Kære 
 
Medlemsorganisationer siger ja til nye puljer

CISU afholdt tirsdag den 25. oktober en ekstraordinær generalforsamling, og her vedtog medlemsorganisationerne enstemmigt, at CISU kan forvalte to nye puljer.

 

Vedtagelsen skete på baggrund af bestyrelsens beslutning om at søge EU og Udenrigsministeriet om at forvalte to puljer. Tidligere på efteråret har CISU således indsendt:

  • En ansøgning til EU om sub-granting til oplysningsaktiviteter
  • Et tilbud på forvaltning af en pulje til støtte til mindre humanitære indsatser - den såkaldte DERF

For at kunne forvalte nye puljer skal medlemsorganisationerne godkende det på en generalforsamling, og da næste generalforsamling ligger efter forventet svar på de to puljer, var det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere om generalforsamlingen her.

 

 

Kursusidéer til foråret 2017

Nu skal forårets kurser og møder planlægges. I den forbindelse inviteres alle til at komme med gode idéer eller behov i forhold til kurser, workshops eller netværksmøder.

 

Vi vil rigtig gerne have mange idéer, men prioriterer i forhold til, hvad vi vurderer, der vil være størst interesse for blandt CISUs øvrige medlemmer. Send, hvad I måtte have af tanker, til kursusansvarlig Maria Molde på mm@cisu.dk inden udgangen af næste uge. Det vil sige senest torsdag den 3.11.

 

Udover den specifikke deadline på fredag kan man altid sende idéer og ønsker ind i løbet af året. Så kan forslaget indgå som aktuelt arrangement eller i planlægningen af det følgende semester. 

Medlemsmøder om puljereformen - Sådan gik det

CISU afholdt mandag og tirsdag i denne uge medlemsmøder i Aarhus og København med over 70 engagerede deltagere. Møderne omhandlede bestyrelsens planlagte reform af CISUs puljer. Reformen har baggrund både i ændringer i konteksten for CISUs indsatser og en række erfaringer opsamlet i CISU gennem de seneste to år. Det udsendte papir herom kan ses her.

 

Bestyrelsen fremlagde på møderne sine første tanker om mulige puljemodaliteter samt ikke mindst en række dilemmaer, som CISU står med i den aktuelle situation. Præsentationen kan ses her.

 

På møderne var der en livlig debat både i plenum og i grupper om dilemmaer og muligheder. Der var helt generelt en tilslutning til, at bestyrelsen arbejder videre med de fremlagte spor med blandt andet en tydeligere opdeling af puljen i forskellige ”vinduer” med forskellige formål.
 

Læs mere om medlemsmøderne her

 

 

Hvordan kan CSO'er samarbejde med privatsektoren?

CISU har oprettet et nyt kursus til de af CISUs medlemsorganisationer, der har erfaring med eller er nysgerrige omkring, hvordan civilsamfundsorganisationer kan samarbejde med privatsektoren - og særligt hvordan partnerskabet kan have fokus på FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Kurset vil give en dybere forståelse for udfordringer og muligheder i at etablere partnerskaber med privatsektoren samt et indblik i, hvordan erhvervslivet ser på og arbejder med Verdensmålene. 

Der vil være oplæg ved Mette Boye, direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel samt ved Line Thaudahl, Organisational Development and Partnership Advisor i Dansk Røde Kors. 

 

Kurset finder sted d. 5. december kl. 16.30 - 19.30 på Vartov i København. 

Læs mere om kurset og meld dig til her.

 

 

 

 

Møde om medlemsorganisationers arbejde med verdensmål

Børnefonden og SOS Børnebyerne er begge begyndt at integrere FN’s Verdensmål i deres arbejde – kom og hør, hvordan de gør!

 

Det foregår på et fyraftensmøde torsdag den 3. november.

 

Her kan du se en video med rådgiver Maria Moldes opfordring til at komme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan melde dig til mødet her.

Stadig plads på kursus om fundraising for begyndere

Fundraising andre steder end hos CISU er kun blevet mere relevant af, at CISUs puljer - i takt med resten af bistanden – er blevet beskåret. På fyraftensmødet ”Intro til Fundraising” kan man høre, hvordan man kommer i gang med at søge både offentlige og private midler, hvad man skal tænke på ved virksomhedssamarbejde, samt hvordan man også kan arbejde med fundraising lokalt i sin partners hjemland. På kurset vil Ingeniører uden Grænser dele deres erfaringer på feltet. 

 

Kurserne om fundraising har altid været populære hos CISUs medlemsorganisationer, men der er stadig plads til kurset i Aarhus den 7. november og København den 10. november.

 

Du kan læse mere og melde dig til her.

 

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er 1. november 2016 klokken 12.00

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist næste gang den 1. november 2016 kl. 12.00

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 15. marts 2017 kl. 12.00

Andre nyheder
 
CIVICUS Monitor: Et værktøj af civilsamfundet for civilsamfundet

CIVICUS, en international sammenslutning af civilsamfundsorganisationer, har lanceret et nyt live opdateret verdenskort, der kortlægger og analyserer civilsamfundets råderum land for land. Lande markeret med sort er endnu ikke med, men vil komme med senere. 

 

Værktøjet er en kilde til værdifulde oplysninger, som kan understøtte faktabaseret fortalervirksomhed om frihedsrettigheder på nationalt, regionalt og globalt plan. 

 

Monitoren bruger flere forskellige informationskilder, men prioriterer stemmer fra lokale civilsamfundsgrupper og aktører. CIVICUS regner med at opbygge paneler med 300 - 500 markante stemmer fra civilsamfundet i hvert enkelt land. 

 

Se en præsentation af CIVICUS Monitor her eller prøv værktøjet her.

 

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne

Torsdag 27/10: 10-15

Fredag 28/10: 10-15

 

Mandag 31/10: 10-15

Tirsdag 1/11: 13-15

Onsdag 2/11: 10-15

Torsdag 3/11: 10-15

Fredag 4/11: 10-15

 

Mandag 7/11: 10-15

Tirsdag 8/11: 13-15

Onsdag 9/11: 10-15

 

 

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies