Kære 
 

Youth Movers - nyt ungdomsnetværk lanceres

Youth Movers er et nyfødt netværk med fokus på unge i udviklingsarbejde. Det består af en række af CISUs medlemsorganisationer, som har fokus på unge i deres arbejde. Formålet med netværket er at høste og synliggøre resultater fra mindre udviklingsorganisationers arbejde med unge med henblik på fremtidige tiltag for unge i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi "Verden 2030".

Netværket kick-startes med et event i København den 7. december 2017. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

For tilmelding se her

Følg også Youth Movers på Facebook

 

Nyt fra nødhjælpspuljen (DERF)

DERF - Danish Emergency Relief Fund - den danske nødhjælpspulje  

Lige nu er der følgende støtteværdige humanitære kriser/calls, som puljen kan reagere på: 

Bemærk: Ansøgninger bliver behandlet løbende op til deadline. Ansøgninger indsendes via det online ansøgningsmodul så snart, de er klar.

Læs mere om de humanitære kriser ved at følge ovenstående links. 

Man kan også få overblik over udviklingen i støtteværdige humanitære kriser og varsler samt alerte funden på cisu.dk/derf.

 

Forslag til forårskurser modtages

Så er det blevet tid til at tilrettelægge den kommende kursuskalender for foråret 2018 og dermed også muligheden for at påvirke den.

Sidder I i jeres organisation med bestemte behov eller ønsker, der egner sig som et CISU kursus, workshop eller netværksmøde, så er I velkommen til at skrive til os. 

Forslagene sendes til kursusansvarlig rådgiver Johannes Nordentoft jn@cisu.dk. Derefter vurderer CISU, hvad der har været størst interesse for blandt medlemsorganisationerne. 

Efterårets kurser finder man her

 

Kom godt i gang med projekt og partnerskab

På kurset får deltagerne kendskab til forskellige typer af indsatser; fra hjælpeprojekter til strategiske indsatser. De bliver også i stand til at se deres egen organisations planer og projekter med partnere i syd i et bredere perspektiv og evt. give det fornyet retning og fokus.

Kurset er målrettet folk, der er nye i forhold til udviklingsarbejde med civilsamfundet. Det kan være medlemmer fra nye foreninger i CISU og nye medlemmer i ’gamle’ foreninger.

Kurset indeholder korte oplæg fra CISU, gruppearbejde og fælles diskussioner, samt afprøvelse af analyseredskaber, som kan bruges i samarbejde med partnerorganisationer.

Tilmelding til kurset 

 

FNs verdensmål - sådan kommer I videre!

Kom og bliv inspireret af Dansk Folkehjælp og Crossing Borders arbejde med verdensmålene. Diskuter potentialer og mulige veje i forhold til jeres eget arbejde - fx i forhold til engagement af frivillige i jeres arbejde med partnere eller i jeres arbejde i Danmark.

Dette møde sætter fokus på, hvordan CISU’s medlemsorganisationer kan inddrage målene i deres arbejde på forskellige niveauer. 

Mere info og tilmelding her

 

CISU opdaterer liste med eksterne konsulenter

CISU søger konsulenter til en såkaldt beredskabsliste. Det er en liste med konsulenter, der kan bruges til at lave  kapacitetsanalyser og kombinerede kapacitetsanalyser / appraisals, når der er behov for det.

For at indgå i listen vil det være forudsætning, at man har gennemført mindst en eksternt finansieret kapacitetsanalyse for en udviklingsorganisation og/eller folkeligt baseret forening indenfor de seneste tre år.

Læs mere her

Kommende kursus i korruptionsforebyggelse

På kurset kan deltagerne få et et indblik i, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af korruption internt i organisationen og i samarbejdet med partnere.

Kurset er relevant for alle i organisationen, som er involveret i økonomi- og projektstyring, medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Udgangspunktet er CISUs retningslinjer, udenrigsministeriets anti-korruptionsregler, samt internationale anti-korruptionsværktøjer m.v.

Kurset afholdes mandag den 27. november, kl. 16.30-19.30, i Aarhus

Pris: kr. 50,-

Tilmelding sker her

Møde om den danske nødhjælp - og hjælp på længere sigt

Hjælper nødhjælp på længere sigt?

DERF – den danske nødhjælpspulje har støttet flere projekter med et flygtningefokus, og de erfaringer skal deles.

På mødet tages der udgangspunkt i fortællinger fra en DERF-støttet indsats i Uganda for sydsudanesiske flygtninge, det humanitære imperativ og kriterierne i den fælles humanitære standard kendt som CHS.

Formålet med mødet er at bringe forskellige erfaringer i spil og opsamle viden og læring om, hvordan danske organisationer arbejder på en bæredygtig måde, der indebærer en reduktion i sårbarhed på længere sigt.

Mødet finder sted 27. november kl. 16:00-18:00 på Vartov i København.

Tilmelding sker via e-mail til derf@cisu.dk  - deadline for tilmelding er torsdag 23.november.

Andre nyheder

Danish Muslimaid samler ind til Rohingyaerne

Danish Muslimaid, som er medlem af CISU, har sat en støttemiddag på benene til fordel for de forfulgte Rohingya-flygtninge.

Salam Rohingya! afholdes torsdag d. 16. November 2017 byder de velkommen i Inci Dügün Salonu, Kl. 18.00.

Se mere og tilmeld jer eventet her

 

DANIDA lancerer nyt naboskabsprogram 2017-2021

CISUS naboskabspulje ophører, og det er ikke længere muligt at søge den særskilt. I stedet lancerer DANIDA deres nye naboskabsprogram 2017-2021 for Ukraine og Georgien.

Programmet præsenteres i Udenrigsministeriet den 29. november 2017 ved Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, København, fra 09:00-12:30.

Tilmelding kan ske her

 

DUF søger ungdomsdelegater til FN

DUF søger nu fire af i alt seks ungdomsdelegater, som skal være med til at give børne- og ungdomsorganisationer mulighed for at deltage i beslutningsprocesser i FN.
Delegaterne kommer til at beskæftige sig med forskellige tematikker som ligestilling, menneskerettigheder og verdensmål.

Ansøgningsfristen er mandag d. 4. december kl. 12.00.

Se hele opslaget på DUFs hjemmeside her

 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018

 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant  Line Søgaard på les@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du indtaste det her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne:

 

Torsdag 16/11: 10-15

Fredag 17/11: 10-15

Mandag 20/11: 10-15

Tirsdag 21/11: 10-15

Onsdag 22/11: 10-15

Torsdag 23/11: 10-15

Fredag  24/11:  10-15

Mandag 27/11: 10-15

Tirsdag 28/11: 10:15

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies