Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

61 ansøgninger i September-runden 2016

Den 15. september var der ansøgningsfrist til Civilsamfundspuljen og sidste ansøgningsfrist for Puljen for Klima og Miljø. Der er fortsat tale om to eftertragtede puljer.

 

Til Civilsamfundspuljen modtog CISU 61 ansøgninger for i alt 48,2 mio. kr. Efter nedskæringerne på Finansloven 2016, og den medfølgende reduktion af Civilsamfundspuljens bevillingsramme, har CISU i puljens sidste to ansøgningsrunder desværre måttet give afslag til en række støtteværdige indsatser over 400.000 kr. på grund af for få midler, hvorimod ansøgninger under 400.000 kr. er fritaget for prioritering. Dette forhold har formentlig været afgørende for, at CISU i september-runden modtog 28 ansøgninger til indsatser under 400.000 kr. og 19 ansøgninger til indsatser over 400.000 kr. Civilsamfundspuljen bliver fordelt henover året, og i hver runde er det præcise beløb afhængig af blandt andet uforbrugte midler og renter. Med forbehold for den usikkerhed forventes september-runden at være på 17 millioner kroner.

 

Til Puljen for Klima og Miljø modtog CISU 15 ansøgninger for i alt 43,7 mio. kr. Der er udelukkende ansøgt om længerevarende indsatser - det vil sige flerårige indsatser med et budget mellem 500.000 kr. og 3,5 mio. kr.  Som nævnt er det den sidste ansøgningsrunde til puljen, og alle indsatser, der godkendes, skal være afsluttet senest 30. juni 2018. Puljen for Klima og Miljø har været en populær pulje, som der har været stor interesse for, siden CISU startede med at forvalte den i 2013.

CISUs medlemsorganisationer oplever stadig stort engagement

Debatten om opbakningen til udviklingsbistanden er igen blusset op i medierne. 

Senest er hovedbudskabet i en ny undersøgelse, at danskerene arbejder mindre frivilligt end tidligere. Det skriver Altinget.dk.

- Opinionsmålinger om opbakning til bistanden er kun et hjørne af debatten om bistandens folkelige forankring. I CISU taler vi om folkeligt engagement og her er frivillighed helt central. I CISUs oplever vi heldigvis stadig et kæmpe stort direkte engagement i medlemsorganisationernes arbejde, siger sekretariatsleder i CISU, Erik Vithner.

En medlemsundersøgelser blandt CISUs medlemsorganisationer viser, at de cirka 50.000 frivillige tilsammen bruger 147.000 timer hver måned på at knokle for den sag, deres organisation arbejder med.

Småjusteringer i CISUs Oplysningspuljes retningslinjer og ansøgningsskema

Næste ansøgningsfrist til CISUs oplysningspulje er den 1.november. Hvis I i jeres forening ønsker at søge puljen, og måske allerede er i gang med at udtænke og udforme en ansøgning, skal I være opmærksomme på, at CISU netop har lavet et par småjusteringer i retningslinjerne og ansøgningsskemaet.

 

I retningslinjerne er det blevet præciseret, hvad der menes med, at puljen ikke støtter foreningers drift (side 2). I forbindelse med denne præcisering er der lavet en tilføjelse i ansøgningsskemaet (under afsnit B, punkt 1). Her er der tilføjet et spørgsmål, så foreningen bliver bedt om at udspecificere det nye ved en aktivitet, der før har været gennemført. Disse to rettelser udspringer af puljens mål om at støtte nytænkende aktiviteter. 

Læs de øvrige præciseringer her

Find opdaterede retningslinjer og ansøgningsskema her.

 

Bliv klogere på rettighedsbaseret fortalervirksomhed

Vil du forbedre dine evner til at arbejde med en menneskerettighedsbaseret tilgang til fortalervirksomhed og på den måde understøtte forandringsprocesser?

CISU inviterer til introduktion i fortalervirksomhed  onsdag, d.12. oktober. Kurset henvender sig særligt til deltagere, der allere har erfarigner fra udviklingsarbejdet og i nogen grad til fortalervirksomhed. 

 

Hent en guide om Retten til Indflydelse her eller tilmeld dig kurset. Bemærk, at kurset d. 12. oktober i København, afholdes på MS' Global Platform på Fælledvej 12, 2200 København N. 
 

 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er 1. november 2016 klokken 12.00

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 1. november 2016 kl. 12.00

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. marts 2017 kl. 12.00

Andre nyheder
 
Akademi for Bæredygtig Udvikling i efteråret 2016

FN Forbundet og Nyt Europa er gået sammen om at etablere et Akademi for Bæredygtig Udvikling med syv sessioner om FN's 17 Verdensmål.

 

- Vi har valgt at gøre det sammen for at understrege Verdensmålenes universalitet og behovet for samarbejde. Det er vigtigt, at målene bliver implementeret i alle verdens lande - både i Danmark og i udviklingslande, siger sekretariatsleder i Nyt Europa, Julie Rosenkilde. 

Sessionerne finder sted i Nyt Europas lokaler på udvalgte mandage mellem den 24. oktober og 5. december. De fleste af oplægsholderne har bidraget til professor Steen Hildebrandts kommende bog "FN's Verdensmål - i et dansk perspektiv", hvor kyndige mennesker skriver om målene ud fra danske perspektiver og positioner. 

Læs hele programmet og meld dig til her.

Norad lyser et af Norges højeste punkter op med Verdensmålene

Siden FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i september 2015, har mange understreget vigtigheden af, at alle skal kende til målene, hvis de skal nåes i 2030. Kendskabet er nemlig en vigtig del af arbejdet, hvis de 17 mål skal blive til virkelighed.

 

Derfor inviterede Norad, det norske departement for udviklingssamarbejde, og Den Norske Turistforening, tusindvis af nordmænd til en sen aften at vandre til Gaustatoppen med lysende Verdensmål og en fælles stemme: Vi skal udrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle i 2030. 

 

Du kan se vidoen fra eventet her.
 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftenskursus: FN's Verdensmål - sådan kommer I videre København 21-11-2017
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 22-11-2017
Fyraftenskursus: FN's Verdensmål - sådan kommer I videre (Aar) Aarhus 23-11-2017
Fyraftensmøde: Korruptionsforebyggelse (Aar) Aarhus 27-11-2017
Fyraftensmøde: Korruptionsforebyggelse København 30-11-2017
Lørdagsseminar: Kom godt i gang med partnerskab og projekt København 02-12-2017
Kick-off event for nyt unge netværk København 07-12-2017
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 15-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF (Aar) Aarhus 16-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF København 18-01-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Civilsamfundets fremtid - En forandringsplatform for sektoren Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, 1564 København V – eller annonceres 19-09-2017
Verdensmål i Undervisningen Slagelse 27-11-2017
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne

Torsdag 29/9: 10-15

Fredag 30/9: 10-15

 

Mandag 3/10: 10-15

Tirsdag 4/10: 13-15

Onsdag 5/10: 10-15

Torsdag 6/10: 10-15

Fredag 7/10: 10-15

 

Mandag 10/10: 10-15

Tirsdag 11/10: 13-15

Onsdag 12/10: 10-15

 

 

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk