsamfundet i lande verden over. Arbejdet giver store resultater, men det bliver ikke altid fortalt videre i bredere kredse. I en føljeton af 9 artikler præsenterer CISU nogle af de resultater, der er opnået af en lang række partnere til CISUs medlemsorganisationer i Uganda i perioden 2010-2015. Artiklerne er skrevet af journalistpraktikant i CISU, Camilla Bøgelund, som en del af et tematisk review foretaget i Uganda i efteråret 2016. 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspujen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. september 2017 kl. 12.00
Alle andre indsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgningsfrist. 
CISUs Oplysningspulje har ansøgningsfrist én gang om året. Næste gang er den 3. april 2018 kl. 12.00. 

 


 

Andre nyheder
DUF søger Danmarks ungdomsdelegat til FN i 2017

DUF søger kandidater til at blive Danmarks officielle ungdomsdelegat ved FN’s Højniveaumøde (HLPF) og FN’s generalforsamling (UNGA) i hhv. juli og september 2017 i New York. 
 

Alle ungdomsorganisationer kan indstille kandidater til dette års ungdomsdelegat. Det vil sige også organisationer, der ikke er medlem af DUF. 
 

Kandidaten skal brænde for unges rettigheder, FN's verdensmål og internationalt samarbejde og have lyst til at sætte fokus på den danske ungeindsats i FN. 

Læs mere her. 

Bemærk at ansøgningsfristen er allerede 25. maj. 

Ulla Tørnæs vil gentænke global oplysning

- Der er brug for at give oplysningen om Danmarks indsats i verden et markant løft. Derfor inviterer jeg samtlige aktører til dialog om fremtidens formidling af udviklingsarbejdet.
 

Det skriver skriver Ulla Tørnæs (V), minister for udviklingssamarbejde, på Altinget.dk. 
 

Læs hele debatindlægget her. 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere i andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderneTorsdag 18/5: 10-15

Fredag 19/5: 10-15

 

Mandag 22/5: 10-15

Tirsdag 23/5: 13-15

Onsdag 24/5: 10-15

Torsdag 25/5: Sekretariatet holder lukket

Fredag 26/5: Sekretariatet holder lukket 
 

Mandag 29/5: 10-15

Tirsdag 30/5: 13-15

Onsdag 31/5: 10-15

 

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies