Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

CISUs medlemsorgansiationer vil gøre verdensmålene til en folkesag

På CISUs generalforsamling vedtog ca. 80 fremmødte en udtalelse, der opfordrer til et samarbejde om at gøre FN's verdensmål til en dansk folkesag.
 

- Det er et klart signal om, at verdensmålene skal bredes ud til hele befolkningen, og at vi i CISU ser de næsten 300 medlemsorganisationer som en naturlig del af det arbejde. Gennem vores store netværk og engagement, når vi meget langt ud, siger midlertidigt konstitueret formand Jon Clausen.
 

I udtalelsen bliver det konkretiseret ved, at vi skal starte med at udbrede verdensmålene i det nære:

- Vi skal starte der, hvor vi er aktive forvejen: i foreningerne og klubberne, på arbejdspladserne, på uddannelsesinstitutionerne, i virksomhederne og i lokalområderne. Som medborgere, forbrugere og affaldsproducenter, beboere, kolleger, forældre, frivillige osv. påvirker vi Danmark og verden hver eneste dag. Vi skal bruge de ressourcer, vi har som land og befolkning til at bidrage til opfyldelsen af målene.

Læs hele udtalelsen her. 

Udskiftning i CISUs bestyrelse

På CISUs generalforsamling den 29. april var der udskiftning i bestyrelsen. Det skyldtes blandt andet, at den nu tidligere formand for CISU, Louise Hindenburg, havde valgt ikke at genopstille. 

Medlemmer af CISUs bestyrelse er nu Katja Thøgersen Staun, (IMCC),  Jon Clausen, (AXIS), Andrew Julius Bende, (Crossing Borders), Runa Bruun, (RAW,) Claus Hedegaard-Jensen, (Periamma), Vibeke Tuxen, (Verdens Skove) og Katrine Skamris, (Ghana Venskab.) Desuden blev Helle Vallø, (Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder), og Michael Venning (PUGAD) valg som suppleanter.

Derudover blev Jon Clausen konstitueret som midlertidig formand. Den nye bestyrelses første møde finder sted den 16. maj. 

 

Læs mere om den nye bestyrelse her. 

 

På generalforsamlingen havde medlemsorganisationerne fremstillet syv forslag. Fem af forslagene blev vedtaget, et af dem faldt og et sidste blev trukket. 

Læs mere om forslagene her. 

Den nye danske nødhjælpspulje er aktiveret

Sammen med Red Barnet og Start Network har CISU netop åbnet for den nye danske nødhjælpspulje, DERF – Danish Emergency Relief Fund. Puljen er relevant for stort set alle CISUs medlemsorganisationer, da kriser kan opstå over alt i verden. Og CISUs medlemsorganisationer har sammen med deres lokale partnerskaber den nødvendige tilstedeværelse, kendskab og adgang til kriseramte befolkninger til at kunne yde en hurtig og stærk nødhjælpsindsats.  Der er derfor god grund til at holde sig orienteret på cisu.dk/derf.

 

Der er netop nu mulighed for at søge støtte til nødhjælpsindsatser i forbindelse med tørkekrisen i Somalia, Yemen, Sydsudan, og det nordøstlige Nigeria, i forbindelse med den sydsudanesiske flygtningekrise i Uganda, Kenya, Etiopien og Sudan, og til den Syriske flygtningekrise i Libanon, Jordan, Irak og Egypten . Disse tre kriser er blevet vurderet som støtteværdige for DERF.  CISU opfordrer alle medlemsorganisationer med partnere i de berørte områder at søge.

 

Læs hele nyheden her og læs mere på cisu.dk/derf.

Der er stadig plads til nye kurser

Hvis man vil have indflydelse på, hvilke kurser CISU skal udbyde i efteråret 2017, kan man stadig nå at skrive til Johannes Nordentoft, rådgiver og kursusansvarlig i CISU, på jn@cisu.dk. Fristen for at byde ind med forslag er forlænget til 10. maj.

 

I 2016 og første halvdel af 2017 var de mest efterspurgte kurser dem, hvor deltagerne fik konkrete redskaber til at udvikle partnerskaberne med organisationer ude i verden og deres forskellige indsatser og projekter. De nye aktuelle kurser om Verdensmålene var også populære. 
 

Læs mere om tendenserne for sidste års kurser her. 

 

Dialogmøde med Matilde Kimer: Potentialer for civilsamfundet i naboskabsregionen

Reporter for Danmarks Radio, Matilde Kimer, der dækker Rusland, Ukraine og resten af de tidligere sovjet-lande, fortæller på et dialogmøde den 23. maj kl. 16.00-19.00 på Vartov i København om hendes syn på civilsamfundets potentiale i EUs naboskabslande mod øst - og særligt Ukraine og Georgien.

I første omgang var dialogmødet forbeholdt de af CISUs medlemsorganisationer, som arbejder i regionen, men vi har nu også mulighed for at udbyde et begrænset antal pladser til en bredere kreds.


Læs hele nyheden om arrangementet her og læs mere om programmet og meld dig til her

 

Resultater (8): Økologiske bønder rykker i Uganda

Økologisk landbrug giver ugandiske bønder et større udbytte end det traditionelle. For over en million af dem har økologien skabt øget velstand, og flere bønder er gået sammen om også at skabe forandring på andre områder.  

Læs hele artiklen her.

CISUs medlemsorganisationer og lokale partnere arbejder løbende på at bekæmpe fattigdom og styrke civilsamfundet i lande verden over. Arbejdet giver store resultater, men det bliver ikke altid fortalt videre i bredere kredse. I en føljeton af 9 artikler præsenterer CISU nogle af de resultater, der er opnået af en lang række partnere til CISUs medlemsorganisationer i Uganda i perioden 2010-2015. Artiklerne er skrevet af journalistpraktikant i CISU, Camilla Bøgelund, som en del af et tematisk review foretaget i Uganda i efteråret 2016. 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Udviklingsindsatser under Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. september 2017 kl. 12.00
Medborgerindsatser under Civilsamfundspuljen har løbende ansøgsningsfrist. 
 


 

Andre nyheder
Danidas evaluering af naboskabsprogrammet

Danida har offentliggjort deres evaluering af det danske naboskabsprogram. 

I evalueringens punkt syv fremhæves CISUs projekttilgang med et partnerskab mellem en dansk organisation og en organisation i et af naboskabslandene, som særligt positiv. 

- Det er det, CISUs modaliteter er gode til. Det skaber en ekstra værdi på både et fagligt, organisatorisk og demokratisk niveau, at man har et partnerskab, siger Søren Asboe Jørgensen, rådgiver i CISU. 

Læs hele evalueringen her. 

 

Altinget: NGO'er i provinsen rammes hårdt af nyt udbud

Fra 2018 vil alle ngo’er med en ny partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet ligge i Region Hovedstaden. Og de fleste af dem endda i Københavns Kommune.

Vedvarende Energi, Verdens Skove og Ghana Venskab har alle deres hovedsæde i Aarhus og er i dag de eneste nødhjælps- eller udviklingsorganisationer på finansloven, der ikke ligger i eller lige omkring København.

Men ingen af de tre er med i anden runde af udskilningsløbet mellem danske udviklings- og nødhjælpsorganisationer, der kæmper om at få del i cirka en milliard ulandskroner til udviklings- og nødhjælpsindsatser.


Det skriver Altinget.dk.

Læs hele artiklen her. 

 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere i andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderneTorsdag 4/5: 10-15

Fredag 5/5: 10-15

 

Mandag 8/5: 10-15

Tirsdag 9/5: 13-15

Onsdag 10/5: 10-15

Torsdag 11/5: 10-15

Fredag 12/5: 10-15
 

Mandag 1/5: 10-15

Tirsdag 2/5: 13-15

Onsdag 3/5: 10-15

 

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies