Kære 
 
Puljereform i CISU - processen er i fuld gang

CISU er som bekendt i gang med en større reform af puljerne. Man kan følge processen på cisu.dk/puljereform. Her kan man blandt andet se de oplæg, der blev lavet til medlemsmøderne i forrige uge.

 

Det næste vigtige møde er det årlige status- og dialogmøde den 24.11 for medlemsorganisationer og brugere, hvor puljereformen vil have en fremtrædende plads. Læs mere om mødet her, hvor der også er mulighed for tilmelding.

 

Mødet vil også være startskuddet til en kort skriftlig høringsperiode på et mere færdigt oplæg til reformer. I den forbindelse er der planer om et webbaseret dialogmøde med adgang til både bestyrelses- og sekretariatsrepræsentanter.

Ansøgninger til både oplysning og naboer

Både Naboskabspuljen og CISUs oplysningspulje havde ansøgningsfrist 1. november. Til Naboskabspuljen var der 14 ansøgninger, hvor ansøgerne samlet set havde søgt for 9.6 mio. kroner. I denne runde er der cirka 6.5 mio. kroner i puljen. Ansøgerne kan forvente svar senest 18. januar.

 

Så lang tid skal ansøgerne til Oplysningspuljen ikke vente. De får svar 6. december.

 

18 medlemsorganisationer har søgt oplysningspuljen, der støtter oplysningsaktiviteter i Danmark, og samlet set har de søgt for knap 430.000 kroner. Der er godt 410.000 kroner til uddeling i denne runde, så der er forhåbentlig nok til de ansøgninger, der lever op til vurderingskriterierne for puljen.

 

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2017.

Nye modaliteter for organisationer med rammeaftaler

Regeringens beslutning om at ændre vilkårene for de 18 organisationer med en rammeaftale med udenrigsministeriet kan få indflydelse på CISU.

 

Med beslutningen er der ikke lagt op til, at alle 18 får en ny såkaldt strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet fra 2018. Organisationer uden strategisk partnerksabsaftale  skal overgå til en anden og endnu ukendt ordning. CISU er blevet nævnt af udenrigsministeriet som en mulig operatør af sådan en ordning. Organisationerne vil i givet fald kunne få deres aktuelle midler med over til CISU, hvor der så skal være en god ramme- eller programmodalitet.

 

CISUs bestyrelse er åben overfor at drøfte mulighederne for om det er den bedste løsning. Sekretariatsleder Erik Vithner fortæller, at en forudsætning for CISU er, at det vil ske i en tæt dialog med de relevante organisationer (hvoraf flere er CISU-medlemmer) og udenrigsministeriet.

- Og det er naturligvis også en forudsætning, at det kan integreres fornuftigt i forhold til CISUs øvrige puljer og opgaver, siger han.

CISU vil løbende opdatere om denne proces som en del af puljereformen, og modtager også meget gerne input og refleksioner fra alle nuværende rammeorganisationer.

 

CISU ser på dilemmaer i kommunikation og frivillighed

30 november og 1. december afholder CISU fyraftensmøder om kommunikation og frivillighed. På mødet skal diskutere, hvordan kommunikation og oplysning kan være et middel til at opnå organisationens mål og

  • I hvor høj grad organisationen indtænker kommunikation fra begyndelsen af et projekt eller en aktivitet.
  • Hvordan brugen af frivillige til kommunikation kan højne legitimitet og autenticitet en af budskaber.
  • Om organisationen i højere grad kan udnytte potentialet i at lade frivillige kommunikere organisationens budskaber.

Deltagerne forholde sig til dilemmaer i kommunikations- og oplysningsarbejde, og de dilemmaer skal helst være aktuelle, så alle interesserede er inviteret til at sende et dilemma til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk.

 

Tilmelding til kurset kan ske her

CISU digitaliserer løbende

Indmelding, kursuskatalog og projektansøgninger. Som mange andre steder digitaliserer CISU løbende både arbejdsgange og kommunikation.

Er man i tvivl om, hvorvidt noget kan uploades eller skal sendes som brev, kan man holde sig opdateret på cisu.dk/digitalisering.

 

Spørgsmål eller forslag til tilføjelser kan sendes til cisu@cisu.dk.

Workshop om kvinders rettigheder i samfund præget af konflikt

21. november arrangerer CISU og KULU - Kvindernes U-landsudvalg - en workshop med titlen "Hvordan sikrer vi kvinders rettigheder i samfund præget af konflikt?" Efter en introduktion til FN's resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed ved Lis Garval, KULU, bliver deltagerne præsenteret for aktuelle eksempler fra Mali.

 

Eksemplerne kommer Mama Koité Doumbia (forkvinde for kvindenetværket MUSONET) og Bintou Founé Samaké (forkvinde for WILDAF Mali) med. Derefter vil der være en dialog om danske civilsamfundsorganisationers arbejde med dette felt, og hvordan resolution 1325 og de FN's verdensmål spiller sammen.

Arrangementet foregår på Vartov kl. 16.30 - 19.30. Tilmelding nødvendig senest 16.11.16 ved email kulu@kulu.dk  

Programmet findes på KULUs hjemmeside: www.kulu.dk/nyheder/arrangementer

Arrangementet henvender sig primært til frivillige og ansatte fra organisationer, der påtænker, eller allerede arbejder i, samfund præget af væbnet konflikt. Gennem præsentationer, cases og erfaringsudveksling vil deltagerne sammen opnå en bedre forståelse af den globale ramme for beskyttelse af kvinders rettigheder i samfund præget af konflikt.

CISU ser samarbejdet med KULU omkring denne workshop som en central del af arbejdet med at understøtte medlemsorganisationers kapacitet til at fremme rettighedsbaseret udvikling i lande, der befinder sig i skrøbelige situationer.  

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 15. marts 2017 kl. 12.00

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. marts 2017 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist næste gang 1. april 2017 klokken 12.00

Andre nyheder
 
Gør CSO'er nok eller for meget?

17. november afholder Globalt Fokus en workshop i FN-byen med titlen Are we doing enough or too much as Northern organizations in defending CSO space in the South?

Et panel vil diskutere dilemmaer, når man skal støtte lokale partnere i lande med indskrænket råderum. De skal blandt andet se, om verdensmål nummer 16 kan hjælpe.

I panelet sidder:

  • Maina Kiai (UN Special Rapporteur on the Freedom of Peaceful Assembly and Association)
  • Andrew Firmin (Editor-in-Chief CIVICUS' State og Civil Society Report)
  • Helle Munk Ravnborg (DIIS - Senior Researcher on Natural Resources and Development)

De vil også blive præsenteret for en case af Patrick Tumwine, Hurinet Uganda. Tilmelding foregår på Globalt Fokus' hjemmeside senest 14. november.

Samme dag arrangerer Globalt Fokus en debat med titlen Promoting and Respecting Civic Freedoms: Serious Business for Sustainable Development. Tilmelding foregår her

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftenskursus: FN's Verdensmål - sådan kommer I videre København 21-11-2017
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 22-11-2017
Fyraftenskursus: FN's Verdensmål - sådan kommer I videre (Aar) Aarhus 23-11-2017
Fyraftensmøde: Korruptionsforebyggelse (Aar) Aarhus 27-11-2017
Fyraftensmøde: Korruptionsforebyggelse København 30-11-2017
Lørdagsseminar: Kom godt i gang med partnerskab og projekt København 02-12-2017
Kick-off event for nyt unge netværk København 07-12-2017
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 15-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF (Aar) Aarhus 16-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF København 18-01-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Civilsamfundets fremtid - En forandringsplatform for sektoren Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, 1564 København V – eller annonceres 19-09-2017
Verdensmål i Undervisningen Slagelse 27-11-2017
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne

Fredag 11/11: 10-15

 

Mandag 14/11: 10-15

Tirsdag 15/11: 13-15

Onsdag 16/11: 10-15

Torsdag 17/11: 10-15

Fredag 18/11: 10-15

 

Mandag 21/11: 10-15

Tirsdag 22/11: 13-15

Onsdag 23/11: 10-15

Torsdag 24/11: 10-15

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk