Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

CISUs medlemsorganisationer skal have ny formand

Når CISU afholder generalforsamling 29. april, er der vanen tro flere bestyrelsesmedlemmer på valg, og i år ligger det helt fast, at der kommer udskiftninger. Blandt andet stiller formand Louise Hindenburg ikke op. Hun forklarer, at beslutningen om ikke at genopstille har været hård men udramatisk.

 

- Det har været snart tre herlige år som formand, men jeg må også sige, at der altså kun er syv dage i ugen, og med både familie, job og frivilligt arbejde er der nok at se til. Nu bliver jeg nødt til i en periode at prioritere de andre ting, siger hun.

 

Formanden opfordrer alle interesserede til at overveje at stille op til bestyrelsen.

 

- Som bestyrelsesmedlem i CISU er man med lige der hvor beslutningerne bliver taget og midt i den politiske debat. Forhåbenlig sidder der nogle ildsjæle i vores medlemsorganisationer, som har lyst til at blande sig debatten, siger hun. 

Læs hele artiklen her.

Kom til introduktionsmøde om ny nødhjælpspulje

1. maj er der åbent for ansøgninger til Danish Emergency Relief Fund (DERF). Det er en ny nødhjælpspulje etableret med det formål at kunne støtte danske organisationers nødhjælpsindsatser, når krisen rammer i de lokalområder, hvor organisationerne har eksisterende, lokal forankring og erfaring. Puljen vil kunne søges af danske civilsamfundsorganisationer uden en humanitær parternskabsaftale med Danida. 

Den 28. marts og 30. marts er der introduktionsmøder om puljen i hhv. Aarhus og København. På møderne kan deltagerne få indsigt i, hvad og hvilke typer indsatser, der kan støttes af DERF, hvilke krav der stilles til ansøgere, og hvordan puljen kommer til at fungere.

DERF åbner for prækvalificering af potentielle ansøgerorganisationer fra 1.april. Det er ikke nødvendigt at være prækvalificeret for at søge puljen, men prækvalifikation sikrer en hurtigere behandlingstid, når en organisation søger om at udføre en konkret humanitær intervention.

Såfremt der er aktuelle støtteværdige kriser, kan der søges om støtte til nødhjælpsindsatser fra 1. maj 2017. 

Retningslinjer og formater til prækvalificering
til puljen vil være tilgængelige i løbet af uge 11.

Følg med her for opdateringer om puljen og
meld dig til introduktionsmøderne her. 

 

Søg nu for oplysningsprojekter i 2017

Organisationer med idéer til oplysningsaktiviteter om det danske udviklingssamarbejde bør søge CISUs oplysningspulje nu, hvis aktiviteten foregår i 2017.

 

Næste ansøgningsfrist er den 3. april, og det er foreløbigt den eneste planlagte runde for puljen i år, da der kommer til at være justeringer i Oplysningspuljen. 

Læs mere om CISUs Oplysningspulje her.

Indstil kandidater til CISUs Initiativpris

CISUs initiativpris uddeleles hvert år på CISUs generalforsamling og går til en person eller organisation, som gennem oplysning eller politisk arbejde har gjort en særlig indsats for at engagere, inspirere eller mobilisere danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. Gerne på en nytænkende og kritisk måde, som vækker debat og diskussion.

 

Tidligere år er prisen gået til Rapolitics, Operation Dagsværk, Styregruppen for Verdens Bedste Nyheder i Roskilde og Omegn, Dan Larsen fra Verdensnyt.dk, Afrika Kontakt, Hammerhus Fairtrade, Randers Millenium og Jesper Søe fra Globalnyt.dk.

 

Kender du nogen, der fortjener at blive hyldet i år? Læs mere om hvordan du indstiller her. 

Ansøgningsfrister til Civilsamfundspuljen

CISU modtager og behandler løbende ansøgninger til Civilsamfundspuljen - på nær for Udviklingsindsatser, som har to årlige ansøgningsfrister nemlig den 15. marts og den 15. september.

 

Næste ansøgningsfrist for Udviklingsindsatser er den 15. marts 2017 kl. 12. Denne dato er også første mulige ansøgningsdato for de indsatser, der har løbende ansøgningsfrist. 

 

Ansøgninger, der ikke er modtaget inden fristens udløb, vil først blive behandlet i forbindelse med den følgende ansøgningsrunde.

Læs mere om Civilsamfundspuljen her.

 

Resultater (4): Ugandas civilsamfund stopper rydning af regnskoven

I 2010 stoppede civilsamfundet i Uganda regeringens planer om at give tusindvis af kvadratkilometer regnskov til et asiatisk sukkerfirma. Når der fra tid til anden opstår nye trusler mod regnskoven, der er et vigtigt livsgrundlag for en stor del af befolkningen, trækker Nature Uganda på erfaringerne med at sikre de fredede områder.  

Læs hele artiklen her.

CISUs medlemsorganisationer og lokale partnere arbejder løbende på at bekæmpe fattigdom og styrke civilsamfundet i lande verden over. Arbejdet giver store resultater, men det bliver ikke altid fortalt videre i bredere kredse. I en føljeton af 9 artikler præsenterer CISU nogle af de resultater, der er opnået af en lang række partnere til CISUs medlemsorganisationer i Uganda i perioden 2010-2015. Artiklerne er skrevet af journalistpraktikant i CISU, Camilla Bøgelund, som en del af et tematisk review foretaget i Uganda i efteråret 2016. 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 15. marts 2017 kl. 12.00

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. marts 2017 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 1. april 2017 klokken 12.00
Medborgerindsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgsningsfrist. 


 

Andre nyheder
UNLEASH søger verdensmålstalenter til Innovation Lab

I august 2017 afholdes det første UNLEASH Innovation Lab i Danmark. 

I ni dage skal 1.000 unge mellem 20 og 35 år fra hele verden mødes for at skabe løsninger, der kan bidrage til opnåelsen og indfrielsen af FN's 17 Verdensmål. 
 

​Der er åbent for ansøgninger til eventet i Danmark og både unge akademikere, iværksættere, intraprenører og tekniske eksperter kan søge. 

Hvert år frem mod kulminationen af 2030-agendaen vil eventet blive holdt i et nyt land.  

 

Læs mere og søg her.

Søg op til 400.000 til kapacitetsopbygning

10. april er der ansøgningsfrist for Globalt Fokus' pulje til kapacitetsopbygning. På Globalt Fokus' hjemmeside kan man allerede nu se eksempler og lade sig inspirere. Intersserede ansøgere skal opfylde følgende kriterier:

  • Ansøgeren er en gruppe på minimum tre danske civilsamfundsorganisationer med aktiviteter i det Globale Syd.
  • Der er klare behov for kapacitetsudvikling i de danske organisationer – hvad vil de blive bedre til  - hver for sig og som gruppe - for at gøre arbejdet i det Globale Syd endnu stærkere?
  • Ansøgningen skal sendes til Globalt Fokus senest den 10. april 2017 og lægge sig inden for puljens rammer og retningslinjer.

Læs mere om puljen her.

Informationsmøde om initiativet "EU aid volunteers"

EU-kommissionen (ECHO) afholder i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp et informationsmøde om ”EU aid volunteers”-initiativet, hvor der vil være lejlighed til at få oplysninger om initiativet og dets formål såvel som praktisk information om ansøgningsprocessen.

Mødet finder sted den 20. marts 2017 fra kl. 12 - 16 hos Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 65, 1165 København. 
 

Læs hele inviationen her eller læs mere om initiativet her.

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere i andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne
 

Torsdag 23/2: 10-15

Fredag 24/2: 10-15

 

Mandag 27/2: 10-15

Tirsdag 28/2: 13-15

Onsdag 1/3: 10-15

Torsdag 2/3: 10-15

Fredag 3/3: 10-15
 

Mandag 6/3: 10-15

Tirsdag 7/3: 13-15

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies