Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

14 støtteværdige projekter i Civilsamfundspuljens martsrunde

CISU modtog til ansøgningsfristen 23 ansøgninger om udviklingsindsatser. 14 af dem blev vurderet støtteværdige.


Alle støtteværdige ansøgninger blev bevilget, heraf dog 5 med betingelser, der skal opfyldes inden endelig godkendelse. Det endelige bevilgede beløb for runden afhænger derfor af, om alle betingelser kan opfyldes, og det samlede beløb bliver på max. 29,5 mio. kr.


Næste ansøgningsfrist for ansøgninger til udviklingsindsatser er 15. september 2017.

CISU viser vej i Folkemødejunglen

På Folkemødet på Bornholm er der allerede over 3100 arrangementer. Det kan være sin sag at navigere i, selvom man bruger den officielle kalender og app.
 

Derfor har CISU igen i år gået programmet igennem og sat kryds ved de arrangementer, der kan have særlig interesse for CISUs medlemsorganisationer.
 

Der er lige nu omkring 100 arrangementer på den liste, som findes på: cisu.dk/fm17

 

Udover at deltage i programmet stiller CISU sig også sædvanen tro til rådighed for sparring eller deltagelse i arrangementer. Kontakt kommunikationsulent Kim Jensen på 3022 4511 eller kj@cisu.dk for mere information om det.

 

CISU er repræsenteret af de tre bestyrelsesmedlemmer Jon Clausen (formand), Claus Hedegard-Jensen (kasserer) og Andrew Bende samt faglig leder Jeef Bech, kommunikationskonsulent Kim Jensen og journalistpraktikant Camilla Bøgelund.

Du kan læse deres profiler her.

Status på ansøgninger med løbende frist

Siden der den 15. marts 2017 blev åbnet for ansøgninger med løbende ansøgningsfrist til Civilsamfundspuljen, har CISU modtaget 19 ansøgninger om medborgerindsatser, 2 ansøgninger om samfinansiering samt 2 ansøgninger om støtte til ansøgningsproces.
 

Af disse er 14 ansøgninger om medborgerindsatser færdigbehandlede, og 6 er godkendt. De 2 ansøgninger om samfinansiering er begge blevet godkendt med betingelser, og den ene af de to ansøgninger om støtte til ansøgningsproces er færdigbehandlet og godkendt.

Sidste runde i Naboskabspuljen er afgjort

Til denne ansøgningsrunde for Naboskabspuljen var der knap 5 mio. kr. til rådighed til nye indsatser. CISU modtog 11 ansøgninger for et ansøgt beløb på 10,7 mio. kr. 9 ansøgninger blev vurderet støtteværdige, men desværre var der kun midler til at bevilge de 6, mens 3 fik afslag på grund af for få midler.

Det var også den sidste ansøgningsrunde i Naboskabspuljen, men fra 2018 kan indsatser i lande, der er omfattet af CISUs nuværende pulje til støtte af civilsamfundsindsatser i EU's nabolande mod øst og sydøst, opnå støtte fra Civilsamfundspuljen. Der kan dog blive restriktioner for nogle af landene med de højeste BNI. CISU er i gang med at forhandle betingelserne på plads med Udenrigsministeriet.


I forbindelse med puljens afslutning blev indsasterne i naboskabsregionen gransket på et dialogmøde med Matilde Kimer den 23. maj. 
 

Du kan læse en artikel om arrangementet her og et interview med Matilde Kimer om potentialer for civilsamfundet i Ukraine og Georgien her. 

Rådgiver til nyudvikling og implementering af nye opgaver

Kunne du tænke dig at bruge dine kompetencer og erfaring til gavn for folkelige danske foreninger, der sammen med partnere arbejder for en mere retfærdig verden?


Så er du måske CISUs nye rådgiver. Vi søger pr. 7. august en engageret person til jobbet, som sammen med de øvrige kollegaer skal varetage følgende grundopgaver:

  • Tilrettelæggelse af og undervisning på kurser og workshops samt andre arrangementer
  • Civilsamfundsfaglig rådgivning og servicering af CISUs medlemsforeninger
  • Forvaltning og rådgivning i forhold til puljer forvaltet af CISU

Rådgiveren vil desuden indgå i nyudvikling og implementering af vores bredere opgaveportefølje og vil samtidig indgå i videreudvikling af vores organisatoriske kapacitet - Herunder i stærkere samarbejde med andre aktører.


Du kan læse hele opslaget her.

CISU søger studenter til IT og administration

CISU søger i øjeblikket to studentermedhjælpere til vores sekretariat i Aarhus. 


Det drejer sig om: 

  • En student der kan løse løse IT-opgaver til understøttelse af vores serviceydelser. Ansættelsen starter 1. august.
  • En student med stort overblik til at løse administrationsopgaver i forbindelse med forvaltningen af CISUs puljer. Ansættelsen starter 1. september. 

Ansøgningsfristen for begge stillinger er 7. juni. 
 

Du kan læse de to opslag her. 

Er der styr på brug af personoplysninger?

Maj 2018 træder strammere regler i kraft omkring, hvordan man skal behandle persondata. De fleste organisationer har persondata liggende, f.eks. navn og adresse på deres medlemmer.


Altinget.dk har bragt to artikler omkring vigtigheden af at få styr på persondata i organisationen, samt hvordan man kan gå i gang:

 

CISU vil desuden holde to fyraftensmøder om de nye persondata-regler i efteråret.

Nyt fra den danske nødhjælpspulje (DERF)

DERF - Danish Emergency Relief Fund er en dansk nødhjælpspulje, som CISU sammen med Red Barnet og Start Network forvalter på vegne af Udenrigsministeriet. 

Nuværende støtteværdige humanitære kriser/calls, som puljen kan reagere på, er: 

Indkomne varsler/alerts om humanitære kriser, som i øjeblikket bliver behandlet, er: 

Læs mere om de humanitære kriser ved at følge linksne. 

Man kan også få overblik over udviklingen i støtteværdige humanitære kriser og varsler samt alerte funden på cisu.dk/derf.

Sekretariatet er lukket mandag til onsdag

Mandag, tirsdag og onsdag er telefonerne på sekretariatet lukket grundet Pinsen og et seminar for CISUs personale. 

Ved hastesager kan man skrive til hovedmailen cisu@cisu.dk, hvorefter der vil blive givet besked til den relevante medarbejder.

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspujen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. september 2017 kl. 12.00
Alle andre indsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgningsfrist. 
CISUs Oplysningspulje har ansøgningsfrist én gang om året. Næste gang er den 3. april 2018 kl. 12.00. 

 


 

Andre nyheder
Rapport: Forestil dig en verden uden deltagelse

Maina Kiai, FN's nu tidligere Special Rapporteur på forenings- og forsamlingsfrihed, har netop udgivet sin sidste tematiske rapport til Menneskerettighedsrådet.

I rapporten, Imagining a World Without Participation - Mapping the Achievements of Civil Society, kan man læse om civilsamfundets bidrag til overholdelse af menneskerettigheder.

 

Du kan hente rapporten her. 

 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere i andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne

 

Torsdag 1/6: 10-15

Fredag 2/6: 10-15

 

Mandag 5/6: Sekretariatet holder lukket

Tirsdag 6/6: Sekretariatet holder lukket

Onsdag 7/6: Sekretariatet holder lukket

Torsdag 8/6: 10-15

Fredag 9/6: 10-15
 

Mandag 12/6: 10-15

Tirsdag 13/6: 13-15

Onsdag 14/6: 10-15

 

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies