Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Hent også vores app til din smartphone i App Store og Android Market.

Forslaget til Finanslov 2013: Flere penge OG flere forpligtelser til CISU og Projektpuljen
Regeringens forslag til finanslov for 2013 betyder, at bevillingen til CISU og Projektpuljen vokser fra 80 mio. kr. i 2012 til 150 mio. kr. i 2013 og de følgende år.
 
Det er imidlertid ikke udtryk for, at CISU får flere midler til sine hidtidige aktiviteter. Stigningen skyldes alene, at kommer flere bevillingsforpligtelser ind under Projektpuljen, samt at Projektpuljen i forvejen har fået flere midler de seneste 3 år, end det fremgår af forslaget til finanslov.
 
De 150 mio. kr. er derfor i underkanten af, hvad der er nødvendigt for at fortsette niveauet fra 2012. CISU er derfor i tæt dialog med Udenrigsministeriet for at sikre en god overensstemmelse mellem opgaver og budget i 2013 og fremover.

 

Læs CISUs kommentarer til forslaget til finanslov her

Debatmøder om CISUs fremtidige strategi
CISU og hele det danske u-landsmiljø står over for en række forandringer som følge af bl.a. den nye udviklingsstrategi. Det kan få stor indflydelse på både CISUs kursus- og rådgivningsarbejde og på hvordan Projektpuljen, Enkeltbevillingen, programaftalerne og måske Genbrug til Syd skal skrues sammen i fremtiden.
 
CISUs bestyrelse har brug for at kende medlemmernes holdninger, så vi ved, hvad vi skal arbejde for. Derfor inviterer vi til to debatmøder 18. sept. i Aarhus og 19. sept. i København. Inden møderne udsender vi udkast til nye rammer for vores arbejde, nye støttepuljer osv. Mød op og vær med til at præge de kommende års rammer for CISUs arbejde!
 
Million-støtte fra EU til nyt oplysningsprojekt

CISU igangsætter ved årsskiftet et ambitiøst trænings- og oplysningsprojekt, som skal styrke de danske folkelige foreningers kommunikation om udviklingssamarbejdet. Projektet er støttet af EU med 1 million euro og gennemføres i samarbejde med partnere i Holland og Tjekkiet.

 

Målet med projektet er at påvirke holdninger til udviklingssamarbejdet i den danske offentlighed ved at styrke kapaciteten blandt CISUs 270 medlemsforeninger til at lave god og gennemtænkt oplysning om udviklingssamarbejdet og de globale sammenhænge.

 
Åbent hus i CISU fredag d. 14. september

CISU har fået nyt navn, vi har fået en stribe nye medarbejdere, og flere af de 'gamle rotter' har været ansat i CISU/Projektrådgivningen i 10 år. Der er derfor mange gode grunde til at feste!

 

Derfor inviterer vi hermed alle vores medlemsforeninger, samarbejdspartnere og andre gode venner til Åbent Hus i Klosterport 4a, 8000 Arhus C, fredag d. 14. sept. kl. 14.00 til ca. 18 - som afslutning på Verdens Bedste Nyheders kampagnedag.

 

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi vil gerne vide hvor meget mad og drikke, vi skal købe ind - så send os en mail om hvor mange I kommer

Rådgivningsdage i København op til ansøgningsfristen i Projektpuljen 17. sept.

Vi ved af erfaring, at mange medlemsforeninger i København har brug for rådgivning op til ansøgningsfristen i Projektpuljen 17. september. Derfor har vi sat en række hele dage i kalenderen, hvor vi har rådgivere i København:

 

Mandag d. 3. sept. // Onsdag d. 5. sept. // Torsdag d. 6. sept. // Fredag d. 7. sept. // Mandag d. 10. sept.

  

Hvis I ved, at I får brug for rådgivning i København, beder vi jer om at 'ramme' en af de nævnte dage, såvidt det er muligt for jer. Bestil rådgivning så hurtigt som muligt, så I er sikre på at få en tid! Hvis I har brug for en rådgivning i Århus, kan I frit ønske de datoer, der passer jer bedst.

 

OBS: Rådgivninger kan kun bestilles via hjemmesiden Bestil rådgivning her
Fagligt Fokus: Tre hovedtemaer i efteråret 2012
Fagligt Fokus har 30. august 2012 afholdt et heldags-seminar om international advocacy med 60 deltagere og  to internationale oplægsholdere Enrique Mendizabal og Ian Chandler. Udviklingsminister Christian Friis Bach sluttede dagen af med at udpege de største udfordringer for danske civilsamfundsorganisationer, når de skal tydeliggøre deres relevans ift. øget fokus på fortalervirksomhed
 
De 60 deltagere formulerede på baggrund af seminaret en række emner som Fagligt Fokus i efteråret 2012 vil tage op indenfor flg. tre hovedtemaer:
  • Hvordan kan man arbejde med fortalervirksomhed i netværk
  • Hvordan kan man arbejde med udviklingstrekanten i sit fortalervirksomhedsarbejde.
  • Hvordan understøtter syd og nord funding fortalervirksomhed

 

Aktuelle kurser - meld dig til nu!
CISU tilbyder en stribe spændende fyraftensmøder i september, alle kl. 17.00-20.00. Klik på kursusnavnet for mere info og tilmelding.

Og så er der stadig enkelte pladser på weekendkurset Finansiel styring med Mango 8.-9. sept. i København. Mangos tilgang er en super god metode til at tjekke og styrke sine finansielle og administrative rutiner - både i den danske organisation og hos partneren.  

 

 

Verdens Bedste Nyheder: Bak op om kampagnen!
Årets kampagne er skudt i gang og kulminerer med den landsdækkende kampagnedag fredag d. 14 september. Vi opfordrer alle danske udviklingsorganisationer til at bakke aktivt op om kampagnen og det fælles budskab:

 

Læs mere på kampagnens hjemmeside

Konfliktløsning: Et religiøst og teologisk perspektiv
Mød tre markante fredsstiftere fra Afrika på konference på Aarhus Universitet 24. sept. kl 10.00-16.45: Sheikh Abu-Bakarr Conteh og Pastor Moses Khanu fra Sierra Leone, samt Dr Johnson Mbillah fra Afrikas ældste dialogorganisation, PROCMURA.
 
Det var Sheikh Conteh og pastor Khanu, der opsøgte rebellerne i junglen under borgerkrigen i Sierra Leone. Deres besøg inspirerede til fredsforhandlinger og sammen spillede de en vigtig rolle i forsoningsarbejdet. Fra Danmark medvirker lektor ved Aarhus universitet, Peter Lodberg, samt biskop Niels Henrik Arendt fra Haderslev. Arendt var i 1980’erne missionær udsendt af Mission Afrika til Sierra Leone, hvor han arbejdede med kristen-muslimsk dialog i PROCMURA-regi.
 
Konferencen er arrangeret af Mission Afrika og er åben for alle. Tilmelding på al@missionafrika.dk senest 19. sept.

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Denne mail kan ikke besvares! Skriv i stedet til cisu@cisu.dk
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies