Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Ministeren var i Aarhus - nu venter øerne

Som en del af sin tur rundt i Danmark for at diskutere udviklingsbistand mødte Kristian Jensen godt 70 repræsentanter for CISUs medlemsorganisationer i Aarhus torsdag 17. marts.

 

Det blev til en snak om roller og dilemmaer, og du kan læse om mødet her.

 

Efter møder i Jylland, tager ministeren nu hul på møder på Sjælland og Fyn.

På mandag er der offentligt debatmøde på Krogerup Højskole, Humlebæk. kl. 11.00-12.15. Tilmelding er nødvendig og sker ved at sende en mail til kontoret@krogerup.dk.

CISU holder formøde på højskolen kl. 10.00 -10.50. Tilmelding er ikke nødvendig, men skriv gerne til mkm@cisu.dk

 

Næste offentlige debatmøde er 25. april på Odense Centralbibliotek kl. 16.30 – 18.00.

CISU holder et formøde kl. 15.15.16.00 på Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C. Det ligger ca. et kvarters gang fra biblioteket.
Her er tilmelding heller ikke nødvendig, men skriv gerne til mkm@cisu.dk

Danida: Resultaterne er der

Henover efteråret og vinteren 2015/2016 foretog Danida et review af CISU, hvor et hold af seks eksperter gennem besøg til danske medlemsorganisationer og deres partnere i Tanzania og Kenya vurderede, hvordan CISU og CISUs medlemsorganisationer leverer resultater. Arbejdet blev i foråret opsummeret i en rapport, der ligger på cisu.dk/review

 

Faglig leder Jeef Bech er glad for konklusionerne, der slår fast, at arbejdet gennem puljerne skaber resultater.

 

- Det er dejligt at se, at såvel arbejdet her på sekretariatet, arbejdet i medlemsorganisationerne som arbejdet med partnere i projekterne bliver værdsat. Meget vidste vi i forvejen, men det giver et løft, når uvildige kan se det samme, siger han.

 

Hent rapporten som pdf på cisu.dk/review og mere om reviewet her, hvor du også kan læse Danidas anbefalinger

Fyraftensmøder om verdensmål og landbrug

CISU tilstræber en fleksibel kursusplanlægning, hvor kurser kan planlægges med kortere interevaller end den halvårlige kursuskalender. Det er kurserne om verdensmål og landbrugsudvikling eksempler på.

 

FNs Verdensmål - hvilket potentiale har de for civilsamfundsorganisationer?

 

FN har vedtaget nye verdensmål, som grundlæggende har ændret hele den måde, hvorpå det internationale samfund hidtil har talt om og adresseret fattigdomsbekæmpelse! De nye Verdensmål gælder nemlig for alle lande - rige såvel som fattige, i Nord såvel som i Syd. Kom og hør mere om, hvad det går ud på, og hvilket potentiale, målene kan have for civilsamfundsorganisationers arbejde - i Danmark såvel som ude. Læs mere og tilmeld dig her. Mødet foregår 3. maj i København.

 

Landbrugsudvikling i et civilsamfundsperspektiv

Arbejder I med landbrugs - og dyrkningsmetoder? Eller måske skovbrug og havebrug? Vil I gerne høre mere om, hvad andre gør på området? Har I nogen gange svært ved at forbinde jeres indsats til, hvordan det samtidig er med til styrke civilsamfundet? Kom og hør to medlemsorganisationer - Økologisk Landsforening og ADDA - fortælle om deres erfaringer med henholdsvis Farmer Family Learning Groups og Farmer Field Schools, samt hvordan dette er med til at styrke lokal organisering. Læs mere og meld dig til her. Mødet foregår 11. maj i København.

Stadig plads på møde om SØV

Har du mulighed for at deltage i et møde om i morgen eftermiddag?

Interesserer du dig for den øgede politiske fokus på gensidig vækst i udviklingsbistanden? Så skriv en mail til cisu@cisu.dk og deltag i fyraftensmødet Civilsamfundet og Gensidig Vækst 31. marts klokken 16.30 til 19.00 på Vartov i København.

 

Her vil vi diskutere, hvilke muligheder der er for danske CSO’ers udviklingsarbejde i samarbejdet med partnere i den private sektor eller med socialøkonomiske virksomheder.

 

Du vil sammen med andre CISU medlemsorganisationer brainstorme og diskutere potentialer og udfordringer med, hvordan civilsamfundet kan samarbejde med privatsektoren og socialøkonomiske virksomheder i udviklingsarbejdet. Som en del af mødet vil du også have mulighed for at indgå i dialog med CISU om, hvordan CISU sammen med medlemmerne fremadrettet kan arbejde på området.

 

Husk at melde dig til CISUs generalforsamling

CISU holder generalforsamling 16. april. Husk at melde dig til via dette link. Fristen er 8. april kl. 12. Det er gratis at deltage.

 

Vi har sendt den officielle indbydelse til generalforsamlingen til kontaktpersonerne for CISUs medlemsorganisationer, og de ligger også på siden her. Vi lægger alle forslag, beretning, regnskab mv. på siden og sender dem til de tilmeldte den 8. april.

 

På årets generalforsamling skal der vælges tre medlemmer til CISUs bestyrelse. Kunne du tænke dig at have det sjovt, bidrage med tid og kræfter og desuden blive klogere på sammenhængen i det danske udviklingsmiljø, vil vi opfordre dig til at stille op.

 

Selvom man kan stille op på selve dagen, kan kandidater allerede nu melde sig på banen ved at sende en kort præsentation samt planer for bestyrelsesarbejdet til Maiken Kjær Milthers fra sekretariatet på mkm@cisu.dk

 

Læs mere om bestyrelsesarbejdet og mød CISUs nuværende bestyrelse her.

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 1. april 2016 kl. 12.00

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er den 1. april 2016 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er 2. maj 2016 klokken 12.00

Puljen for Klima og Miljø har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er 15. september 2016 klokken 12.00

 

 

CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

De kommende uger er åbningstiderne

Torsdag 31/3: 10-15

Fredag 1/4: 10-15

 

Mandag 4/4: 10-15

Tirsdag 5/4: 13-15

Onsdag 6/4: 10-15

Torsdag 7/4: 10-15

Fredag 8/4: 10-15

 

Mandag 11/4: 10-15

Tirsdag 12/4: 13-15

Onsdag 13/4: 10-15

Andre nyheder
 
Kom frem med de gode forslag til historier om ligestilling

Verdens Bedste Nyheder skal i år udgive ikke bare en, men to kampagneaviser.

Den første deadline er lige om hjørnet, da de i forbindelse med Women Deliver konferencen, der løber af stablen i København fra den 16.-19. maj, er blevet bedt om at udgive en særlige udgave, der sætter fokus på ligestilling, kvinder og piger. Selve avisen vil udkomme mandag den 9.maj.

Vi ved, at der gemmer sig mange ideer og historier blandt CISUs medlemsorganisationer. De historier skal vi have frem. Som noget nyt søger Verdens Bedste Nyheder i år blot idéer/pitches til artikler – ikke færdige artikler. Efterfølgende vil redaktionen udvælge de ideer, der kommer med i avisen og skrive selve artiklerne.  

Forslag sendes til clha@dca.dk senest den 6. april kl. 12.

Af forslaget skal fremgå:

- Navn + e-mail adresse på kontaktperson
- Land + region for ideen
- Et par linjer om den konkrete artikel-ide

-Et par linjer om, hvilken dokumentation og kilder, der kan danne grundlag for artiklen.

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies