Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Mød os på Folkemødet 2017

CISU vil være til stede på Folkemødet 2017. Lige som i 2016 bliver det dog uden eget telt og uden at arrangere debatter.

 

Til gengæld vil der blive lagt arbejde i at samle en liste over relevante arrangementer, og der er arrangeret et formøde i København

 

På Folkemødet vil CISUs faglige leder Jeef Bech, kommunikationsulent Kim Jensen, journalistpraktikant Camilla Bøgelund og bestyrelsesmedlemmerne Jon Clausen, Andrew Julies Bende og Claus Hedegaard-Jensen være til stede. De deltager gerne i debatter, hvis skal bruge en debattør med viden om eksempelvis:

  • Civilsamfundets råderum og fortalervirksomhed
  • Nord - Syd partnerskaber, projektudvikling og implementering
  • Unges deltagelse i forvaltning og lederskab i lokalsamfundet
  • Konstruktiv og værdibaseret kommunikation
  • Oplysning om udviklingsarbejde

Læs mere her

 

21 ansøgninger til oplysningsaktiviteter i Danmark

CISUs Oplysningspulje havde ansøgningsfrist 3. april. CISU modtog i alt 21 ansøgninger, hvor ansøgerne samlet set havde søgt for 509.278 kr.

Der er ca. 400.000 kr. til rådighed i puljen i 2017, og ansøgere får svar senest 8. maj.

I 2017 er der kun én ansøgningsfrist til puljen. Derfor er næste ansøgningsfrist først den 1. april 2018.

Kom med forslag til efterårets kurser

CISUs sekretariat er ved at se på, hvilke kurser vi skal tilbyde i efteråret 2017. I den forbindelse inviteres alle til at komme med gode idéer eller gøre os opmærksomme på behov i forhold til kurser, workshops eller netværksmøder.

 

Vi vil rigtig gerne have mange idéer, men prioriterer i forhold til, hvad vi vurderer, der vil være størst interesse for blandt CISUs øvrige medlemmer. Send, hvad I måtte have af tanker, til den kursusansansvarlige rådgiver Johannes Nordentoft jn@cisu.dk frem til 5. maj. 

 

Udover den specifikke deadline kan man altid sende idéer og ønsker ind i løbet af året. På den måde kan forslaget indgå som aktuelt arrangement eller i planlægningen af det følgende semester. 

Valg til CISUs bestyrelse

Når CISUs medlemsorgansiationer mødes til generalforsamling den 29. april, er fire ud af syv bestyrelsesmedlemmer på valg. 


Alle fra CISUs medlemsorganisationer kan stille op. Der er tradition for kampvalg, og vi opfordrer derfor alle kandidater til at skrive et kandidatur på maksimalt en halv side, så deltagerne på generalforsamlingen kan forberede sig på at stemme.


Beskrivelserne sendes til Maiken Kjær Milthers fra sekretariatet på mkm@cisu.dk senest onsdag den 19. april. 
 

Hvis du er interesseret i at opstille, kan du læse mere om bestyrelsens arbejde på cisu.dk/bestyrelsen eller kontakte Maiken for at høre mere. 

 

Læs mere om generalforsamlingen her.

Vær med til at gøre Verdens Bedste Nyheder endnu bedre

Medlemsorganisationer i CISU får nu lejlighed til at sætte præg på Verdens Bedste Nyheder og årets kampagne. CISU er repræsenteret i foreningens bestyrelse, men på to medlemsmøder kan medlemsorganisationerne også få direkte indflydelse.

Møderne foregår i Århus 19. april mellem 18.00 og 20.00 og 20. april i København mellem 16.30 og 18.30.

 

På mødet kan man stille spørgsmål og blive præsenteret for mulighederne i samarbejdet. Det er blandt andet:

• Indflydelse på organisationens arbejde

• Adgang til Verdens Bedste Nyheder som kanal for gode historier fra medlemsorganisationer.

• Kapacitetsopbygning.

 

Tilmelding foregår som ved øvrige kurser på cisu.dk

Resultater (6): Bønder i Kasese overtaler distriktsledere til at reparere deres vandløb, så de kan høste igen

Vandet fra et dårligt konstrueret vandløb i Kasese løb ud i bøndernes marker, så de blev oversvømmede. En Family Farmer Learning Group tog sagen i egen hånd og fik distriktslederne til at sætte penge af til at reparere og udbygge kanalen. Nu fungerer den, som den skal. 

Læs hele artiklen her.

CISUs medlemsorganisationer og lokale partnere arbejder løbende på at bekæmpe fattigdom og styrke civilsamfundet i lande verden over. Arbejdet giver store resultater, men det bliver ikke altid fortalt videre i bredere kredse. I en føljeton af 9 artikler præsenterer CISU nogle af de resultater, der er opnået af en lang række partnere til CISUs medlemsorganisationer i Uganda i perioden 2010-2015. Artiklerne er skrevet af journalistpraktikant i CISU, Camilla Bøgelund, som en del af et tematisk review foretaget i Uganda i efteråret 2016. 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. september 2017 kl. 12.00
Medborgerindsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgsningsfrist. 
Oplysningspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 2. april 2018 kl. 12.00


 

Andre nyheder
Tre CISU-medlemmer med i kapløb om at blive Operation Dagsværk 2018

Tre ud af fire af de organsiationer, der er gået videre i processen om at blive Operation Dagsværk-projekt i 2018, er medlemsorganisationer i CISU. 

Det drejer sig om CARE Danmark, Ungdommens Røde Kors og VedvarendeEnergi. Også Mellemfolkeligt Samvirke er gået videre fra første projektvalgsrunde til stormødet, hvor det endelige projekt skal vælges. 

Det projekt, de danske gymnasieelever vælger, skal lægge til grund for Operation Dagsværks undervisningsmaterialer og kampagne i 2018. 

 

Alle de opstillede konceptpapirer findes her.
 

I 2017 er dagsværksprojektet stillet af Plan Danmark, som også er CISU-medlemsorganisation. Projektet sætter fokus på, at verdens byer vokser eksplosivt, og uligheden vokser.

Opbakningen til det danske udviklingssamarbejde er uændret

60% af danskerene bakker op om, at Danmark giver udviklingsbistand. Det er en af hovedkonklussionerne i den årlige Danida-rapport om danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet samt forholdene i udviklingslandene. 

De øvrige nøgleresultater er: 
- Flere danskere synes, vi bruger for få penge på udviklingsbistand
- 45% mener, at udviklingsbistanden hjælper
- Holdninger til udviklingsbistanden hænger tæt sammen med holdningen til udviklingsbistandens størrelse

Rapporten viser også, at der er stor enighed om fire centrale pointer. Nemlig at vi er moralsk forpligtede til at hjælpe, at udviklingsbistand kan begrænse antallet af flygtninge, at udviklingsbistand kan skabe større stabilitet i verden, men også at størstedelen af pengene ender i de forkerte lommer. Flest er dog alligevel uenige i, at udviklingsbistanden er nytteløs. 
 

Læs hele undersøgelsen her.

Altinget lancerer Civilsamfundets Videnscenter

Altinget har startet et nyt online videnscenter med værktøjer til at løse de udfordringer, der fylder i civilsamfundets organsiationer. 

Civilsamfundets Videnscenter er ligesom Altinget: civilsamfund gratis for alle. 

Altinget modtager gerne ønsker om indhold og opfordrer alle aktører i civilsamfundet til at bidrage til det nye videnscenter og dele gode såvel som dårlige erfaringer til gavn for andre. 

 

Henvendelser kan sendes til redaktør på Altinget: civilsamfund, Carsten Terp, på carsten@altinget.dk. 

Læs mere her.

Danish Youth in Action for Human Rights - Workshop i Genève

Er du mellem 18 og 30 år og brænder for menneskerettigheder? Nu har du muligheden for sammen med andre danske unge og ungeorganisationer at deltage i en tre-dages workshop i Genève under titlen ’Danish Youth in Action for Human Rights.'

Workshoppen finder sted den 6. - 10. juni 2017 og arrangeres af Danmarks faste Mission ved FN i Genève, FN Forbundet og Verdensføderationen af FN-forbund (WFUNA). 

På dagene kan du blandt andet opnå:

  • Indblik i FN’s Menneskerettighedsråds arbejde og Danmarks rolle i menneskerettighedsdagsordenen.
  • Træning i fortalervirksomhed på menneskerettighedsområdet.
  • Videns- og kapacitetsopbygning, herunder ekspertmøder med højniveaurepræsentanter fra civilsamfund, FN-agenturer og diplomater.
  • Mulighed for deltagelse i enkelte af de sideløbende ’HRC35 Youth Voices’ events, der organiseres af World YWCA i marginen af Menneskerettighedsrådet.


Deltagelse koster 850 kroner eksklusiv rejse tur-retur.

Læs hele invitationen her.

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere i andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne
 

Fredag 7/4: 10-15

 

Mandag 10/4: 10-15

Tirsdag 11/4: 13-15

Onsdag 12/4: 10-15

Torsdag 13/4: Sekretariatet holder lukket

Fredag 14/4: Sekretariatet holder lukket
 

Mandag 17/4: Sekretariatet holder lukket

Tirsdag 18/4: 13-15

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies