Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Glædelig jul og tak for i år

Hermed årets sidste nyhedsbrev med en opsamling på nedskæringssituationen, en glædelig nyhed og et kig ud i fremtiden. Først og fremmest skal dog lyde en stor tak for året, der er gået, til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og alle de, der på rejser, konferencer, til møder og i netværkssammenhænge har gjort 2015 til et lærerigt og konstruktivt år for CISU. 

 

Sekretariatet holder lukket fra onsdag den 23. december til mandag d. 4. januar og ønsker alle en god jul og godt nytår.

 

 

CISU skal formidle nabohjælp

I november sagde CISUs medlemsorganisationer ved en ekstraordinær generalforsamling ja tak til forvaltningen af Udenrigsministeriets nye pulje til civilsamfundsindsatser under Naboskabsprogrammet, og nu har ministeren også sat sin underskrift på aftalen.

 

Det betyder, at der over 2016 og 2017 vil være 22,5 mio kr, der kan søges af relevante danske organisationer til projekter i naboskabslandene, hvor 18 af CISUs medlemsorganisationer allerede arbejder.

 

- I en tid med nedskæringer i udviklingsbistanden er det opløftende, at udenrigsminister Kristian Jensen ser CISUs måde at kombinere forvaltning, kapacitetsopbygning og oplysning som det rigtige grundlag for Naboskabspuljen, siger formand for CISU, Louise Hindenburg. Læs hele nyheden her.

 

Du kan finde hele nyheden her og læse mere om puljen på cisu.dk/nabo og se de allerede eksisterende initiativer under Naboskabsprogrammet i de østlige nabolande på um.dk.

CISU fortsætter tilpasningen

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde har CISUs bestyrelse tilpasset budgetter og civilsamfundspuljen den 35 procents nedskæring, der bliver en realitet med vedtagelsen af finansloven. Du kan læse mere om bestyrelsens beslutning og baggrunden for den her.

 

Nedskæringen kommer blandt andet til at medføre nedsatte beløbsgrænser for ansøgninger til Civilsamfundspuljen og en væsentlig reduktion i udbuddet af kapacitetsopbyggende ydelser, herunder færre kurser.

Du kan læse meget mere om konsekvenserne og den tilpasningsøvelse, CISU er i gang med, her.

 

Den nye situation betyder også, at det ikke giver mening at fortsætte høringsprocessen omkring nye retningslinjer for civilsamfundspuljen, der udsættes til foråret. Det baserer sig blandt andet på, at der i første del af 2016 vil komme en omfattende dialogproces med medlemsorganisationerne, så vi sammen kan finde de rette - og nye - veje fremad i en ny virkelighed.

 

Forårets kurser er online

Kursuskalenderen for foråret 2016 er nu online og åben for tilmelding via kurser.cisu.dk.

 

Kalenderen bærer tydeligt præg af nedskæringer, men nedgangen i antallet af kurser sker også for at give plads til i højere grad at arbejde med aktuelle tematikker og indgå i tættere dialog med medlemsorganisationerne. 

 

Derfor vil CISU også invitere til en række medlemsmøder, netværksmøder og workshops i årets første måneder. På de møder skal vi diskutere, hvor medlemsorganisationer og CISU sammen skal bevæge sig hen i de kommende år – og ikke mindst, på hvilke måder, medlemsorganisationerne gerne ser CISU støtte deres arbejde fremover.

 

Læs mere om ændringerne i kursusudbuddet og baggrunden her.

Engagement bliver bemærket

Mindst 50 af CISUs medlemsorganisationer har i efteråret skrevet selvstændige breve til politikere for at protestere mod nedskæringerne på udviklingsbistanden. Det ramte politikerne i en travl periode med finanslovsforhandlinger, men nu er svarene begyndt at komme.

 

- Mange af medlemmerne har været så søde at dele både deres egne breve og politikernes svar, og vi kan se, at langt de fleste breve er blevet vel modtaget, siger sekretariatsleder Erik Vithner.

 

Han har på det seneste været i tæt kontakt med såvel udenrigsministeriet som politikere, og han kan slå fast, at henvendelserne er gået igennem.

 

- Meldingen er helt samstemmende, at engagementet i CISUs medlemsorganisationer er blevet bemærket, og det er der grund til at rose og være stolte af, siger Erik Vithner.

 

Læs hele nyheden her.

49 juleønsker til civilsamfundspuljen

Fristen for ansøgninger til årets decemberrunde udløb tirsdag middag, og der skal nu behandles 49 ansøgninger for i alt ca. 57 mio. kroner. Beløbet til uddeling i runden er ikke fastlagt endnu, da det afventer den endelige budgetaftale med Udenrigsministeriet efter de sidste nedskæringer fra Finanslov 2016. Beløbet må forventes at ligge væsentlig lavere end tidligere runders.

 

Runden er den sidste, der kører med uændrede beløbsgrænser, men det kan blive nødvendigt at afvise ellers støtteværdige projekter på grund af den væsentligt reducerede bevilling i runden. Ansøgninger vil derfor blive rangeret ved hjælp af det gældende scoringssystem.

 

"Vi har i mange år været vant til at kunne honorere næsten alle støtteværdige ansøgninger, men vi må indstille os på en ny virkelighed, og heldigvis har vi værktøjerne til at sikre, det foregår via en god og gennemsigtig proces," fortæller sekretariatsleder, Erik Vithner. 

 

Alle ansøgere kan forvente svar senest mandag den 7. marts, og de bevilgede projekter vil efterfølgende fremgå af oversigten på cisu.dk.

 

Du kan få overblik over kommende beløbsgrænser og andre konsekvenser af nedskæringerne i civilsamfundspuljen her.

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er 2. maj 2016 klokken 12.00

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist tre gange om året. Næste gang er den 1. april 2016 kl. 12.00

Puljen for Klima og Miljø har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er 1. september 2016 klokken 12.00

 

 

Andre nyheder
 
Oplysning nedprioriteres fortsat

Det er ikke kun projektmidler, klima-ambitioner og ngo-sekretariater, der skrumper med den netop vedtagne finanslov. Også midlerne til den danske oplysningsindsats om globale forhold og udviklingslande bliver hårdt beskåret, og senest er den tidligere regerings tiltag med internationale vejledere tilknyttet folkeskolerne nedlagt mindre end to år efter opstart.

 

Hos Mundu, der arbejder med global dannelse hos børn og unge, er man både forundret og skuffet over den manglende prioritering af et område, der kalder på politisk bevågenhed.

 

- I MUNDU håbede vi på, at ansættelsen af de internationale vejledere var begyndelsen på, at man endelig også i Danmark begyndte at tage nødvendigheden af global dannelse mere alvorligt. Vejledernes afskedigelse under to år senere tyder desværre ikke på det, skriver organisationen tirsdag på mundu.dk.

 

Nedskæringer på oplysning er vidtrækkende og har blandt andet mere end halveret Danidas oplysningsbevilling (fra 48,7 mio i 2015 til 16 mio i 2016), ligesom tidligere udviklingsminister Mogens Jensens oplysnings- og frivilliginitiativ Volontør i Verden blev nedlagt, før det var begyndt. Også andelen af projektmidler, der kan bruges på oplysningsarbejde i Danmark, nedsættes.

 

Tilbage i oktober, da finanslovsforslaget landede, blev nedskæringerne mødt af hård kritik fra blandt andre Jan Kjær, formand for Nairobiklubben - fagligt forum for medie- og fagfolk, der arbejder med formidling af globale udviklingsspørgsmål.

 

- Mens kløften mellem verdens rige og fattige udvides, de største flygtningestrømme siden anden verdenskrig er i bevægelse, og globaliseringen både beriger og udfordrer os, mindskes danskernes mulighed for at blive klogere på disse sammenhænge. Det er en helt forkert og meget kortsigtet prioritering af en regering, der ser ud til at arbejde med bind for øjnene, skrev formanden i en pressemeddelelse til Globalnyt.dk.

 

 

 

Børnenes U-landskalender 2016

Skønt der spares på oplysningsindsatsen i Danmark, får Børnenes U-landskalender lov at bestå, og Danida inviterer nu danske folkelige organisationer til at byde ind på næste års kalenderprojekt målrettet børn i et udviklingsland. 

 

Børnenes U-landskalender er både et udviklings- og et kommunikationsprojekt, og der er derfor ikke kun høje krav til projektets kvalitet men også til formidlingsegnetheden.

Som Danida selv formulerer det, vil der i udvælgelsen blive lagt vægt på, at projektets formål og titel er umiddelbart forståeligt for voksne danskere uden forudgående kendskab til udviklingsområdet - og at det skal kunne kommunikeres vedkommende og interessant til danske børn.

 

Desuden efterspørges nye vinkler og anderledes fortællinger om børn i udviklingslande; deres hverdag og muligheder. Det er altså ikke blot en chance for projektfinansiering men også en oplagt anledning til at øve sig i refraiming.

 

I år bliver de danske børn klogere på Nepal sammen med CARE, Nissebanden og Per Vers, mens tidligere kalenderprojekter blandt andet har handlet om skolebørn i Ghana  og flygtningebørn i Myanmar .

 

Kan din organisation gøre Plan Danmark, Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet kunsten efter, så er det nu, I skal til tasterne og få sendt en interessetilkendegivelse afsted til Danida inden 29. januar.

 

Du kan finde hele invitationen inklusiv projektkrav, vejledning og retningslinjer på um.dk.

 

 

Grøn vækst og bæredygtigt levebrød

For organisationer med grønne kompetencer er der nu mulighed for at søge projektmidler hos Den Nordiske Udviklingsfund.

 

The Nordic Climate Facility, NFC, har netop åbnet for indsendelse af prækvalificerende projektforslag til næste runde under overskriften Green Growth for Sustainable Livelihoods.

NFC har til formål at skabe bæredygtige løsninger på klimaudfordringer i lavindkomstlande gennem partnerskaber mellem de nordiske lande og NFC's partnerlande.

 

Det er sjette gang, der åbnes for forslag, og gennem de sidste år har NFC blandt meget andet støttet innovativ rensning af spildevand i Ugandas urbane slum, implementering af grøn energi på rwandanesiske tefabrikker og optimering af energiforbruget i Bangladesh' stålproduktion. Du kan se en samlet lister over støttede projekter her

 

Deadline for indsendelse af projektforslag er den 29. januar og ansøgning sker direkte via linket her.

 

Du kan læse meget mere om NFC, ansøgningskriterier, proces og retningslinjer her. Vær opmærksom på, at der kun kan søges støtte til projekter i en række udvalgte lande.

 

 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Introduktion til CISU (Aar) Aarhus 10-01-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til CISU København 11-01-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 15-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF (Aar) Aarhus 16-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF København 18-01-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget - CSP (Aar) Aarhus 23-01-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget - CSP København 24-01-2018
Seminar: Participatory Forest Management - experiences and approaches København 01-02-2018
Menneskerettigheder på arbejdsmarkedet i udviklingslande Vartov i København 07-02-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Ingen begivenheder

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk