Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

På grund af en teknisk fejl i går fik ikke alle sædvanlige modtagere af nyhedsbrevet et nyhedsbrev i går. Vi beklager, hvis du allerede har modtaget dette nyhedsbrev. 

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Bland dig - bliv en del af action/2015

CISUs medlemmer spiller ikke kun en kæmpe rolle i arbejdet for en mere retfærdig verden gennem arbejdet i projekter og partnerskaber. Arbejdet med at blande sig i debatten om udvikling hos os selv i Danmark og Europa bliver stadig vigtigere.

 

Det så vi under finanslovsforhandlingerne, og det kommer vi i den grad til at se i 2015, der bliver et skelsættende år for verdens udvikling. Det er er i 2015, verdens politikere i flere omgange sætter sig for at beskrive, hvilke mål vi sammen skal nå i vores arbejde med udvikling og klima. Derfor bliver 2015 det vigtigste år længe. Og derfor er det vigtigere end nogensinde, at blande sig i debatter og sige sin mening.

 

I hele 2015 vil det være muligt at knytte aktiviteter, kommunikation, oplysning og opråb til den fælles kampagne action/2015.

 

CISU opfordrer alle medlemmer til at blande sig og blive en del af det, der allerede er en verdensomspændende kampagne. Sammen håber vi at kunne råbe politikerne op nationalt og globalt samtidig. Ikke altid med samme kraft og med samme budskab, men med samme vilje til at sætte udvikling på dagsordenen. CISU vil snarest præsentere forskellige muligheder for at blande sig, men alle medlemmer opfordres allerede nu til at drøfte hvorvidt og hvordan I vil deltage.

 Du kan følge med på cisu.dk/action2015.

Husk overnatning til generalforsamling og jubilæum

I anledning af CISUs 20-års jubilæum holder vi i 2015 en forlænget generalforsamling.

 

Der vil i 2015 være en ordinær generalforsamling, lørdag den 25. april, en reception om aftenen og et særligt seminar dagen efter, søndag den 26. april.

 

Alle arrangementer vil være gratis, men de kræver tilmelding.

 

Generalforsamlingen foregår på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg, og det vil være muligt at overnatte, hvis man har bestilt på forhånd:

 

 • CISU har reserveret 25 værelser, som medlemsorganisationer kan benytte for egen regning
 • Værelserne koster 798 kroner for et enkeltværelse og 998 for et dobbeltværelse med morgenmad
 • Værelserne er reserveret frem til 24. februar, hvor hotellet frigiver eventuelle ledige værelser til andre gæster

 

Det er derfor vigtigt at kontakte hotellet inden den 24. februar, hvis man vil bestille et værelse i forbindelse med generalforsamlingen. Du kan bestille ved at ringe på 6531 4002. Husk at oplyse, at du deltager i CISUs generalforsamling.

 

Meld dig til selve generalforsamlingen lørdag her

Meld dig til jublæumsreceptionen lørdag aften her

Meld dig til jubilæumsseminar søndag her

Klimapuljen fortsætter

Folketingets Finansudvalg godkendte d. 4. december bevillingen til Puljen for Klima og Miljø på 75 mio. kr. over tre år på baggrund af en godkendelse i Udenrigsministeriets Eksterne Bevillingskomite.

 

Midlerne vil blive fordelt på én årlig ansøgningsrunde i hhv. 2014, 2015 og 2016.

 

Puljen har haft ansøgningsfrist i 2014, og næste ansøgningsfrist er d. 1. september 2015.

 

Sæt allerede kryds i kalenderen nu enten d 21. og 23. april, hvor CISU holder informationsmøde om puljen i hhv. Århus og København.

 

Læs mere om puljen her: www.cisu.dk/pkm

Ny kursuskalender på vej

CISUs kursuskalender er sendt i trykken, og de 291 medlemsorganisationer kan glæde sig til at modtage et trykt eksemplar i januar. Har man ikke tålmodigheden til det, kan man hente en pdf-version på cisu.dk/kalender eller orientere sig på cisu.dk/kurser.

 

Som organisation kan det være en god ide at lave en fælles kursusplan for, hvad man vil arbejde med det næste halve eller hele år. Det kan sikre organisationen større udbytte af de mange timer såvel frivillige som ansatte bruger på at deltage i kurser.

 

Man kan bruge spørgsmålene her nedenfor som inspiration i planlægningen:

 

• Hvad vil vi fokusere på i vores organisationsudvikling det næste halve år?
• Hvilke kurser kunne understøtte dette (hos CISU og andre)?
• Hvem skal deltage?
• Hvilken forberedelse ville højne udbyttet af kurserne?
• Hvilken (fælles) opfølgning kan vi lave, herunder hvornår, hvordan og med hvem skal læring deles?
• Hvordan omsættes det, vi hver især lærer, bedst til handling og ændret praksis i vores organisation?

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan man bedst tilrettelægger deltagelse i kurser, kan du kontakte CISUs kursusansvarlige Maria Molde, mm@cisu.dk.

Del de bedste billeder med CISU

I 2015 fylder CISU 20 år, og i anledning af jubilæet afholder vi en fotokonkurrence, hvor alle 291 medlemsorganisationer opfordres til at dele billeder af arbejdet i både syd og nord.

 

De bedste billeder vil blive udvalgt til en finale, og på generalforsamlingen 25. april vil vi sammen finde vinderen i fem kategorier. Derefter vil billederne blive udstillet, så det er også en fin mulighed for eksponering af medlemsorganisationernes arbejde og resultater.

 

Konkurrencen bliver sat i gang i januar 2015, så begynd allerede nu at overveje, om ikke der skulle være nogle gode billeder i arkiverne - eller om der er gode motiver, der kan give gode billeder.

 

Læs mere på cisu.dk/foto

Svendegilde for reframere

Reframing projektet er slut, men det behøver den fælles udvikling og læring ikke at være.

 

Vi vil gerne invitere alle deltagere i projektet til afslutning og fejring den 27. og 28. januar i København og Aarhus.

 

Sammen skal vi kigge tilbage på det vi lærte, men endnu vigtigere, så skal vi kigge frem. Hvilke behov har deltagerne stadig, og hvordan kan vi arbejde med at imødekomme dem – hver for sig, på tværs af foreningerne og i samarbejde med CISU. Vi skal selvfølgelig også fejre vores fælles læringsrejse.

 

Læs mere og tilmeld dig her

Kort nyt

Nyt format til statusrapportering

Næste statusrapport for projekter med midler fra civilsamfundspuljen er 1. marts 2015.

Til den tid vil et nyt og forbedret format til brug for rapporteringen blive brugt. Formatet vil være at finde på CISUs hjemmeside senest 12. januar 2015.

Ansøgningsfrist flyttes til efter påske

Næste ansøgningsfrist til civilsamfundspuljen bliver tirsdag 7. april og ikke den sædvanlige første hverdag i april. Fristen er flyttet, fordi første hverdag i april næste år er onsdagen før påsken. Ved at flytte fristen får både ansøgere og bevillingsudvalg bedre tid.

 

Ansøgninger, der ønskes behandlet i denne ansøgningsrunde, skal derfor være modtaget hos CISU, elektronisk og på papir, senest tirsdag den 7. april  kl. 12. Derefter er næste frist tirsdag 1. september.

Jule-lukket fra fredag

På mandag og tirsdag holder CISUs telefoner fri, for der er der fælles semesteropsamling for sekretariatet mandag. Derfor er sidste åbningsdag på kontoret fredag 19. december. Kontoret er derefter lukket til mandag 5. januar.

 

Selvom telefonerne er lukket, kan du naturligvis stadig sende en mail til rådgivere eller cisu@cisu.dk, men du kan ikke forvente svar før vi åbner igen.

 

Ved uopsættelige hastesager står 

 • sekretariatsleder Erik Vithner, 2986 0914 ev@cisu.dk

og

 • faglig leder Jeef Bech, 2024 7364 jb@cisu.dk

til rådighed på hverdage i perioden.

Andre nyheder
 
CSR-pulje i 2015

Udenrigsministeriet har besluttet at der skal være en CSR-pulje i 2015. Den vil sandsynligvis ligne CSR-puljen, som blev lanceret i slutningen af 2013 (se bevillinger her: http://um.dk/da/danida/samarb/danida-business/csr-puljen/). Puljens størrelse vil fordobles fra 2013/2014 puljen.

 

Der er ikke fastsat et tidspunkt for ansøgningsfrist endnu – men vi vil holde CISU’s medlemsorganisationer orienteret på hjemmesiden og gennem nyhedsbrevet.

Invitation til ansøgning om Børnenes U-landskalenderprojekt i 2016

Hvor skal Børnenes U-landskalender hen i 2016?

 

Har din organisation en god idé til et projekt for børn i et udviklingsland, så send Danida en interessetilkendegivelse. Overskuddet fra salget af U-landskalenderen 2016 vil gå til det udvalgte projekt.

Alle danske folkelige organisationer med erfaring i at gennemføre udviklingsprojekter kan søge om at få u-landskalenderprojektet. 

I første omgang skal organisationen indsende en interessetilkendegivelse.

 

Interessetilkendegivelsen skal:

 • Max fylde fem A4-sider
 • Være Danida i hænde senest fredag den 23. januar 2015
 • Omfatte en beskrivelse af projektidéen og målet for aktiviteterne

Læs mere i invitationen her

Verdens Bedste Nyheder start- og strategimøde

Onsdag 14 Januar holder Verdens Bedste Nyheder sit årlige start- og strategimøde, hvor du kan få indflydelse på årets kampagne.

Tilmelding foregår her.

Dagen er dedikeret til Verdens Bedste Nyheders bagland, organisationerne - både gamle, nye og interesserede. På mødet vil kampagnen for 2015 blive udviklet i fællesskab.

Der er plads til 90 deltagere, og ved for mange deltagere, vil der blive prioriteret sådan, at hver organisation kan få to deltagere med.

Mødet foregår i Eigtved Pakhus ved Asiatiskk Plads i København. Du kan finde programmet her 

Kommende kurser i CISU - meld dig til nu!

Introduktion til fundraising i Udviklingsarbejde

Et kursus i, hvordan man kommer i gang med fundraising, herunder hvilke muligheder, der er, hvad andre har gjort og med hvilke resultater.

Tid og sted:

 • 19. januar 16.30 - 19.30 i København
 • 20. januar 16.30 - 19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Regnskabsaflæggelse

Hvilke krav stilles der til regnskabsaflæggelsen i forbindelse med jeres projektbevilling. Kurset er for personer med ansvar for regnskab i en forening med en bevilling.

Tid og sted:

 • 20. januar 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 22. januar 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Introduktion til Logical Framework Approach

En introduktion til nøglebegreber i projektplanlægningsmetoden LFA

Tid og sted:

 • 22. januar 16.30-19.30 i Aarhus
 • 26. januar 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Introduktion til CISU og puljerne

På dette kursus introduceres CISU, og de ydelser organisationen tilbyder: Kurser, rådgivning, hvilke aktiviteter, der kan søges penge til via Civilsamfundspuljen, adgang til netværk osv.
Vi vil også give en overordnet introduktion til vores puljer primært Civilsamfundspuljen og Oplysningspuljen, samt hvilken type partnerskaber, projekter og aktiviteter, der typisk kan gives støtte til.

Tid og sted:

 • 26. januar. kl. 16.30-19.30 i Aarhus
 • 29. januar. kl. 16.30-19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Reframing - og hva' så?

Hvad har vi lært med projektet og hvor skal vi hen herfra?

Tid og sted:

 • 27. januar i København
 • 28. januar i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Kom godt i gang

Bliv klædt på til at indgå i samarbejde med sydpartnere og udvikle projekter. Kurset er især for nye medlemmer.

Tid og sted:

 • 31. januar 10.00 - 18.00 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Infomøde om 2015 kampagner og Globalt Fokus

Informationsmøde om 2015 kampagner og om Globalt Fokus for alle, der ønsker introduktion til aktuelle kampagner og netværk

Tid og sted:

 • 2. februar 16.30-19.30 i Aarhus
 • 4. februar kl. 16.30-19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Introduktion til rettighedsbaseret fortalervirksomhed

Kurset er for personer fra foreninger med nogen praktisk erfaring fra udviklingsarbejde.

Tid og sted:

 • 4. februar 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 5. februar kl. 16.30-19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Skærp historien om din forening

Redskaber til at fortælle verden, hvad din forening laver og hvorfor

Tid og sted:

 • 18. februar 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 19. februar kl. 16.30-19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Deltagende Video

Deltagende video handler ikke blot om at producere video, men om processen med at producere video. I den deltagende videoproduktion overtager de medvirkende, uanset læse- og skrivefærdigheder, initiativ og ansvar for hele videoprocessen, inklusiv kamerahåndtering. 

Tid og sted:

 • 28. februar 10.00 - 18.00 i København
 • 1. marts 9.00 - 16.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Erfaringsudvekslings workshop (Kbh.)

For foreninger med bevillinger fra Civilsamfundspuljen og  Projektpuljen, som inviteres af CISU til at deltage.

Tid og sted:

 • 5. marts kl. 15.30-19.30 i København

 

Budgetting essentials

This module is suitable for anyone in the NGO sector with responsibility for building or implementing project, programme or organisation-wide budgets. Previous budgeting experience, whilst helpful, is not a requirement for this course.

Tid og sted:

 • 7. marts 10.00 - 18.00 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Financial reporting essentials

This course is primarily aimed at non-finance programme staff who need to be able to use different types of reports in their work

Tid og sted:

 • 8. marts 10.00 - 18.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Rettighedsbaseret fortalervirksomhed for viderekomne

For medlemmer af foreninger, der ønsker at arbejde målrettet med konkrete fortalervirksomheds indsatser i partnerskabet

Tid og sted:

 • 12. marts 14.00-20.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Logical Framework Approach, del 1

Om planlægning, styring og evaluering af projekter ved hjælp af LFA. Kurset er for foreninger, der gerne vil introduceres grundigt til LFA metoden.

Tid og sted:

 • 14. marts 10.00 - 18.00 i København
 • 15. marts 09.00 - 15.00 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Erfaringsudvekslings workshop (Kbh.)

For foreninger med bevillinger fra Civilsamfundspuljen og  Projektpuljen, som inviteres af CISU til at deltage.

 

Tid og sted:

 • 14. marts kl. 11.00-15.00 i København

 

Informationsmøde om oplysningspuljen

Hør om puljens retningslinjer og få gode ideer til, hvad din oplysningsaktivitet kan være. Mødet er for alle med interesse i oplysningspuljen.

Tid og sted:

 • 17. marts 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 19. marts 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Monitorering og evaluering

Henvend repræsentanter fra organisationer der har eller planlægger at søge om projekter i Civilsamfundspulje regi. Det er et krav at deltagerne har forhåndskendskab til LFA. Kurset vil hjælpe deltagerne til at arbejde systematisk med monitorering & evaluering som fremmer dokumentation og læring.

Tid og sted:

 • 23. marts 13.30-19.30 i Aarhus
 • 26. marts 13.30-19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Pengene er bevilget

Hvilke krav stilles der til forvaltningen af jeres projektbevilling? Kurset er for alle foreninger med en bevilling

Tid og sted:

 • 24. marts 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 26. marts 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Risikoanalyse

 

Kurset har til formål at afsøge hvordan risikoanalysen kan bruges, dels at vurdere, hvilke risici, der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde strategier for at overkomme og reducere disse risici. Kendskab til LFA er en fordel.

Tid og sted:

 • 7. april i Aarhus
 • 8. april i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Volontører og frivillige

At rejse ud og komme hjem som formidler

Tid og sted:

 • 8. april 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 9. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Theory of Change - relevant for vores organisation?

En introduktion til Theory of Change

Tid og sted:

 • 14. april 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 15. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Organisationsudvikling - del 1

Kurset giver deltagerne en forståelse for organisationsudvikling i en civilsamfundsorganisation, samt introducerer og afprøver nogle af de redskaber, der kan indgå i organisationsudviklingsprocesser i egen og/eller partnerorganisationer.

Tid og sted:

 • 18. april 10.00 - 18.00 i København
 • 19. november 09.00 - 15.00 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Infomøde om Klimapuljen

Informationsmødet er for dig, der er frivillig eller ansat i en forening, der overvejer at søge om midler fra Puljen for Klima og Miljø til ansøgningsfristen i efteråret 2014. Mødet er åbent for såvel CISUs medlemmer som for rammeorganisationer.

Tid og sted:

 • 21. april 16.30-19.30 i Aarhus
 • 23. april 16.30-19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Økonomistyring i projekter, del 1

Fra budget til bogføring - At skabe sammenhæng i økonomien. Kurset er for foreningens kasserere eller økonomiansvarlige i projektgruppen.

Tid og sted:

 • 22. april 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 23. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Generalforsamling og jubilæumsreception

Tid og sted:

 • 25. og 26. april på Hotel Storebælt i Nyborg

Tilmelding foregår her

 

Økonomistyring i projekter - del 2

Fra bogholderi til rapportering - at skabe sammenhæng i økonomien. Kurset er for foreningers kasserer og andre, der har ansvaret for bogholderiet og den finansielle rapportering internt og/eller eksternt.

Tid og sted:

 • 28. april 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 30. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Organisationsudvikling, del 2

Kurset er for foreninger, der ønsker at udvikle sig som organisation.

Tid og sted:

 • 29. april 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Logical Framework Approach, del 2

Om antagelser og indikatorer. Kurset er for foreninger, der gerne vil introduceres grundigt til LFA metoden.

Tid og sted:

 • 6. maj 16.30 - 19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Innovative partnerskaber

Hvordan og hvorfor kan man samarbejde med privatsektoren? Kurset er for alle, som er interesseret i at få inspiration til, hvordan man samarbejder på tværs af NGO-miljøet med den private sektor.

Tid og sted:

 • 7. maj 16.30 - 19.30 i København
 • 11. maj 16.30 - 19.30 i Aarhus

 

Læs mere og meld dig til her

 

Økonomistyring i projekter - del 3

Fra bogføring til rapportering

Tid og sted:

 • 19. maj 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 21. maj 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Sådan bliver din mening hørt

 

Grundkursus i debatindlæg og pressemeddelelser

Tid og sted:

 • 27. maj 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 28. maj 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Seminar: Fundraising i udviklingsarbejdet (Kbh.)

 

Tænk strategisk og sæt fundraising i system

Tid og sted:

 • 30. maj. kl. 11-16 i København

 

Læs mere og meld dig til her

 

Det finansielle tilsyn

Hjælp til indhold og rammer for finansielle projekttilsyn igennem konkrete værktøjer og metoder. Kurset er for foreninger, der søger/har bevillinger over 200.000.

Tid og sted:

 • 9. juni 16.30 - 19.30 i Aarhus
 • 11. juni 16.30 - 19.30 i København

 

Læs mere og meld dig til her

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies