Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

CISU søger en bevillingskonsulent til Civilsamfundspuljen

Fra 1. november 2014 har CISU brug for en meget erfaren konsulent til at indgå i Civilsamfundspuljens bevillingskonsulentgruppe.

Den nye bevillingskonsulent forventes at indgå i væsentligt omfang i sagsbehandlingen af ansøgningsrunden i december 2014 og fuldt og helt fra aprilrunden 2015. En introduktion til arbejdet vil finde sted i november.

Hent opslaget her

Venstre varsler nedskæringer for milliarder

I Venstres udspil til en finanslov for 2015 lægger partiet op til nedskæringer på udviklingsområdet for 2,6 milliarder kroner i det, partiet kalder Reform af Udviklingsbistanden. Venstre ønsker nemlig at bringe det danske bidrag ned på 0,7 pct af BNI, og det bekymrer sekretariatsleder i CISU Erik Vithner.

 

- Nu er det ikke særligt udførligt beskrevet, hvordan det skal foregå - der står lidt på de sidste sider - men det er et voldsomt stort beløb, siger han.

 

- Der står blandt andet, at Venstre vil have mere fokus og sammenhæng i udviklingsbistanden. Det er svært at tolke ret meget ud fra, men der står også, at man igen vil se på antallet af samarbejdslande, og det kan bekymre i CISU, siger han.

 

Læs mere her

Brug smartphone til at lave levende indhold til hjemmesider

CISU har udviklet en online værkstøjskasse, der trin for trin lærer sig, hvordan du kan lave interaktivt indhold til fx din hjemmeside – alt sammen med din smartphone. Du kan lære, hvordan du optager og redigerer små film på din smartphone, hvordan du kan lave et slideshow med foreningens billeder eller hvordan du viser en rejserute krydret med video og fotos.

 

Alle instruktionsvideoer findes også på engelsk – lige til at dele med jeres partner.

 

Se værkstøjskassen på dansk

 

Se værktøjskassen på engelsk

 

Kom til informationsmøde om Oplysningspuljen

I CISUs oplysningspulje er der næste gang en halv million kroner.

Hvis din forening har en god ide til en oplysningsaktivitet i Danmark, kan du søge op til 30.000 kroner i Oplysningspuljen, og det vil være en god ide at melde sig til en af de to informationsaftener i Aarhus og København i næste uge.

Du kan melde dig til her

 

Om CISUs Oplysningspulje 2014:

CISUs Oplysningspulje har som formål at styrke og understøtte de folkelige foreningers oplysningsaktiviteter om u-landene. Puljen vil blive fordelt i portioner á maksimalt 30.000 kr. Oplysningspuljen kan søges af foreninger som:

 • Har været medlemmer af CISU i mindst ét år  ELLER
 • Tidligere har modtaget støtte fra Projektpuljen/Civilsamfundspuljen.
Husk ansøgningsfristen til Puljen for Klima og Miljø d. 1. oktober 2014

Husk ansøgningsfrist for Puljen for Klima og Miljø d. 1. oktober 2014.

Puljen støtter indsatser, der er målrettet politiske, strategiske og faglige udviklingsprocesser og forhandlinger på regionalt og internationalt niveau vedrørende klima- og miljøspørgsmål. Støtten sker gennem danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer i udviklingslandene. 

Læs mere om Puljen og find retningslinjer, ansøgningsskemaer på cisu.dk/pkm

 

Vær opmærksom på at puljen afventer endelig godkendelse i Udenrigsministeriets Eksterne Bevillingskomite og i Finansudvalget. En eventuel bevilling fra puljen er derfor betinget af denne forventede endelige godkendelse.

Hjælp til at gøre civilsamfundets samarbejde med EU bedre

EU er blevet en vigtiger aktør og samarbejdspartner for civilsamfund verden over, og stadig flere organisationer har behov for at indgå i dialog med de lokale EU delegationer på områder såsom programmering, funding og mere overordnede politiske diskussioner. 

 

CONCORD Europe vil i dette efterår udgive en rapport, der undersøger EU's delegationers relationer og samarbejde med CSO'er på landeniveau. For at informere rapporten har de derfor udviklet et spørgeskema som dækker spørgsmål relateret til både programmering, politisk dialog, EU's nye CSO-køreplaner samt spørgsmål om EU-funding af CSO-projekter.

 

For at sikre et så bredt og fuldstændigt grundlag som muligt opfordres danske civilsamfundsorganisationer til at dele spørgeskemaet med landekontorer og/eller partnerorganisationer. Svarene vil bidrage til relevante og velinformerede analyser, der kan informere og styrke vores arbejde vedrørende civilsamfundsorganisationers engagement med EU’s Delegationer.

 

Spørgeskemaet kan enten udfyldes online via nedenstående links Alle besvarelser vil blive behandlet fortroligt.

 

- Engelsk: https://www.surveymonkey.com/s/Z8L29R8
- Fransk: https://www.surveymonkey.com/s/Z87HG7C

- Spansk: https://www.surveymonkey.com/s/ZKGH7QD

 

Deadline for svar er den 5. oktober. 

Andre nyheder
 
Institut for menneskerettigheder inviterer til tematiske kurser

Institut for Menneskerettigheder inviterer til deltagelse i tematiske kurser om menneskerettigheder, ligebehandling, rapportering og monitorering i november 2014.

 

Kurserne henvender sig primært til danske civilsamfundsorganisationer, der ser menneskerettigheder som særligt relevante for deres arbejde. Der vil være enkelte pladser til den særligt interesserede borgere.

I 2014 vil der være følgende kurser:

 • Grundkurser i menneskerettigheder
 • Specialkursus i Ligebehandling
 • Specialkursus i monitorering og rapportering

Alle kurser afholdes på:

Institut for Menneskerettigheder

Wilders Plads 8H

1403 Købehavn K

 

Se alle kurser på menneskeret.dk eller hent invitationen her

Globalt Fokus holder medlemsmøde om Post 2015

I dag er der tilmeldingsfrist for Globalt Fokus’ medlemsmøde Post 2015 Dagsordenen.

Medlemsmødet er i morgen og skal give medlemmer mulighed for at påvirke den tematiske del af en stor konference.

 

Konferencen finder sted i FN Byen 13. – 14. november og bliver arrangeret i af Beyond2015 i samarbejde med Globalt Fokus og 92 Gruppen.

Formålet med konferencen er at bringe omkring 200 CSOer fra hele verden sammen for at bidrage til forhandlingerne om Post2015 udviklingsdagsordenen. Medlemmer af Globalt Fokus kan tilmelde sig her: http://tinyurl.com/gfpost2015

Kommende kurser i CISU - meld dig til nu!

Erfaringsudveksling mell. CSOer fra Zimbabwe og DK

Hvilke krav stilles der til forvaltningen af jeres projektbevilling? Kurset er for alle foreninger med en bevilling

Tid og sted:

 • 23. september 17.00 - 20.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Introduktion til Rettighedsbaseret fortalervirksomhed

Kurset er for personer fra foreninger med nogen praktisk erfaring fra udviklingsarbejde.

Tid og sted:

 • 24. september 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Informationsmøde om oplysningspuljen

Hør om puljens retningslinjer og få gode ideer til, hvad din oplysningsaktivitet kan være. Mødet er for alle med interesse i oplysningspuljen.

Tid og sted:

 • 24. september 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 25. september 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Logical Framework Approach, del 1

Om planlægning, styring og evaluering af projekter ved hjælp af LFA. Kurset er for foreninger, der gerne vil introduceres grundigt til LFA metoden.

Tid og sted:

 • 27. september 10.00 - 18.00 i Aarhus
 • 28. september 09.00 - 15.00 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Kommunikations boot camp

For vindere af kommunikationskonkurrence

Tid og sted:

 • 27. september 10 - 18 i Aarhus
 • 28. september 09 - 15 i Aarhus

Læs mere her

 

Fængende foredragsformidling, del 2

Kurset er for deltagere, der også var på kursets første del.

Tid og sted:

 • 30. september 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 2. oktober 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Økonomistyring i projekter, del 1

Fra budget til bogføring - At skabe sammenhæng i økonomien. Kurset er for foreningens kasserer eller økonomiansvarlige i projektgruppen.

Tid og sted:

 • 7. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 9. oktober 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Konstruktiv Kommunikation

Konkrete værktøjer til, hvordan du kan fortælle din historie så den engagerer modtageren. Kurset er for erfarne frivillige eller professionelle kommunikationsfolk i organisationer, der ofte arbejder med oplysning og kampagner.

Tid og sted:

 • 8. oktober 14.00 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Effektfuld hjemmesideformidling

Grundlæggende tips til foreningens webmaster. Kurset er for personer, der arbejder med foreningens webkommunikation.

Tid og sted:

 • 20. oktober 16.30 - 19.30 i København
 • 22. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Logical Framework Approach, del 2

Om antagelser og indikatorer. Kurset er for foreninger, der gerne vil introduceres grundigt til LFA metoden.

Tid og sted:

 • 23. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Innovative partnerskaber

Hvordan og hvorfor kan man samarbejde med privatsektoren? Kurset er for alle, som er interesseret i at få inspiration til, hvordan man samarbejder på tværs af NGO-miljøet med den private sektor.

Tid og sted:

 • 27. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 28. oktober 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

Konstruktiv kommunikation - del 2

På workshoppen kommer du til at arbejde med de konstruktive skriveredskaber og prøve dem af på din egen tekst. Workshoppen er kun for personer, der har deltaget på kurset Konstruktiv kommunikation.

Tid og sted:

 • Mandag 27. oktober kl. 16:30-19:30 på Vartov i København

Læs mere og tilmeld dig her

 

Økonomistyring i projekter - del 2

Fra bogholderi til rapportering - at skabe sammenhæng i økonomien. Kurset er for foreningers kasserer og andre, der har ansvaret for bogholderiet og den finansielle rapportering internt og/eller eksternt.

Tid og sted:

 • 29. oktober 16.30 - 19.30 i København
 • 30. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Organisationsudvikling - del 1

Kurset giver deltagerne en forståelse for organisationsudvikling i en civilsamfundsorganisation, samt introducerer og afprøver nogle af de redskaber, der kan indgå i organisationsudviklingsprocesser i egen og/eller partnerorganisationer.

Tid og sted:

 • 1. november 10.00 - 18.00 i Aarhus
 • 2. november 09.00 - 15.00 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Strategisk valg af samarbejdspartner

Kurset er for alle med interesse for emnet.

Tid og sted:

 • 3. november 16.30 - 19.30 i København
 • 5. november 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Monitorering med fokus på indikatorer

Formulering af indikatorer og brug af participatoriske metoder til at indsamle dokumentation. Kurset er for foreninger, der har eller planlægger at søge om projekter

Tid og sted:

 • 4. november 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 6. november 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Status og dialogmøde for CISUs puljer, kurser og rådgivning

Bliv opdateret på CISUs tilbud og bidrag til udviklingen af dem. Mødet er for alle medlemsforeninger og brugere af CISU.

Tid og sted:

 • 10. november 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Kommunikations boot camp

For vindere af kommunikationskonkurrence

Tid og sted:

 • 15. november 10 - 18 i København
 • 16. november 09 - 15 i København

 

Læs mere her

 

Budgetting essentials

This module is suitable for anyone in the NGO sector with responsibility for building or implementing project, programme or organisation-wide budgets. Previous budgeting experience, whilst helpful, is not a requirement for this course.

Tid og sted:

 • 15. november 10.00 - 18.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Financial reporting essentials

This course is primarily aimed at non-finance programme staff who need to be able to use different types of reports in their work, including:
- using budget monitoring reports to monitor and manage progress of projects or programmes;
- assessing partner NGOs’ financial capacity and programme performance; and
- reporting to donors and other stakeholders.
Finance officers will also find the course useful if they are new to NGOs and management reporting.

Tid og sted:

 • 16. november 10.00 - 18.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Theory of Change

TOC i projekt/program design/M&E.

Tid og sted:

 • 17. november 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 19. november 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Det finansielle tilsyn

Hjælp til indhold og rammer for finansielle projekttilsyn igennem konkrete værktøjer og metoder. Kurset er for foreninger, der søger/har bevillinger over 200.000.

Tid og sted:

 • 24. november 16.30 - 19.30 i København
 • 25. november 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Civilsamfund i Skrøbelige situationer

Stemmer fra Syd. Kurset er for foreninger, der arbejder eller planlægger at arbejde i skrøbelige situationer.

Tid og sted:

 • 24. november 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 26. november 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Organisationsudvikling, del 2

Kurset er for foreninger, der ønsker at udvikle sig som organisation.

Tid og sted:

 • 26. november 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Reframing – og hva’ så?

Hvad har vi lært med projektet og hvor skal vi hen herfra? Mødet er personer, der personer, der har deltaget i mindst to reframing kurser.

Tid og sted:

 • 2. december 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 4. december 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Fundraising i udviklingsarbejdet

Kurset er for begyndere inden for fundraising.

Tid og sted:

 • 9. december 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 11. december 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til adresser tilmeldt her.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies