Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Hent også vores app til din smartphone i App Store og Android Market.

Ledige pladser på fyraftensmøder om
anti-korruption og partnerskaber

Hvad gør vi egentlig når uheldet er ude og vores projekt- eller partnersamarbejde rammes af en korruptionssag? Der skal altid handles på en konstateret sag om korruption, men hvordan skal vi handle? Hvad vil vi opnå med de konsekvenser, der stilles op med, og hvordan sikrer vi, at vi opnår det, vi ønsker?

 

Disse er nogle af de spørgsmål, som bliver taget op på CISUs to fyraftensmøder om forebyggelse af korruption i partnerskaber i Aarhus tirsdag d. 12. juni og i København torsdag d. 14. juni, begge dage kl. 17.00-20.00.

På møderne vil Plan Danmark med udgangspunkt i en sag de selv har kendskab til beskrive de overvejelser de har haft, og der lægges op til at vi sammen prøver at konkretisere de skøn, der bliver taget når konsekvenser skal sættes op.

 

Meld dig til et spændende kursus her

Husk ansøgning til Tips- og Lottopuljen 1. juni

1. juli er der ansøgningsfrist for en af de vigtigste puljer for det danske foreningsliv, nemlig Tips- og Lottopuljen til Landsdækkende almennyttige organisationer.

 

Tilskuddet er meget værdifuldt for organisationerne, fordi der ikke skal aflægges særskilt regnskab for tilskuddet, og pengene kan bruges helt frit til de udgifter, som er svære at få andre til at dække: Telefon, transport, husleje, mødeudgifter, porto osv.

 

Jeres forening skal opfylde en række krav, som er beskrevet i en detaljeret vejledning, som findes på Kunststyrelsens hjemmeside (det er dem, som administrerer puljen). For de fleste af CISUs medlemsforeninger er det muligt at opfylde kravene.

 

Læs mere her og klik dig videre til ansøgningsskema mm.

Projektpuljen har 10 års fødselsdag
I disse uger er det 10 år siden, at Projektpuljen (som dengang hed Minipuljen) blev etableret. Puljen blev etableret i forlængelse af tankerne i den første Civilsamfundsstrategi fra 2001.
I den første ansøgningsrunde modtog vi 17 ansøgningen, hvoraf 7 blev godkendt. I alt 2.386.529 kr. blev bevilliget til Internationalt Udvalg HK Østjylland, Danish Forestry Extension, Ungdomsringen, IMCC, Folkehøjskolernes Forening, Egmont Højskolen og Cykler til Senegal.
 
Siden Projektpuljen/Minipuljen oplevet en markant vækst, så vi nu modtager ca. 50 ansøgninger pr. runde og i 2011 bevilligede 101 mill. kr. fordelt på 103 ansøgninger. I samme periode er loftet for bevillingernes størrelse løftet først til 3 mill. kr. i 2006 og siden til 5 mill. kr. i 2011.
 
Bestyrelsens arbejdsplan og ansvarsområder

Den nyvalgte bestyrelse i CISU - Civilsamfund i Udvikling har vedtaget sit arbejdsprogram for 2012-13 samt fordelt arbejdsopgaverne, så bestemte bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for at følge bestemte ansvarsområder: Projektpuljen, de faglige serviceydelser, indflydelse på udviklingsområdet i Danmark osv.

 

På CISUs hjememside kan du se bestyrelsens medlemmer og deres kontaktadresser og læse arbejdplan, opgavefordeling, mødereferater m.v., så du kan følge med i, hvad bestyrelsen diskuterer og beslutter - og hvem du skal kontakte, hvis du vil diskutere et bestemt spørgsmål med bestyrelsen.

 

Læs mere her

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Denne mail kan ikke besvares! Skriv i stedet til cisu@cisu.dk
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies