Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

CISU ser frem til nyt politisk rum for vores pulje

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) vil ændre på statsstøtten til danske civilsamfundsorganiationer. I et interview med Altinget har han givet udtryk for, at ændringerne også vil gælde CISU.

- Jeg så gerne, at det bliver nemmere – især for de små organisationer. Vi kigger helt specifikt på, om kravene til indberetning til CISU kan forenkles, siger Kristian Jensen blandt andet til Altinget.
 

Siden foråret har CISU været i gang med at reformere puljernes form i dialog med medlemsorganisationerne. CISUs nuværende praksis finder sted inden for de rammer, som Rigsevisionen og Udenrigsministeriet forvaltningsmæssige regler for puljer sætter.
 

- Vi ser frem til politiske beslutninger, der giver os nye rammer og muligheder for, at der i endnu højere grad vil være fleksibel og kravsafstemt adgang – samtidig med at vi fortsat sikrer forsvarlig forvaltning, siger Erik Vithner sekretariatsleder i CISU.

Få hjælp til at sætte Verdensmålene på dagsordenen

Hvis I gerne vil igang med at arbejde med FN’s Verdensmål i jeres organisation, eller bare vide mere om, hvad I kan bruge dem til, så er CISUs nye toolkit om Verdensmålene noget for jer. 

 

I kan selv sætte Verdensmål på dagsordenen på jeres næste betyrelsesmøde, frivillig-seminar eller lignende med CISUs nye materiale bestående af en powerpoint, et manuskript og workshop-spørgsmål lige til at kaste sig over og præsentere på et møde. I kan se mere om toolkittet og downloade det hele her. 

- Der er mange medlemsorganisationer, der har efterspurgt netop det her, så vi håber, det vil gøre det lettere og sjovere at gå igang med arbejdet, siger rådgiver Maria Molde. 

​Derefter kan I blive inspireret af, hvad andre har gjort, hvis I kommer til fyraftensmøde den 3. november, hvor to af CISUs medlemsorganisationer; Børnefonden og SOS Børnebyerne, vil fortælle om, hvordan de har arbejdet med målene i deres organisationer, og hvad det har givet af muligheder og udfordringer. Læs mere om mødet og meld dig til her. 
 

Medlemsorganisationer overtager CISUs Instagram

I CISU synes vi, at endnu flere skal have muligheden for at se, hvordan CISUs medlemsorganisationer skaber resultater - og ingen er bedre til at fortælle historierne om arbejdet i civilsamfundsorganisationerne end aktørerne selv.

 

Derfor lader vi medlemsorganistioner og deres partnere i Syd vise deres projekter på CISUs nye Instagram-konto.

 

Netop nu kan du følge Nina og Karen, der er sendt til Siera Leone af Foreningen Retro. De er praktikanter på projekt Dreamtown 3, der har fået en bevilling fra CISU. 

Senere på måneden giver CISU stafetten videre til kampagneaktivister fra Afrika Kontakt, som i forbindelse med kampagne "Referendum now" får besøg af deres partnere fra Vestsahara.  

Hvis du også vil lave en instagram-takeover for CISU, og er frivillig eller ansat i en af medlemsorganisationer, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til journalistikpraktikant Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk for mere information eller 
læs mere om CISUs tilstedeværelse på Instagram her

Ansøgninger til CISUs puljer er nu papirfri

I morgen er der for første gang papirfri ansøgningsfrist til CISUs puljer.

Ansøgninger til CISUs puljer har hidtil skullet indsendes både elektronisk og på papir, men det er altså slut nu.

 

Ansøgninger til  Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø skal derfor kun indsendes elektronisk til puljer@cisu.dk. Ansøgningen skal være underskrevet og kan indsendes som pdf- eller låst word-fil. Hvis den underskrevne ansøgning indsendes som pdf-fil, skal den også indsendes som word-fil til brug for bevillingssystemet.

 

Bilag A (den danske organisations stamdata), B (fact sheet om den lokale partner) og C (budget) samt andre relevante bilag skal også indsendes elektronisk til puljer@cisu.dk. Husk at bilag A og B skal indsendes i de nyeste formater og være underskrevet.

 

Som noget nyt skal den danske organisations vedtægter, senest godkendte årsberetning og årsregnskab uploades via organisationens medlemslogin. Dermed kan man nøjes med at indsende disse dokumenter én gang om året, selvom man sender ansøgninger ind til flere ansøgningsrunder.

 

Se vejledning her.

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Puljen for Klima og Miljø har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er 15. september 2016 klokken 12.00

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. september 2016 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er 1. november 2016 klokken 12.00

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 1. november 2016 kl. 12.00

Andre nyheder
 
Fundingmulighed til projekter der fremmer FN’s retningslinjer for menneskerettigheder i erhvervslivet

Europa-Kommissionen har lanceret et "call for proposals" under EU’s menneskerettighedsinstrument. Call’et kan søges til projekter, som fremmer implementering af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv.

Lot 4 i call'et har et samlet budget på € 3.580.000, og budgettet for de enkelte projekterne skal være mellem €250.000 og €1.000.000.

Deadline for søgning af puljen er den 14. oktober.

Læs mere her.

Workshop om humanitær bistand og samarbejde med den private sektor

Udenrigsministeriet afholder konference og workshop for samarbejdsmuligheder mellem donorer, internationale nødhjælpsorganisationer, NGO'er og dansk erhvervsliv til afhjælpning af den globale flygtningekrise med efterfølgende deltagelse på den humanitære messe Aidex 2016. 

Den første konferencen finder sted i Danmark den 26. oktober i Eigtveds Pakhus og Aidex messen den 16.-17. november i Bruxelles. 

Læs mere om Udenrigsministeriets konference her.

Nye midler til kapacitetsudvikling i danske CSO'er

Der er midler at hente for danske civilsamfundsorganisationer, der gerne vil styrke deres kapacitet i forhold til deres arbejde i det Globale Syd. 

 

I Globalt Fokus' Pulje til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer er der mulighed for at søge op til 400.000 kroner til kapacitetsudviklingsinitiativer inden for strategisk vigtige områder, hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt.  

 

På Globalt Fokus' nye puljebørs kan man læse om projekter, der er under udarbejdelse, så andre organisationer kan søge om at indgå i et samarbejde med dem. 

 

Ansøgningsfrist til puljen er d. 20. oktober. Læs mere om puljen på Globalt Fokus' hjemmeside eller på Globalnyt.dk.

Operation Dagsværk undersøger processen omkring projektvalget

Operation Dagsværk lancerer et online spørgeskema, der skal undersøge projektstillernes oplevelse af projektvalgsprocessen.

 

- I Operation Dagsværk ønsker vi at evaluere projektvalgsprocessen for at optimere den for projektstillerne. Det ligger os altid på sinde at gøre processen så god som mulig for de organisationer, der stiller projekter til Operation Dagsværk. Derfor håber vi på, at mange vil deltage i vores spørgeskemaundersøgelse, udtaler projektsekretær Anna Ida Hallggard Jonsson. 
 

Spørgeskemaet henvender sig til folk i organisationer, der har været med til at stille et projekt, folk som har haft beslutningskompetence (ledere og lignende) vedrørende projektformulering, og organisationer, der har overvejet at stille et projekt til Operation Dagsværk.
 

Spørgeskemaet kan besvares til d. 15. oktober. Find spørgeskemaet her.

 

 

 

 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne

Torsdag 15/9: 10-15

Fredag 16/9: 10-15

 

Mandag 19/9: 10-15

Tirsdag 20/9: 13-15

Onsdag 21/9: 10-15

Torsdag 22/9: 10-15

Fredag 23/9: 10-15

 

Mandag 26/9: 10-15

Tirsdag 27/9: 13-15

Onsdag 28/9: 10-15

 

 

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies