Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

34 bevillinger i Civilsamfundspuljen og Naboskabspuljen

Ansøgere til såvel Civilsamfundspuljen og Naboskabspuljen har nu modtaget svar på deres ansøgninger til april-runden.

 

Såvel som i forrige runde måtte der prioriteres i ansøgningerne til Civilsamfundspuljen og desværre afvises en række ellers støtteværdige projekter.

 

Det kan du læse mere om her

 

Men der blev dog bevilget 17,4 millioner kroner fra Civilsamfundspuljen til i alt 27 projekter og indsatser.

I Naboskabspuljen fik 7 projekter bevilling for i alt 7 mio. kr.

På cisu.dk kan man se samtlige projekter med bevilling. Ved at vælge "april 2016" i rullegardinet, kommer bevillingerne fra runden frem.

Tilføjelse i Puljen for Klima og Miljøs retningslinjer

Bevillingshavere i Puljen for Klima og Miljø skal i de årlige statusrapporter og i den afsluttende rapport rapportere på en række output- og outcomeindikatorer, der er fælles for alle indsatser under puljen. På denne måde er det muligt at opsummere puljens samlede resultater. Puljens retningslinjer er derfor blevet bilagt disse output- og outcomeindikatorer, så ansøgere kan være opmærksomme på rapporteringskravet allerede under projektforberedelsen.

Det er ikke et krav, at de fælles indikatorer skrives ind i ansøgningen, da de ikke indgår i bedømmelsen af indsatsen.

 

Retningslinjerne kan downloades her: www.cisu.dk/pkm.  

 

Puljen for Klima og Miljø har ansøgningsfrist den 15. september 2016.

CISU samler op på høringssvar

Regeringens forslag til en ny udviklingsstrategi er offentliggjort og i høring.

Forslaget kan hentes som pdf her

I forbindelse med udkastet, vil CISU snarest komme et et høringssvar, som vil blive lagt på cisu.dk/høring.

Samtidig opfordres medlemsorganisationer til at komme med egne høringssvar, som vi vil samle på siden.

På siden vil vi også samle input fra for eksempel internationale netværk som for eksempel CIVICUS.

Høringssvar til strategiudkastet skal sendes på mail til udvikpolhoering@um.dk senest 5. august 2016.

Kalenderen er ladet med kurser

Puslespillet om lokaler og undervisere for efterårets kurser er nu lagt, og der er åbent for tilmelding.

Listen af kurser kan ses både på cisu.dk og nederst i dette nyhedsbrev.

Normalt er det sådan, at det er svært at få plads til nye brikker, når puslespillet er lagt, men sådan er det ikke længere i CISU. Hvor kalenderen tidligere lå fast og kunne rummes i en trykt version, er det nu sådan, at der er plads til flere aktuelle kurser, der arrangeres med kortere varsel.

 

- Det er allerede nu et bredt kursustilbud, men der vil komme flere aktuelle arrangementer i løbet af efteråret. Så jeg kan kun anbefale at holde øje med cisu.dk og nyhedsbrevet, siger kursusansvarlig Maria Molde.

 

Ekstra ansøgningsrunde i efteråret i Naboskabspuljen

Der vil blive afholdt en ekstra ansøgningsrunde i Naboskabspuljen den 1. november 2016. Den ekstra runde vil give ansøgere, der har fået afslag i april-runden, mulighed for at få rådgivning og forbedre deres ansøgning til denne frist.

 

CISU vil i august afholde informationsmøde om puljen, samt i i midten af september 2016 afholde en workshop for de ansøgere, der har fået afslag i puljen samt nye ansøgere til puljen.

Workshoppene vil omhandle, hvordan man vinkler og forbereder den gode ansøgning til Naboskabspuljen baseret på vores erfaringer fra første ansøgningsrunde. Workshoppen vil blive annonceret på CISUs kursusside og i nyhedsbrevet

Folkemødet 2016 - Det tog vi med hjem

CISU var til stede på Folkemødet 2016. I modsætning til tidligere år er vi dog ikke en del af et særligt telt, og vi arrangerede ikke selv debatter.

 

Til gengæld var vi til rådighed for andres debatter og opsamlede input. Vores indtryk kan du læse om her

 

Som i 2015 havde vi samlet en liste over relevante debatter. Dem finder du her

Nye ansigter på sekretariatet

Når sekretariatet 1. august åbner op efter sommerferien, bliver det med tre nye ansigter på kontoret.

 

Camilla Bøgelund er ny journalistpraktikant, mens Helene Kannegaard er forvaltningskonsulent og Jacob Thorsen er rådgiver.

Alle tre er ansat i seks måneder.

 

Camilla Bøgelund er hos CISU som en del af sin uddannelse og har stor erfaring fra foreningsarbejde fra blandt andet Nødhjælpens Ungdom, hvor hun er politisk næstformand.

 

Cand.mag i Internationale studier Helene Kannegaard er ansat som barselsvikar. Hun har været studentermedhjælper i CISU siden januar 2013 (med et halvt år i praktik) og har været aktiv i medlemsorganisationerne Viva og Red Barnet Ungdom.

 

Jacob Thorsen har i en årrække arbejdet med civile udviklingsprojekter. I Syd var han ansat som UNV (United Nation Volunteer) i Ecuador, og har også været udsendt for Mellemfolkeligt Samvirke i Nepal. Jacob har senest været ansat som projektkoordinator i AC International Børnehjælp, og er derudover frivillig i ATOS (Alternatives to Separation) og LØS (Landsforeningen af Økosamfund).

 

 

 

Udenrigsministeren: Vi har et godt samarbejde med puljer

Udenrigsminister Kristian Jensen anerkender puljernes særlige bidrag til udviklingssamarbejdet. I et svar til udenrigudvalget skriver han, at

"Udenrigsministeriets løbende tilsyn og reviews bekræfter, at samarbejdet med puljeorganisationerne forløber godt, og at der leveres resultater inden for en bred vifte af områder baseret på en stor frivillig indsats."

Han forsikrede desuden, at civilsamfundsorganisationer spiller en vigtig rolle i fremtidens udviklingssamarbjede.

 

Ministerens svar kan læses her.

 

Svaret kom som et spørgsmål i forbindelse med puljernes foretræde i udenrigsudvalget. Et foretræde, der kom i stand efter en samlet henvendelse fra CISI, Danske Handicaporganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

 

Henvendelsen kan læses her

 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Puljen for Klima og Miljø har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er 15. september 2016 klokken 12.00

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. september 2016 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er 1. november 2016 klokken 12.00

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 1. november 2016 kl. 12.00

CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne

 

Mandag 4/7: 10-15

Tirsdag 5/7: 13-15

Onsdag 6/7: 10-15

Torsdag 7/7: 10-15

Fredag 8/7: 10-15

Ugerne 28-30 er sekretariatet lukket.

Mandag 1/8: 10-15

Tirsdag 2/8: 13-15

Onsdag 3/8: 10-15

Andre nyheder
 
MUNDU får ny formand

Efter mere end ti år som formand er den hidtidige formand,  Marianne Leth, gået af.

 

Som ny formand valgte bestyrelsen Mads Bentsen, som indtrådte i bestyrelsen i 2014. Mads har været frivillig i MUNDU i en årrække, især i forbindelse med udvikling og afvikling af Uretfærdig Middag. Mads er 31 år, uddannet lærer fra VIAUC, hvor han skrev afsluttende opgave med udgangspunkt i Uretfærdig Middag og det verdensborgerlige dannelsessyn. MUNDUs nye formand bor i Haderslev og arbejder som lærer på VUC i Sønderborg.

 

Læs mere her

Verdensspejl arrangerer fotokonkurrence

Kan du tage fotografier, der begejstrer og bevæger dit publikum?

Kan du udfordre den stereotype visualisering af udsatte områder herhjemme og i udlandet  – og i stedet fremhæve de gode historier?

Så deltag i Verdensspejl Festivals fotokonkurrence og få dit fotografi udstillet i Ridehuset under Aarhus Festuge.

Verdensspejl er en global og interkulturel del af  Aarhus Festuge.

Læs mere om konkurrencen her

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Introduktion til CISU (Aar) Aarhus 10-01-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til CISU København 11-01-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 15-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF (Aar) Aarhus 16-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF København 18-01-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget - CSP (Aar) Aarhus 23-01-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget - CSP København 24-01-2018
Seminar: Participatory Forest Management - experiences and approaches København 01-02-2018
Menneskerettigheder på arbejdsmarkedet i udviklingslande Vartov i København 07-02-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Ingen begivenheder

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk