Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Nye skemaer til puljen for klima og miljø

Puljen for Klima og Miljø har ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014, og ansøgere skal huske at bruge de nyeste skemaer.

Retningslinjerne for puljen er nemlig blevet opdateret over foråret, og derfor er ansøgningsskemaerne tilpasset de nye retningslinjer.

De opdaterede ansøgningsskemaer er at finde på puljens hjemmeside www.cisu.dk/pkm.

Bemærk venligst at ansøgninger indsendt på 2013-ansøgningsskemaer vil blive afvist.

Nu koster det penge at samle ind

1. juli trådte en ny lov om indsamlinger i kraft. En af de væsentligste ændringer CISUs medlemmer er, at man nu skal anmelde indsamlinger hos et nyt "Indsamlingsnævn" og ikke hos politiet som hidtil. Man skal desuden indsende et regnskab efter indsamlingen.

Man kan undgå at skulle anmelde og aflægge regnskab, hvis man er godkendt af skatteministeriet til at modtage gaver.

Desuden kommer det til at koste penge at samle penge ind:

 • 1.000 kr. i forbindelse med indgivelse af anmeldelse om indsamling.
 • 3.000 kr. årligt, hvis organisationen er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.
 • 45.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om en 3-årig tilladelse til landsdækkende husindsamling.
 • 22.500 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om regional husindsamling.
 • 15.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om enkeltstående husindsamling.
 • 6.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om landsdækkende gadeindsamling.         
 • 3.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om regional gadeindsamling.

Indsamlingsnævnet skal sikre større gennemsigtighed og kontrol omkring indsamlinger, og man kan bl.a. klage til det, hvis en organisationer ikke overholder god indsamlingsskik. Der har ikke før været en offentlig klageinstans.

Man kan læse mere baggrund her, og se Indsamlingsnævnets hjemmeside her.

 

Brug CISUs kurser strategisk

Det kan være en god ide at lave en strategisk plan for, hvilke frivillige eller ansatte, der skal på hvilke kurser i løbet af semesteret eller i løbet af det næste år. Hvis kurserne indgår som del af en overordnet plan for organisationen frem for, at det blot er enkelt individer, der tilmelder sig uden koordinering, er der langt større chance for, at læringen efterfølgende bliver integreret og rent faktisk anvendt i organisationen.

Man kan overveje spørgsmål som:

 • I hvilken retning kunne vi godt tænke os at udvikle os som organisation i løbet af det næste års tid? 
 • Hvad vil det kræve af opkvalificering eller inputs i form af eksempelvis kurser?
 • Har vi måder til at sikre, at viden bliver delt internt og anvendt, når nogen har været på kursus?
 • Taler vi sammen før og efter et kursus ift. hvad kurset skal bruges til, og hvordan vi kan integrere den nye viden?

CISUs kursuskalender for efteråret 2014 er på vej til alle medlemmer med posten, men man kan også finde beskrivelser på cisu.dk/kurser

 

Bliv hørt - også i medierne

Lær hvordan du skriver den pressemeddelelse journalisterne ikke kan ignorere og bliv skarp på at vinkle din historie så du får det vigtigste frem.

På kurset "Bliv hørt! Også i medierne" får du lov at prøve kræfter med alle dele af pressearbejde, så du fremover kan skaffe omtale af din organisation og den sag I kæmper for. 

Kurset foregår i Aarhus 20. august kl. 16:30-19:30 og i København 21. august kl. 16:30-19:30. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig 

Inspirationsmøde om social accountability i Vestbengalen

CISU får mandag 18. august besøg af Ahead Initiatives, og fra klokken 16 til 18 kan man møde organisationen i U-husets kantine.

 

Ahead Initiatives er partner til den danske organisation (og CISU medlem) iiINTERest. Sammen står de for nogle spændende projekter i Vestbengalen.

I projekterne arbejdes der med at gøre de lokale regeringsinstitutioner ansvarlige overfor den fattige landbefolkning. Dette sker ved at styrke lokal organisering i såkaldte landsbyråd, men også ved at styrke de lokale regeringsinstitutioner særligt i forhold til fødevaresikkerhed.

 

Ahead Initiatives er en værdibaseret organisation, der på den ene side henter inspiration fra den rige vestbengalske kulturarv og på den anden side fra en traditionel venstrefløjs tilgang til organisering af fattige landbefolkningsgrupper. Som sådan har de også gjort sig en del overvejelser om deres egen rolle og, hvordan man som organisation også i høj grad er ansvarlig overfor målgruppen, der arbejdes med.

Tilmelding ikke nødvendig.

Ansøgningsfrist for tema-weekend om kommunikationer 1. september

CISU tilbyder i efteråret 10 foreninger at komme på et weekend-forløb om kommuniktaion, hvor foreningens kommunikation kan få et løft, sparring eller bare at komme i endnu bedre form på en af to såkaldte boot camps.

Den første er i København i weekenden 27. og 28. september, mens den anden er i Aarhus 15. og 16. november.

Her vil 10 ansøgere blive udvalgt til et forløb, hvor et område efter eget valg - det kan være nyhedsbreve, sociale medier eller noget andet inden for ekstern kommunikation - blive gennemgået af kommunikationskonsulenter. De ti udvalgte foreninger vil så i løbet af en weekend arbejde sig frem til nye løsninger. 

Der er er ansøgningsfrist 1. september. Ansøgere skal blot udfylde et deltagerskema med beskrivelse af, hvorfor og hvordan, man har brug for rådgivning - og hvad man forventer at få ud af boot campen. Ansøgningen skal sendes til cisu@cisu.dk senest 1. september, men send gerne før, så forløbet kan målrettes så tidligt som muligt.

Læs om betingelserne for deltagelse og downloade deltagerskemaet her

Andre nyheder
 
2014 CIVICUS Innovation Awards søger nomineringer

I 2014 vil CIVICUS uddele sin Innovation Awards for tiende gang. Prisen går til aktivister og organisationer, der belønnes for at udmærke sig med innovation og risikovillighed.

Lige nu søger de nominerede, og CISUs medlemmer opfordres også til at indsende forslag.

Indsend nomineringen på siden  Be The Change platform.

Vinderne vil få en betalt tur til CIVICUS' International Civil Society Week 2014 i dagene 19. til 25. November 2014 i Johannesburg.

Læs mere her

Kommende kurser i CISU - meld dig til nu!

Pengene er bevilget

Hvilke krav stilles der til forvaltningen af jeres projektbevilling? Kurset er for alle foreninger med en bevilling

Tid og sted:

 • 18. august 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 21. august 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Bliv hørt! Også i medierne

Redskaber til gennemslagskraft Kurset er for alle, der arbejder med foreningens kommunikation udadtil

Tid og sted:

 • 20. august 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 21. august 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Introduktion til CISU og puljerne

Kurset er især for nye medlemmer.

Tid og sted:

 • 26. august 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 28. august 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Fængende foredragsformidling, del 1

Inspiration til præsentationsteknikker der virker og holder dit publikum fanget til sidste sætning. Kurset er for alle, der præsenterer en forenings arbejde mundtligt for andre

Tid og sted:

 • 2. september 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 4. september 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Introduktion til Logical Frameork Approach

En introduktion til nøglebegreber i projektplanlægningsmetoden LFA. Kurset er for foreninger uden forudgående kendskab til LFA.

Tid og sted:

 • 3. september 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 4. september 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Partnerskab og projekt - Kom godt i gang med 

Bliv klædt på til at indgå i samarbejde med sydpartnere og udvikle projekter. Kurset er især for nye medlemmer.

Tid og sted:

 • 6. september 10.00 - 18.00 i København
 • 7. september 09.00 - 15.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Regnskabsaflæggelse

Hvilke krav stilles der til regnskabsaflæggelsen i forbindelse med jeres projektbevilling. Kurset er for personer med ansvar for regnskab i en forening med en bevilling.

Tid og sted:

 • 9. september 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 15. september 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Fortæl historien med smartphone

Et værktøjskursus om nye medier i rapportering og oplysningsarbejde. Kurset er for personer med ansvar for foreningens kommunikation og formidling.

Tid og sted:

 • 15. september 14.00 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Introduktion til Rettighedsbaseret fortalervirksomhed

Kurset er for personer fra foreninger med nogen praktisk erfaring fra udviklingsarbejde.

Tid og sted:

 • 24. september 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Informationsmøde om oplysningspuljen

Hør om puljens retningslinjer og få gode ideer til, hvad din oplysningsaktivitet kan være. Mødet er for alle med interesse i oplysningspuljen.

Tid og sted:

 • 24. september 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 25. september 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Logical Framework Approach, del 1

Om planlægning, styring og evaluering af projekter ved hjælp af LFA. Kurset er for foreninger, der gerne vil introduceres grundigt til LFA metoden.

Tid og sted:

 • 27. september 10.00 - 18.00 i Aarhus
 • 28. september 09.00 - 15.00 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Kommunikations boot camp

For vindere af kommunikationskonkurrence

Tid og sted:

 • 27. september 10 - 18 i Aarhus
 • 28. september 09 - 15 i Aarhus

Læs mere her

 

Fængende foredragsformidling, del 2

Kurset er for deltagere, der også var på kursets første del.

Tid og sted:

 • 30. september 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 2. oktober 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Økonomistyring i projekter, del 1

Fra budget til bogføring - At skabe sammenhæng i økonomien. Kurset er for foreningens kasserer eller økonomiansvarlige i projektgruppen.

Tid og sted:

 • 7. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 9. oktober 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Konstruktiv Kommunikation

Konkrete værktøjer til, hvordan du kan fortælle din historie så den engagerer modtageren. Kurset er for erfarne frivillige eller professionelle kommunikationsfolk i organisationer, der ofte arbejder med oplysning og kampagner.

Tid og sted:

 • 8. oktober 14.00 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Effektfuld hjemmesideformidling

Grundlæggende tips til foreningens webmaster. Kurset er for personer, der arbejder med foreningens webkommunikation.

Tid og sted:

 • 20. oktober 16.30 - 19.30 i København
 • 22. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Logical Framework Approach, del 2

Om antagelser og indikatorer. Kurset er for foreninger, der gerne vil introduceres grundigt til LFA metoden.

Tid og sted:

 • 23. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Innovative partnerskaber

Hvordan og hvorfor kan man samarbejde med privatsektoren? Kurset er for alle, som er interesseret i at få inspiration til, hvordan man samarbejder på tværs af NGO-miljøet med den private sektor.

Tid og sted:

 • 27. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 28. oktober 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

Konstruktiv kommunikation - del 2

På workshoppen kommer du til at arbejde med de konstruktive skriveredskaber og prøve dem af på din egen tekst. Workshoppen er kun for personer, der har deltaget på kurset Konstruktiv kommunikation.

Tid og sted:

 • Mandag 27. oktober kl. 16:30-19:30 på Vartov i København

Læs mere og tilmeld dig her

 

Økonomistyring i projekter - del 2

Fra bogholderi til rapportering - at skabe sammenhæng i økonomien. Kurset er for foreningers kasserer og andre, der har ansvaret for bogholderiet og den finansielle rapportering internt og/eller eksternt.

Tid og sted:

 • 29. oktober 16.30 - 19.30 i København
 • 30. oktober 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Organisationsudvikling - del 1

Kurset giver deltagerne en forståelse for organisationsudvikling i en civilsamfundsorganisation, samt introducerer og afprøver nogle af de redskaber, der kan indgå i organisationsudviklingsprocesser i egen og/eller partnerorganisationer.

Tid og sted:

 • 1. november 10.00 - 18.00 i Aarhus
 • 2. november 09.00 - 15.00 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Strategisk valg af samarbejdspartner

Kurset er for alle med interesse for emnet.

Tid og sted:

 • 3. november 16.30 - 19.30 i København
 • 5. november 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Monitorering med fokus på indikatorer

Formulering af indikatorer og brug af participatoriske metoder til at indsamle dokumentation. Kurset er for foreninger, der har eller planlægger at søge om projekter

Tid og sted:

 • 4. november 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 6. november 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Status og dialogmøde for CISUs puljer, kurser og rådgivning

Bliv opdateret på CISUs tilbud og bidrag til udviklingen af dem. Mødet er for alle medlemsforeninger og brugere af CISU.

Tid og sted:

 • 10. november 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Kommunikations boot camp

For vindere af kommunikationskonkurrence

Tid og sted:

 • 15. november 10 - 18 i København
 • 16. november 09 - 15 i København

 

Læs mere her

 

Budgetting essentials

This module is suitable for anyone in the NGO sector with responsibility for building or implementing project, programme or organisation-wide budgets. Previous budgeting experience, whilst helpful, is not a requirement for this course.

Tid og sted:

 • 15. november 10.00 - 18.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Financial reporting essentials

This course is primarily aimed at non-finance programme staff who need to be able to use different types of reports in their work, including:
- using budget monitoring reports to monitor and manage progress of projects or programmes;
- assessing partner NGOs’ financial capacity and programme performance; and
- reporting to donors and other stakeholders.
Finance officers will also find the course useful if they are new to NGOs and management reporting.

Tid og sted:

 • 16. november 10.00 - 18.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Theory of Change

TOC i projekt/program design/M&E.

Tid og sted:

 • 17. november 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 19. november 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Det finansielle tilsyn

Hjælp til indhold og rammer for finansielle projekttilsyn igennem konkrete værktøjer og metoder. Kurset er for foreninger, der søger/har bevillinger over 200.000.

Tid og sted:

 • 24. november 16.30 - 19.30 i København
 • 25. november 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Civilsamfund i Skrøbelige situationer

Stemmer fra Syd. Kurset er for foreninger, der arbejder eller planlægger at arbejde i skrøbelige situationer.

Tid og sted:

 • 24. november 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 26. november 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Organisationsudvikling, del 2

Kurset er for foreninger, der ønsker at udvikle sig som organisation.

Tid og sted:

 • 26. november 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Reframing – og hva’ så?

Hvad har vi lært med projektet og hvor skal vi hen herfra? Mødet er personer, der personer, der har deltaget i mindst to reframing kurser.

Tid og sted:

 • 2. december 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 4. december 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Fundraising i udviklingsarbejdet

Kurset er for begyndere inden for fundraising.

Tid og sted:

 • 9. december 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 11. december 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

Andre aktuelle arrangementer

Resilience in practice
Workshop om "Resilience" med deltagelse af Sex & Samfund, Red Barnet og Dansk Røde Kors.

Sted: Dansk Røde Kors,  Blegdamsvej 27, 2100 København Ø
Tid: 14. august 2014, 13.00 til 15.30.

Hent program og invitation som pdf her

 

Infomøde om VBN morgenevent

Få de sidste nyheder om morgeneventen og Verdens Bedste Nyheders kampagne i 2014 på informationsmøderne 11. og 12. august i Aarhus og København.

Vi gennemgår de praktiske detaljer, og du kan få inspiration fra andre koordinatorer og VBNs medarbejdere.

 

Tilmeld dig her 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til adresser tilmeldt her.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies