Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

CISU søger ny pulje for volontører

Udenrigsministeriet har netop offentliggjort retningslinjerne for initiativet ”Volontør i Verden”, og det ligger allerede fast, at CISU søger puljen på 20 millioner kroner.

Der er ansøgningsfrist allerede 7. april, så CISU reagerer, inden der er fuldstændig godkendelse fra baglandet.

- Sådan et projekt skal naturligvis godkendes af vores generalforsamling 25. april, men vi bliver simpelthen nødt til at sende ansøgningen ind inden da for at give vores medlemmer mulighed for at bidrage til projektet, siger sekretariatsleder Erik Vithner.

 

Initiativet er i princippet til alle danske civilsamfundsorganisationer med Danida-finansierede projekter, men kun ramme-, pulje- eller strategiske partnerskabsaftaler kan søge direkte. Derfor bliver CISU nødt til at ansøge om en del af puljen og så lade medlemsorganisationer søge gennem CISU.

 

- Det er helt afgørende for initiativet, at CISUs medlemmer er en del af det, og derfor søger vi og stiller os til rådighed som bindeled mellem ”Volontør i Verden” og vores 292 medlemsorganisationer, siger Erik Vithner.

 

Danida tager stilling til CISUs ansøgning 3. juni.

 

Læs mere her

I 2015 har vi brug for din stemme

2015 bliver et skelsættende år med tre globale topmøder og de nye udviklingsmål. Derfor støtter CISU alle medlemmers arbejde med at sætte udvikling på dagsorden. I år kan det ske gennem action2015, hvor mange medlemsorganisationers partnere ude i verden allerede er med.

Der er plads til endnu flere, og sekretariatsleder Erik Vithner opfordrer alle medlemsorganisationer til at blande sig i samfundsdebatten.

- Med 292 medlemsorganisationer kan det være svært at finde det skarpe budskab, som alle kan stå inde for og råbe højt. Til gengæld kan et kor af stemmer virke meget overbevisende, siger han.

Selvom der stadig ikke er mange danske organisationer, der har skrevet sig på som deltagere i action2015, foregår arbejdet allerede.

 

Et eksempel er Verdens Skoves indlæg her

 

- Det er et par fremragende indlæg, der viser, hvordan man kan sætte en samlet udvikling på dagsordenen, siger Erik Vithner.

 

Læs mere om action2015 her

Deltag i afstemningen om de nye udviklingsmål her.

 

CISU foreslår fælles SDG-platform

Når FN’s udviklingsmål skal erstattes af nye bæredygtige udviklingsmål, de såkaldte Sustainable Development Goals (SDG), bliver det helt afgørende for den danske indsats, at vi kan arbejde sammen på tværs af fagområder, organiseringsform og interesser. Derfor har CISU i et åbent brev til ministre og politiske ordførere opfordret til en fælles strategisk platform.

 

- Det var, i en mindre måslestok, en succes, da det skete med strategien for udviklingssamarbejde, og de nye SDG’er er simpelthen for vigtige til ikke at bygge videre på den succes, siger sekretariatsleder Erik Vithner.

 

Han påpeger, at udviklingsmålene netop gælder hele Verden og vil have en indflydelse på Danmark, men det er ikke den eneste grund til at skabe et dansk samarbejde.

 

- I vores arbejde i CISU ser vi tydeligt, at vi i Danmark har fået øjnene op for globale sammenhænge og det globale "skæbnefællesskab". Det er en generel tendens, som gennem det stærke og folkeligt forankrede arbejde i medlemsorganisationerne træder særligt tydeligt frem, siger Erik Vithner.

 

For at sætte handling bag ord og forslag stiller CISU sig til rådighed som facilitator.

 

Du kan læse hele brevet her

 

Send dine billeder senest søndag

Tirsdag eftermiddag er der kommet 87 flotte fotos i CISUs fotokonkurrence, men selvom vi har set  Lakridspiberygende seminardeltagere i Ghana, demonstrerende sygeplejersker og dansende børn i Lahore er der naturligvis plads til endnu flere.

 

Brug formularen på cisu.dk/foto for at uploade dit motiv i en af de fem kategorier eller nyd blot de indsendte fotos på linket her

CISU inviterer til ideudveksling om CSR-pulje

CISU arbejder lige nu på at stable et fyraftensmøde om Udenrigsministeriets CSR-pulje for 2015 på benene.

WWF og Clean Clothes Campaign  er begge medlemmer af CISU og vil på mødet fortælle om deres erfaringer med puljen i 2013.

På mødet kan du også få sparring på din organisations ideer til at søge CSR puljen i 2015 (forventet ansøgningsfrist er medio april) og være med til at give sparring på andres projektideer.

 

Der bliver tilmelding via cisu.dk/kurser, når vi kender datoen. Det bliver enten 19. eller 24. marts. Følg med på cisu.dk eller skriv en mail til Lotte Asp Mikkelsen på lm@cisu.dk, hvis du er interesseret i at deltage.

 

Aftenens program byder på:

 

 • Introduktion til retningslinjerne for UM’s CSR pulje 2015
 • Præsentation af 2 organisationers erfaringer fra 2013 CSR Puljen (WWF, Clean Clothes Campaign)

Idé-udveksling med andre medlemmer (gruppe arbejde hvor I kan få sparring på egne ideer til projekt)

Kom med dit bud på modtager af CISUs initiativpris

Kender du en, der kan samle folk om en fælles sag? Eller en, der når helt ud i Danmarks mørke udkanter med et godt budskab? Så er det nu, du skal indstille vedkommende til CISUs Initiativpris 2015. Og gør det inden 9. marts.

Med CISUs initiativpris ønsker vi at hylde dem, der formår at engagere, inspirere og mobilisere danskerne i det globale udviklingsarbejde.

 

CISUs bestyrelse vælger årets prismodtager, og prisen, der overrækkes til CISUs jubilæumsreception den 25/4, består af en statuette af kunstneren Jens Galschiøt samt 10.000,- til støtte af det folkelige arbejde. Statuetten får vinderen lov at beholde selv.

 

Du kan indstille såvel enkeltpersoner som organisationer til prisen ved at skrive en kort begrundelse for indstillingen og sende den til Maiken fra CISUs sekretariat.

 

Læs mere om prisen og de seneste års vindere her – og husk at du kan tilmelde dig jubilæumsreceptionen og årets generalforsamling her

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist tre gange om året. Næste gang er tirsdag 7. april klokken 12.00

Puljen for Klima og Miljø har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er 1. september klokken 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er 3. maj klokken 12.00

Kommende kurser i CISU - meld dig til nu!

Erfaringsudvekslings workshop (Kbh.)

For foreninger med bevillinger fra Civilsamfundspuljen og  Projektpuljen, som inviteres af CISU til at deltage.

Tid og sted:

 • 5. marts kl. 15.30-19.30 i København

 

Budgetting essentials

This module is suitable for anyone in the NGO sector with responsibility for building or implementing project, programme or organisation-wide budgets. Previous budgeting experience, whilst helpful, is not a requirement for this course.

Tid og sted:

 • 7. marts 10.00 - 18.00 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Financial reporting essentials

This course is primarily aimed at non-finance programme staff who need to be able to use different types of reports in their work

Tid og sted:

 • 8. marts 10.00 - 18.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Rettighedsbaseret fortalervirksomhed for viderekomne

For medlemmer af foreninger, der ønsker at arbejde målrettet med konkrete fortalervirksomheds indsatser i partnerskabet

Tid og sted:

 • 12. marts 14.00-20.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Logical Framework Approach, del 1

Om planlægning, styring og evaluering af projekter ved hjælp af LFA. Kurset er for foreninger, der gerne vil introduceres grundigt til LFA metoden.

Tid og sted:

 • 14. marts 10.00 - 18.00 i København
 • 15. marts 09.00 - 15.00 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Erfaringsudvekslings workshop (Kbh.)

For foreninger med bevillinger fra Civilsamfundspuljen og  Projektpuljen, som inviteres af CISU til at deltage.

 

Tid og sted:

 • 14. marts kl. 11.00-15.00 i København

 

Informationsmøde om oplysningspuljen

Hør om puljens retningslinjer og få gode ideer til, hvad din oplysningsaktivitet kan være. Mødet er for alle med interesse i oplysningspuljen.

Tid og sted:

 • 17. marts 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 19. marts 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Monitorering og evaluering

Henvend repræsentanter fra organisationer der har eller planlægger at søge om projekter i Civilsamfundspulje regi. Det er et krav at deltagerne har forhåndskendskab til LFA. Kurset vil hjælpe deltagerne til at arbejde systematisk med monitorering & evaluering som fremmer dokumentation og læring.

Tid og sted:

 • 23. marts 13.30-19.30 i Aarhus
 • 26. marts 13.30-19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Pengene er bevilget

Hvilke krav stilles der til forvaltningen af jeres projektbevilling? Kurset er for alle foreninger med en bevilling

Tid og sted:

 • 24. marts 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 26. marts 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Risikoanalyse

 

Kurset har til formål at afsøge hvordan risikoanalysen kan bruges, dels at vurdere, hvilke risici, der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde strategier for at overkomme og reducere disse risici. Kendskab til LFA er en fordel.

Tid og sted:

 • 7. april i Aarhus
 • 8. april i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Volontører og frivillige

At rejse ud og komme hjem som formidler

Tid og sted:

 • 8. april 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 9. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Theory of Change - relevant for vores organisation?

En introduktion til Theory of Change

Tid og sted:

 • 14. april 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 15. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Organisationsudvikling - del 1

Kurset giver deltagerne en forståelse for organisationsudvikling i en civilsamfundsorganisation, samt introducerer og afprøver nogle af de redskaber, der kan indgå i organisationsudviklingsprocesser i egen og/eller partnerorganisationer.

Tid og sted:

 • 18. april 10.00 - 18.00 i København
 • 19. november 09.00 - 15.00 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Infomøde om Klimapuljen

Informationsmødet er for dig, der er frivillig eller ansat i en forening, der overvejer at søge om midler fra Puljen for Klima og Miljø til ansøgningsfristen i efteråret 2014. Mødet er åbent for såvel CISUs medlemmer som for rammeorganisationer.

Tid og sted:

 • 21. april 16.30-19.30 i Aarhus
 • 23. april 16.30-19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Økonomistyring i projekter, del 1

Fra budget til bogføring - At skabe sammenhæng i økonomien. Kurset er for foreningens kasserere eller økonomiansvarlige i projektgruppen.

Tid og sted:

 • 22. april 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 23. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Generalforsamling og jubilæumsreception

Tid og sted:

 • 25. og 26. april på Hotel Storebælt i Nyborg

Tilmelding foregår her

 

Økonomistyring i projekter - del 2

Fra bogholderi til rapportering - at skabe sammenhæng i økonomien. Kurset er for foreningers kasserer og andre, der har ansvaret for bogholderiet og den finansielle rapportering internt og/eller eksternt.

Tid og sted:

 • 28. april 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 30. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Organisationsudvikling, del 2

Kurset er for foreninger, der ønsker at udvikle sig som organisation.

Tid og sted:

 • 29. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Logical Framework Approach, del 2

Om antagelser og indikatorer. Kurset er for foreninger, der gerne vil introduceres grundigt til LFA metoden.

Tid og sted:

 • 6. maj 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Innovative partnerskaber

Hvordan og hvorfor kan man samarbejde med privatsektoren? Kurset er for alle, som er interesseret i at få inspiration til, hvordan man samarbejder på tværs af NGO-miljøet med den private sektor.

Tid og sted:

 • 7. maj 16.30 - 19.30 i København
 • 11. maj 16.30 - 19.30 i Aarhus

 

Læs mere og meld dig til her

 

Økonomistyring i projekter - del 3

Fra bogføring til rapportering

Tid og sted:

 • 19. maj 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 21. maj 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Sådan bliver din mening hørt

 

Grundkursus i debatindlæg og pressemeddelelser

Tid og sted:

 • 27. maj 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 28. maj 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Seminar: Fundraising i udviklingsarbejdet (Kbh.)

 

Tænk strategisk og sæt fundraising i system

Tid og sted:

 • 30. maj. kl. 11-16 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Det finansielle tilsyn

Hjælp til indhold og rammer for finansielle projekttilsyn igennem konkrete værktøjer og metoder. Kurset er for foreninger, der søger/har bevillinger over 200.000.

Tid og sted:

 • 9. juni 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 11. juni 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies