Kære 
 
Puljereform er nu i høring

CISUs reform af puljen er nu nået til høringsfasen. Alt materialet omkring reformen findes på cisu.dk/puljereform. Her kan man blandt andet se de oplæg, der blev lavet til medlemsmøderne.

 

På siden finder man også høringsmaterialet delt op i fem afsnit. Det ligger altsammen på cisu.dk/høring.

 

Høringssvar sendes til kj@cisu.dk, og de vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt til inspiration for andre.

 

I høringssvar er det vigtigt, at:

 • Kommentarer er skrevet i elektronisk form (fx word- eller PDF-dokument)
 • Der er referencer til enten afsnit, hvis det er generelt, eller linjenumre, hvis det er tekstnært
 • De er indsendt senest mandag den 5. december kl. 9.00
 • Organisationsnavn og en kontaktperson indgår - Hvis vi har behov for at få noget uddybet
Vi fortæller om resultater - Fordi de tæller!

CISUs medlemsorganisationer og deres lokale partnere arbejder løbende på at bekæmpe fattigdom og styrke lokale civilsamfund i lande verden over. En af metoderne er fortalervirksomhed, hvor civilsamfundet bliver klædt på til at kræve deres rettigheder af myndighederne i deres landsby eller distrikt, af deres regering eller af det internationale samfund. Rettighederne, de gør krav på, kan eksempelvis være adgang til rent vand, grundskoleuddannelse til børn eller retten til selv at vælge, hvem man vil elske. 

 

Arbejdet giver store resultater, men det bliver ikke altid fortalt videre i bredere kredse. Derfor har CISU igennem to initiativer i november sat fokus på at belyse, dokumentere og kommunikere resultaterne fra medlemsorganisationernes arbejde med fortalervirksomhed. 

 

CISUs rådgivere Donna Mayer og Nina Lauritzen var derfor i Fillipinerne for at lave tracer study med Stairway’s og People Uniting for Generating Aid for Development’s partnere. Her indsamlede de oplysninger om, hvordan organisationerne igennem en lang årrække har opnået resultater. 

 

Tre andre CISU-medarbejdere var i november i Uganda for at lave tematisk review, hvor de så på et større udsnit af organisationer. Faglig leder Jeef Bech, rådgiver Lotte Asp Mikkelsen og journalistpraktikant Camilla Bøgelund besøgte lokale partnere til Afrika Kontakt, NCD Alliance, Økologisk Landsforening, AIDS Fondet, LGBT Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Ornitologisk Forening og HOPE Denmark. Derudover blev 8 andre organisationer inviteret til workshop.

Det vil lede til rapporter, der vil blive delt før jul, samt en række cases og artikler, som vil blive brugt i vores kommunikationsarbejde. 

 

CISUs høringssvar til ny fase af Danidas Naboskabsprogram

I et høringssvar til udkastet for den nye fase af Danidas Naboskabsprorgram, skriver CISU blandt andet, at vi generelt er positive over udkastet og specifikt over at civilsamfundet og frie medier også er et tema i den nye fase.

En evaluering af den tidligere fase viser, at det fremtidige fokus for det samlede program kun børe være to lande i regionen: Ukraine og Georgien. CISU anbefaler stærkt, at programmet fortsat skal indeholde en bred
støttemodalitet for civilsamfundsorganisationer i regionen i partnerskab med danske organisationer til støtte af civilsamfundet i bredere forstand. Det er især vigtigt i lyset af Naboskabsprogrammets nye fokus på implementering af reformer, hvor civilsamfundet spiller en central rolle for at sikre en ordentlig implementering af lovgivning.


Her vil danske civilsamfundsorganisationer kunne byde ind med erfaring og ekspertise til civilsamfundspartnere i regionen.

 

Læs hele nyheden på cisu.dk eller læs høringssvaret på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Medlemsorganisationernes opslagstavle

På trods af deres mangfoldighed har CISUs medlemsorganisationer mange ting til fælles, og kan have glæde af at dele opslag med hinanden. Fremover vil der i CISUs nyhedsbrev være en platform til netop det. Ligesom der i dag er en kalender med aktiviteter, vil der fra denne udgave være en plads til beskeder, som medlemsorganisationer har lagt på siden cisu.dk/opslagstavle.

 

Eftersom det er medlemsorganisationernes opslagstavle, er spillet forholdsvist frit, men det skal have relevans for andre medlemsorganisationer. Det kunne for eksempel være:

 • Tilbud om plads på fælles kontor
 • Pressemeddelelser
 • Invitation til netværk
 • Gode nyheder, man vil dele med ligesindede

Spørgsmål om opslagstavlen kan sendes til kj@cisu.dk

CISU ser på dilemmaer i kommunikation og frivillighed

Har du ansvar for eller hjælper til med at lave indhold til sociale medier og den øvrige eksterne kommunikation i din organisation? Så er CISUs fyraftensmøde om kommunikation og frivillighed måske noget for dig. 

Der er stadig pladser tilbage på fyraftensmødet, der finder sted den 30 november på Vartov.

 

På mødet skal vi diskutere, hvordan kommunikation og oplysning kan være et middel til at opnå organisationens mål og

 • I hvor høj grad organisationen indtænker kommunikation fra begyndelsen af et projekt eller en aktivitet.
 • Hvordan brugen af frivillige til kommunikation kan højne legitimitet og autenticiteten af budskaber.
 • Om organisationen i højere grad kan udnytte potentialet i at lade frivillige kommunikere organisationens budskaber.

Deltagerne skal forholde sig til dilemmaer i kommunikations- og oplysningsarbejde, og de dilemmaer skal helst være aktuelle, så alle interesserede er inviteret til at sende et dilemma til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk.
 

Tilmelding til kurset kan ske her.

Lær at bruge risikoanalyse i projekter

Vil du blive bedre til at identificere, prioritere og analysere risici for at kunne sikre en vellykket projektimplementering? Så vil CISU gerne invitere dig til fyraftensmøde om brugen af risikoanalyse i projekter.

 

Kurset henvender sig til repræsentanter fra organisationer der har eller planlægger at søge om projekter i Civilsamfundspulje regi og finder sted på Vartov i København onsdag den 8. december kl. 16.30 - 19.30.

 

Læs mere og kurset og meld dig til kurset her. 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 15. marts 2017 kl. 12.00

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. marts 2017 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist næste gang 1. april 2017 klokken 12.00

Andre nyheder
 
Regeringen skærer i bistanden og spreder den mere ud

I den endelige finanslov afsættes der 0,7 procent af BNI til udviklingsbistand i 2017, hvilket svarer til ca. 15 milliarder kroner. Dermed er udviklingsbistanden ca. 210 millioner kroner lavere, end hvis bistandsprocenten var blevet fastholdt som i 2016. Faldet af bistandsprocenten kommer oven i, at der er fundet nye udgifter, der fremover kan finansieres over ulandsbistanden. 92 millioner skal i 2017 betale for blandt andet politiets udgifter til asylbehandlingen samt midlertidig indkvartering af flygtninge, fremgår det af aftalen om finansloven. 

 

De Radikales udviklingsordfører, Martin Lidegaard, kritiserer forslaget, mens Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, fastholder, at Danmark bare følger reglerne for udviklingsbistand.

 

- For os er det her ikke et politisk spørgsmål. Men et rent bogholderteknisk spørgsmål, der handler om, at vi skal følge regler. Desuden gør vi bare det samme som den tidligere regering, siger han.

Det skriver Altinget.dk. Læs hele artiklen her. 

 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Introduktion til CISU (Aar) Aarhus 10-01-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til CISU København 11-01-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 15-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF (Aar) Aarhus 16-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF København 18-01-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget - CSP (Aar) Aarhus 23-01-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget - CSP København 24-01-2018
Seminar: Participatory Forest Management - experiences and approaches København 01-02-2018
Menneskerettigheder på arbejdsmarkedet i udviklingslande Vartov i København 07-02-2018
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere i andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Kontorfællesskab AXIS 25-09-2017
Mindeord for Preben Hansen NGO Fontana 07-12-2017
PRESSEMEDDELELSE - ISIS-affilieret gruppe er nedkæmpet i Marawi, men frygten lever stadig Viva Danmark 08-12-2017
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Ingen begivenheder
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne

Fredag 25/11: 10-15

 

Mandag 28/11: 10-15

Tirsdag 29/11: 13-15

Onsdag 30/11: 10-15

Torsdag 1/12: 10-15

Fredag 2/12: 10-15

 

Mandag 5/12: 10-15

Tirsdag 6/12: 13-15

Onsdag 7/12: 10-15

Torsdag 8/12: 10-15

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk