Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Ny version af de nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen

Civilsamfundspuljens nye retningslinjer blev offentliggjort i slutningen af januar. En nyere version af retningslinjerne ligger nu klar her.  

 

Der er ikke foretaget substantielle ændringer i den nye version af retningslinjerne, men der er lavet flere tilføjelser. Blandt andet indeholder den nye version af retningslinjerne nu et afsnit om støttemuligheden ’Kapacitetsanalyse’ og eksempler på ’Udviklingsindsatser’.

 

Derudover er der foretaget præciseringer om baggrund og tilgang for puljen, ligesom der er foretaget sproglige rettelser, og links er blevet opdateret. Herunder linket til siden om ’skrøbelige lande’.

 

De nye retningslinjer samt en fuldstændig liste over ændringer kan ses her. 

 

Version 1.1. er ved at blive oversat til engelsk, spansk og fransk.

Online ansøgningsmodul og ansøgningsformater er klar

Fra og med 15. marts 2017 skal alle ansøgninger til Civilsamfundspuljen og Naboskabspuljen sendes til CISU gennem CISUs nye online ansøgningsmodul. Du logger på modulet via Organisationssiderne (tidligere medlemsuniverset.) En vejledning til brug af ansøgningsmodulet ligger nederst på denne side. 

 

Ansøgningsformaterne ligger klar her på både dansk og engelsk. Oversættelse til spansk og fransk er også i gang.

 

Husk at melde dig til generalforsamling

CISUs generalforsamling finder i år sted den 29. april på Mødecenter Odense.

 

På generalforsamlingen har CISUs medlemsorganisationer mulighed for at drøfte og få indflydelse på CISUs fremtidige arbejde og for at mødes med alle de andre medlemsorganisationer. I år skal vi også debattere civilsamfundsbegrebet og se nærmere på, hvad civilsamfundet egentlig er for en størrelse.

 

Det er gratis at deltage, og tilmelding foregår via dette link senest 14. april kl 12.

Ca. 5 mio. tilbage i sidste ansøgningsrunde af Naboskabspuljen

Sidste ansøgningsfrist for Naboskabspuljen er den 15. marts 2017 kl. 12. Der er ca. 5 mio. kr. tilbage i puljen til uddeling i denne ansøgningsrunde.

 

Ansøgninger til Naboskabspuljen vil som hidtil være underlagt Civilsamfundspuljens retningslinjer for 2013-2016 med modifikationer ud fra de særlige retningslinjer for Naboskabspuljen, som findes her på CISUs hjemmeside.

 

I de nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen, som er gældende fra ansøgningsfristen den 15. marts 2017, kan man søge op til 400.000 kr. til Medborgerindsatser, som giver mulighed for at afprøve nye metoder, eksperimenterende og innovative tilgange samt for at inddrage andre og utraditionelle aktører i udviklingssamarbejdet. For ansøgninger under 400.000 kr. til Naboskabspuljen er det muligt at vælge at søge på ansøgningsskemaet for Civilsamfundspuljens Medborgerindsatser, og dermed vil vurderingen af ansøgningen følge de nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen samt de særlige retningslinjer for Naboskabspuljen.

 

Svarfristen for alle ansøgninger til Naboskabspuljen er mandag den 22. maj 2017.

Kom til fundraisingseminar med oplæg v/ Adam Moe fra DIIS

CISU afholder fundraisingseminar lørdag den 4. marts fra kl. 11-16 på Vartov i København.
 

Oplægsholdere vil være:

  • Adam Moe fra DIIS, der vil give et overblik over de største danske fonde og deres internationale engagement. Oplæget tager udgangspunkt i denne artikel.
  • Ole Riis fra Dansk Vietnamesisk Forening, der vil fortælle om foreningens erfaringer med fundraising og dele ud af gode råd.
  • Fonde.dk, der vil give generelle gode råd omkring fundraising, og hvordan man får mest udbytte af siden www.fonde.dk.

​Husk, at man som medlem af CISU kan få gratis adgang til fondsdatabasen på fonde.dk. Læs mere her.

Der vil på seminaret også være mulighed for erfaringsudveksling blandt deltagerne.
 

Tilmelding til seminaret foregår her.

Bliv inspireret til at lave oplysningsarbejde med CISUs Oplysningspulje

Planlægger din organisation at lave oplysningsarbejde om udviklingssamarbejde eller om udvilklingslandes situation, var det måske noget for jer at søge CISUs Oplysningspulje.

På informationsmøder den 27. februar og 2. marts fra 16.30 - 18.30 i henholdsvis Aarhus og København kan du blive klogere på Oplysningspuljen, og hvordan man søger den. 

Der vil også være muliged for at blive inspireret til, hvordan din organisation kan arbejde med oplysning og tid til at deltagerne kan udveksle idéer og erfaringer med tidligere gennemførte oplysningsaktiviteter.

CISUs nye online ansøgningsmodul vil også blive introduceret specifikt for ansøgere til Oplysningspuljen.

Meld dig til informationsmødet her.  

CISU søger bevillingskonsulent til Civilsamfundspuljen

Fra 1. marts 2017 har CISU brug for en erfaren konsulent til at indgå i Civilsamfundspuljens bevillingskonsulentgruppe. Bevillingskonsulentgruppen består af fire eksterne konsulenter. Ansøgninger til Civilsamfundspuljen behandles af bevillingskonsulenterne, som foretager en faglig vurdering på baggrund af retningslinjerne for puljen. Derefter sender de en indstilling til Bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse.

 

Ansøgningsfristen er, som det fremgår af opslaget her, mandag den 20. februar kl. 9.

 

 

 


 

CISU søger nyt medlem til bevillingsudvalget for Civilsamfundspuljen

Pr. 15. marts 2017 søger CISU et nyt medlem fra en større organisation, som ikke er ansøgningsberettiget til Civilsamfundspuljen, eller en relevant faglig institution til Bevillingsudvalget for Civilsamfundspuljen og Naboskabspuljen.

Udvalget udvides til nu at have seks medlemmer: Tre repræsentanter fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller relevante faglige institutioner, og tre repræsentanter fra CISUs næsten 300 medlemsorganisationer.

 

Ansøgningsfristen er, som det fremgår af opslaget her, mandag den 27. februar 2017 kl. 12.

Nye ansættelser på sekretariatet

Fra den 1. marts har CISU ansat Jacob Thorsen og Christoph Lodemann i rådgiverstillinger og Helene Kannegaard i et barselsvikariat som forvaltningskonsulent. 

Jacob og Helene er begge kendte ansigter på sekretariatet, hvorimod Christoph er ny i CISU. Fælles for de tre er, at de har stor erfaring fra udviklingsbranchen og med kapacitetsudvikling af civilsamfund. 


Læs mere om de tre ansættelser her. 

 

Resultater (2): Kræft, diabetes og hjertekarsygdomme sat på dagsordenen i Østafrika

Uganda lider under en dobbelt sygdomsbyrde. De har endnu ikke kontrol over de smitsomme sygdomme og rammes nu i stigende grad af de ikke-smitsomme. Uganda Non Communicable Diseases Alliance, der er partnerorganisation til Krætens Bekæmpelse og Diabetesforeningen, oplyser lokalbefolkningen om de nye sygdomme, de ikke kender, og rejser problematikken på både nationalt og panafrikansk niveau. 

Læs hele artiklen her.

CISUs medlemsorganisationer og lokale partnere arbejder løbende på at bekæmpe fattigdom og styrke civilsamfundet i lande verden over. Arbejdet giver store resultater, men det bliver ikke altid fortalt videre i bredere kredse. I en føljeton af 9 artikler præsenterer CISU nogle af de resultater, der er opnået af en lang række partnere til CISUs medlemsorganisationer i Uganda i perioden 2010-2015. Artiklerne er skrevet af journalistpraktikant i CISU, Camilla Bøgelund, som en del af et tematisk review foretaget i Uganda i efteråret 2016. 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 15. marts 2017 kl. 12.00

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. marts 2017 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 1. april 2017 klokken 12.00

Andre nyheder
Globalt Fokus forsvarer civilsamfunds ret til at mene noget

De seneste uger har civilsamfundets rolle været sat til debat i Kristeligt Dagblad. Det har fået Globalt Fokus' formand Laust Leth Gregeresn til tasterne. I et debatindlæg skrev han blandt andet:
 

- Det er ekstremt farligt, at en repræsentant for et regeringsparti ønsker at melde Danmark i den klub, der vil give civilsamfundet mundkurv på.

Som en del af Globalt Fokus var CISU medunderskriver på debatindlægget. 

Debatten startede med en udtalelse af folketingsmedlem og udviklingsordfører for Det Konservative Folkeparti, Naser Khader. I en artikel i Kristeligt Dagblad, der omhandlede Folkekirkens Nødhjælps kritik af Præsident Trumps forbud mod at anvende bistandsmidler til oplysning om prævention og muligheden for abort, udtalte han:

- De skal holde sig væk fra den politiske hvepserede for deres eget bedste. For det at tage politisk stilling kan skade deres opbakning fra politikere, medlemmer og støtter.
 

Deltagerne på CISUs egen Generalforsamling i april 2016 vedtog enstemmigt denne klare udtalelse om emnet, hvor det blandet andet blev sagt at:
 

- En fri politisk debat og åben dialog er forudsætninger for, at vi sammen kan udvikle det danske udviklingsarbejde og samarbejde om de nye Verdensmål. Forsøg på at begrænse civilsamfundets deltagelse hører ingen steder hjemme i dette samarbejde. 
 

Læs mere her. 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere i andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne
 

Onsdag 15/2: 10-15

Torsdag 16/2: 10-15

Fredag 17/2: 10-15

 

Mandag 20/2: 10-15

Tirsdag 21/2: 13-15

Onsdag 22/2: 10-15

Torsdag 23/2: 10-15

Fredag 24/2: 10-15
 

Mandag 27/2: 10-15

Tirsdag 28/2: 13-15

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies