Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Ministeren var i Aarhus - nu venter øerne

Som en del af sin tur rundt i Danmark for at diskutere udviklingsbistand mødte Kristian Jensen godt 70 repræsentanter for CISUs medlemsorganisationer i Aarhus torsdag 17. marts.

 

Det blev til en snak om roller og dilemmaer, og du kan læse om mødet her.

 

Efter møder i Jylland, tager ministeren nu hul på møder på Sjælland og Fyn.

På mandag er der offentligt debatmøde på Krogerup Højskole, Humlebæk. kl. 11.00-12.15. Tilmelding er nødvendig og sker ved at sende en mail til kontoret@krogerup.dk.

CISU holder formøde på højskolen kl. 10.00 -10.50. Tilmelding er ikke nødvendig, men skriv gerne til mkm@cisu.dk

 

Næste offentlige debatmøde er 25. april på Odense Centralbibliotek kl. 16.30 – 18.00.

CISU holder et formøde kl. 15.15.16.00 på Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C. Det ligger ca. et kvarters gang fra biblioteket.
Her er tilmelding heller ikke nødvendig, men skriv gerne til mkm@cisu.dk

Danida: Resultaterne er der

Henover efteråret og vinteren 2015/2016 foretog Danida et review af CISU, hvor et hold af seks eksperter gennem besøg til danske medlemsorganisationer og deres partnere i Tanzania og Kenya vurderede, hvordan CISU og CISUs medlemsorganisationer leverer resultater. Arbejdet blev i foråret opsummeret i en rapport, der ligger på cisu.dk/review

 

Faglig leder Jeef Bech er glad for konklusionerne, der slår fast, at arbejdet gennem puljerne skaber resultater.

 

- Det er dejligt at se, at såvel arbejdet her på sekretariatet, arbejdet i medlemsorganisationerne som arbejdet med partnere i projekterne bliver værdsat. Meget vidste vi i forvejen, men det giver et løft, når uvildige kan se det samme, siger han.

 

Hent rapporten som pdf på cisu.dk/review og mere om reviewet her, hvor du også kan læse Danidas anbefalinger

Fyraftensmøder om verdensmål og landbrug

CISU tilstræber en fleksibel kursusplanlægning, hvor kurser kan planlægges med kortere interevaller end den halvårlige kursuskalender. Det er kurserne om verdensmål og landbrugsudvikling eksempler på.

 

FNs Verdensmål - hvilket potentiale har de for civilsamfundsorganisationer?

 

FN har vedtaget nye verdensmål, som grundlæggende har ændret hele den måde, hvorpå det internationale samfund hidtil har talt om og adresseret fattigdomsbekæmpelse! De nye Verdensmål gælder nemlig for alle lande - rige såvel som fattige, i Nord såvel som i Syd. Kom og hør mere om, hvad det går ud på, og hvilket potentiale, målene kan have for civilsamfundsorganisationers arbejde - i Danmark såvel som ude. Læs mere og tilmeld dig her. Mødet foregår 3. maj i København.

 

Landbrugsudvikling i et civilsamfundsperspektiv

Arbejder I med landbrugs - og dyrkningsmetoder? Eller måske skovbrug og havebrug? Vil I gerne høre mere om, hvad andre gør på området? Har I nogen gange svært ved at forbinde jeres indsats til, hvordan det samtidig er med til styrke civilsamfundet? Kom og hør to medlemsorganisationer - Økologisk Landsforening og ADDA - fortælle om deres erfaringer med henholdsvis Farmer Family Learning Groups og Farmer Field Schools, samt hvordan dette er med til at styrke lokal organisering. Læs mere og meld dig til her. Mødet foregår 11. maj i København.

Stadig plads på møde om SØV

Har du mulighed for at deltage i et møde om i morgen eftermiddag?

Interesserer du dig for den øgede politiske fokus på gensidig vækst i udviklingsbistanden? Så skriv en mail til cisu@cisu.dk og deltag i fyraftensmødet Civilsamfundet og Gensidig Vækst 31. marts klokken 16.30 til 19.00 på Vartov i København.

 

Her vil vi diskutere, hvilke muligheder der er for danske CSO’ers udviklingsarbejde i samarbejdet med partnere i den private sektor eller med socialøkonomiske virksomheder.

 

Du vil sammen med andre CISU medlemsorganisationer brainstorme og diskutere potentialer og udfordringer med, hvordan civilsamfundet kan samarbejde med privatsektoren og socialøkonomiske virksomheder i udviklingsarbejdet. Som en del af mødet vil du også have mulighed for at indgå i dialog med CISU om, hvordan CISU sammen med medlemmerne fremadrettet kan arbejde på området.

 

Husk at melde dig til CISUs generalforsamling

CISU holder generalforsamling 16. april. Husk at melde dig til via dette link. Fristen er 8. april kl. 12. Det er gratis at deltage.

 

Vi har sendt den officielle indbydelse til generalforsamlingen til kontaktpersonerne for CISUs medlemsorganisationer, og de ligger også på siden her. Vi lægger alle forslag, beretning, regnskab mv. på siden og sender dem til de tilmeldte den 8. april.

 

På årets generalforsamling skal der vælges tre medlemmer til CISUs bestyrelse. Kunne du tænke dig at have det sjovt, bidrage med tid og kræfter og desuden blive klogere på sammenhængen i det danske udviklingsmiljø, vil vi opfordre dig til at stille op.

 

Selvom man kan stille op på selve dagen, kan kandidater allerede nu melde sig på banen ved at sende en kort præsentation samt planer for bestyrelsesarbejdet til Maiken Kjær Milthers fra sekretariatet på mkm@cisu.dk

 

Læs mere om bestyrelsesarbejdet og mød CISUs nuværende bestyrelse her.

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 1. april 2016 kl. 12.00

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er den 1. april 2016 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er 2. maj 2016 klokken 12.00

Puljen for Klima og Miljø har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er 15. september 2016 klokken 12.00

 

 

CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

De kommende uger er åbningstiderne

Torsdag 31/3: 10-15

Fredag 1/4: 10-15

 

Mandag 4/4: 10-15

Tirsdag 5/4: 13-15

Onsdag 6/4: 10-15

Torsdag 7/4: 10-15

Fredag 8/4: 10-15

 

Mandag 11/4: 10-15

Tirsdag 12/4: 13-15

Onsdag 13/4: 10-15

Andre nyheder
 
Kom frem med de gode forslag til historier om ligestilling

Verdens Bedste Nyheder skal i år udgive ikke bare en, men to kampagneaviser.

Den første deadline er lige om hjørnet, da de i forbindelse med Women Deliver konferencen, der løber af stablen i København fra den 16.-19. maj, er blevet bedt om at udgive en særlige udgave, der sætter fokus på ligestilling, kvinder og piger. Selve avisen vil udkomme mandag den 9.maj.

Vi ved, at der gemmer sig mange ideer og historier blandt CISUs medlemsorganisationer. De historier skal vi have frem. Som noget nyt søger Verdens Bedste Nyheder i år blot idéer/pitches til artikler – ikke færdige artikler. Efterfølgende vil redaktionen udvælge de ideer, der kommer med i avisen og skrive selve artiklerne.  

Forslag sendes til clha@dca.dk senest den 6. april kl. 12.

Af forslaget skal fremgå:

- Navn + e-mail adresse på kontaktperson
- Land + region for ideen
- Et par linjer om den konkrete artikel-ide

-Et par linjer om, hvilken dokumentation og kilder, der kan danne grundlag for artiklen.

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 22-11-2017
Fyraftensmøde: Korruptionsforebyggelse (Aar) Aarhus 27-11-2017
Fyraftensmøde: Korruptionsforebyggelse København 30-11-2017
Lørdagsseminar: Kom godt i gang med partnerskab og projekt København 02-12-2017
Kick-off event for nyt unge netværk København 07-12-2017
Fyraftenskursus: Nye programretningslinjer og egenfinansiering København 11-12-2017
Erfaringsudvekslingsworkshop (Kbh) København 15-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF (Aar) Aarhus 16-01-2018
Fyraftensmøde: Info/Intro-møde om DERF København 18-01-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Civilsamfundets fremtid - En forandringsplatform for sektoren Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, 1564 København V – eller annonceres 19-09-2017
Verdensmål i Undervisningen Slagelse 27-11-2017

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk