Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

CISU: Fortalerarbejde skal være dialogbaseret

Organisationer skal i højere grad påvirke og følge op på beslutninger gennem dialog. Det er en af anbefalingerne i en ny CISU-rapport, som er lavet i forbindelse med et tematisk review i Uganda.

CISU har sammen med en række medlemsorganisationer sat fokus på at dokumentere og kommunikere, hvordan fortalervirksomhed giver resultater i Uganda. Det er mundet ud i i en rapport og en række cases med resultater og anbefalinger til fremtidigt fortalerarbejde, som CISUs medlemsorganisationer kan lade sig inspirere af. 

 

- Det er cases, der viser en stor mængde resultater. Både i form af reduktion af fattigdom og styrkelse af målgrupper, organisationer og netværk i civilsamfundet er der mange eksempler på økonomisk dårligt stillede grupper, mennesker der lever med sundhedsrisici og marginaliserede grupper, der er blevet mere handlekraftige. Mange partnerorganisationer har også styrket deres kapacitet – særligt økonomisk og administrativt, siger Jeef Bech, faglig leder i CISU.


Det tematiske review viser, at fortalerarbejde som er baseret på eller inkluderer dialog, og som understøttes af kapacitetsopbygning af både rettigheds-  og ansvarshavere, skaber de bedste resultater.

 


Læs hele historien her.

Husk at opdatere omsætning

Kontingentet, man betaler som medlem af CISU, er baseret på det foregående års omsætning. Derfor er det vigtigt at opdatere oplysningerne på CISUs medlemssider, inden CISUs økonomiafdeling sender faktura ud i begyndelsen af februar.

 

Som medlemsorganisation skal man altid holde medlemssiden opdateret, og i år er det særligt vigtigt, fordi flere af CISUs medlemsorganisationer sidste år havde en nedgang i omsætning på grund af besparelser.

 

CISU er i færd med at digitalisere en lang række arbejdsgange, og i den proces er det blevet lettere at opdatere oplysninger omkring for eksempel omsætning. Det foregår direkte på CISUs hjemmeside , hvor man også skal uploade regnskaber.

 

Fremover er det vigtigt, at tallene er opdateret senest 31. oktober.

Kom til dialogmøde om Action Plan

Danida Fellowship Centre (DFC) tilbyder et civilsamfunds-kursus, hovedsageligt møntet på danske NGO’ers partnere i Syd med fokus på styrkelse af organisatorisk kapacitet og strategisk engagement blandt disse partnere. Et centralt element i kurset har været udarbejdelsen af en Action Plan for hver enkelt deltager, med det sigte at sikre, at kurset ikke kun bidrager til individuel læring men organisatorisk udvikling og forandring.

 

Nu inviterer CISU og Globalt Fokus et dialogmøde med danske civilsamfundsorganisationer, der kunne være interesserede i at benytte kurset som et indspark i deres støtte til én partners kompetence- og organisationsudvikling. Mødet vil starte med en kort introduktion til tankerne bag og erfaringerne fra kurset efterfulgt af en åben drøftelse af, hvordan kurset kan bidrage yderligere til at fremme en konkret styrkelse af partnerorganisationerne, bl.a. via action planning-elementet.  

     

Her kan man hente en folder om kurset som pdf.

 

Bemærk dog, at kun partnere finansieret med Danida midler har mulighed for at søge kurset. Deadline for online ansøgninger til kurset er 17. februar. Deltagerne kommer til København i to uger i juni 2017.

 

Mødet foregår mandag 16. januar kl. 15.00 på DFC, Hostrupsvej 22, 1950 Frederiksberg C.  

 

Tilmeld skal gerne ske senest onsdag 11. januar til cso@inkaconsult.dk (INKA Consult står for kurset).

CISU søger rådgiver

CISU skal forvalte en ny humanitær pulje, og i den forbindelse bliver der brug for flere kræfter på sekretariatet i Aarhus.

 

Rådgivere hos CISU står blandt andet for undervisning, rådgivning og faglig supervision, og de har meget forskellige baggrunde, men alle en dyb faglighed og en god erfaring med udviklingsorganisationer. Det kan man læse meget mere om i opslaget her.

 

Der er ansøgningsfrist 20 januar kl. 10, og der vil blive afholdt samtaler 26. og 27. januar.

 

Kursuskalender for foråret 2017

Årets første kurser løber af stablen i næste uge. Der er 19 kurser i CISUs kursuskalender for foråret 2017, og der kommer flere til løbende. 

Se oversigten her og meld dig til allerede nu.

CISU prioriterer at give plads til aktuelle kurser, og kurser der er efterspurgt af CISUs medlemsorganisationer. Har du en idé til et nyt kursus, kan du kontakte rådgiver Johannes Nordentoft på jn@cisu.dk.

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 15. marts 2017 kl. 12.00

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. marts 2017 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 1. april 2017 klokken 12.00

Åbent for ansøgninger om Børnenes U-landskalenderprojekt 2018

Der er nu åbent for, at organisationer kan sende idéer til et projekt til Børnenes U-landskalender 2018. 

 

Projektet skal være til gavn for børn i et udvilingsland eller i et område, hvor der gives nærområdebistand. Alle danske folkelige organisationer med erfaring i at gennemføre udviklings- og/eller humanitære projekter kan søge om at få U-landskalenderprojektet. 

Interessetilkendegivelsen skal sendes inden den 7. februar. 

Lære mere om hvordan du søger, og hvad det kræver på Udenrigsministeriets hjemmeside og se sidste års projekt på www.u-landskalender.dk.

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere i andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne

Torsdag 11/1: 10-15

Fredag 12/1: 10-15

 

Mandag 16/1: 10-15

Tirsdag 17/1: 13-15

Onsdag 18/1: 10-15

Torsdag 19/1: 10-15

Fredag 20/1: 10-15

 

Mandag 23/1: 10-15

Tirsdag 24/1: LUKKET

Onsdag 25/1: 10-15

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies