Kære 
 

Mød Mogens Lykketoft på CISUs generalforsamling

Rammerne om CISUs generalforsamling lørdag 21. april er så småt ved at falde på plads. 

 

Udover de faste punkter som behandling og godkendelse af beretning og regnskab skal de fremmødte i år vedtage en ny strategi for CISU. Det er i sig selv tungtvejende årsager til at melde sig til, men sædvanen tro vil der også være plads til noget ekstra, og i år er det en workshop om verdensmålene og bæredygtighed.

Som oplæg til den vil Mogens Lykketoft holde et oplæg og blive interviewet om sit arbejde med målene.

 

Man kan tilmelde sig generalforsamlingen via cisu.dk

 

Som sædvanlig vil der også i år være valg til flere bestyrelsesposter, og alle medlemsorganisationer opfordres til at opstille kandidater. Det kan man gøre helt frem til selve generalforsamlingen.

Fyraftensmøde sætter fokus på, hvordan man gør hjælpearbejde til langsigtet udviklingsarbejde

9. og 11. april er der mulighed for at lære mere om, hvordan man med udgangspunkt i eksisterende støtteprojekter kan arbejde med at fremme aktivt medborgerskab – og hvilke muligheder det giver i forhold til Civilsamfundspuljen.

 

Det sker på to fyraftensmøder i Aarhus og København. Møderne er særligt målrettet organisationer, der har et stærkt engagement i forskellige konkrete støtteprojekter, eksempelvis byggeri, drift af skoler og børnehjem, sponsorbørn og meget andet, men endnu ikke har arbejdet så meget med elementer som medborgerskab og understøttelse af civilsamfundet.

 

Læs mere her

Oplysningspuljen har næste ansøgningsfrist 6. april

Næste ansøgningsfrist til Oplysningspuljen er fredag den 6. april kl. 12. Retningslinjer og ansøgningsskema findes her: http://www.cisu.dk/puljer-støttemuligheder/cisus-oplysningspulje

Som noget nyt kan man søge på to måder:

  • Hvis man søger under 10.000 kroner, kan man søge løbende.
  • Hvis man søger mere end 10.000 kroner, skal man søge til ansøgningsfristen. Der er to ansøgningsfrister om året.

 

Ved den løbende ansøgningsfrist bliver ansøgninger behandlet, som de kommer ind. Der er afsat 15 pct. af puljen til den løbende ansøgningsfrist. Den løber fra rundens frist (dvs. fra og med 6.april), til der ikke er flere midler. Og begynder forfra ved næste runde. I den løbende ansøgningsfrist er man fritaget fra prioritering, så længe man maksimalt har modtaget 25.000 kroner. De penge, der er til rådighed til den løbende ansøgningsfrist, vil blive tildelt efter ”først til mølle-princippet”.

Bliv klogere på fundraising

19. og 21. marts er der introduktionskursus i fundraising. Kurset er for deltagere, der er ny inden for fundraising og gerne vil vide mere om, hvordan man kommer i gang. Det er også for dem, der måske er kørt lidt fast i fundraisingarbejdet og har brug for ny inspiration.

 

På kurset gennemgår vi forskellige muligheder inden for fundraising, og alle deltagerne går hjem med en ”mini-fundraisingplan”, der tager udgangspunkt i organisationens egne styrker og prioriteringer.

 

Tilmelding på cisu.dk

Nye ansigter i Civilsamfundspuljens bevillingssystem

Bevillingsudvalget er pr. 15. marts 2018 blevet blevet udvidet med et ekstra medlem, således at der nu er 7 medlemmer: Fire repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer, og tre fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller relevante faglige institutioner inden for det danske udviklingssamarbejde.

 

Da der samtidig er et medlem, der har valgt at stoppe i udvalget, er der kommet to nye medlemmer, begge repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer: Anna Villumsen, Afrika Kontakt og Maria Graversen, VedvarendeEnergi.

 

Hvordan lever vi op til EU's persondataforordning?

CISU afholder 21. og 22 marts fyraftensmøder om EU's nye persondatalov.

Fyraftensmødet er relevant for alle organisationer, der behandler og opbevarer data om personer. Det være sig navne og adresser på deres medlemmer, CPR-numre på medarbejdere eller bankoplysninger på bidragydere. Mødet bygger videre på kurset 'Har I styr på jeres Persondata', som blev afholdt i efteråret, men det er ikke et krav at have deltaget på det.

 

I løbet af mødet vil de vigtigste elementer i EU’s persondataforordning blive genopfrisket, og vi vil gennemgå de krav, som foreninger skal leve op til, når forordningen træder i kraft d. 25. maj 2018. Derudover vil deltagerne få gode råd og ideer til, hvordan det praktiske arbejde med at efterleve forordningen kan gribes an. Der vil blive delt skabeloner og formater udarbejdet af CISU og af ISOBRO til brug for foreningernes arbejde.

 

Læs mere på cisu.dk

CISU søger to Bevillingskonsulenter til CISUs nye oplysningspulje Frame, Voice, Report!

CISU søger lige nu såvel bevillingskonsulenter som medlemmer af bevillingsudvalget til den EU-finansierede pulje Frame, Voice, Report!

 

Der er ansøgningsfrist 5. april, og opslagene findes her:

Bevillingskonsulenter

Bevillingsudvalg

Andre nyheder

Globalt Fokus afholder kursus i EU-funding

Kurset foregår 10. april og er i samarbejde med Red Barnet. Det vil fokusere på, hvordan man søger, og hvordan konceptnoter bliver vurderet. Det er åbent for medlemmer af Globalt Fokus og er henvendt til alle, der arbejder med at udarbejde projekter og ansøgninger til EU-midler.

 

Man kan melde sig til ved at skrive til np@globaltfokus.dk senest 3. april.

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018

 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant  Line Søgaard på les@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne:

 

 

Torsdag 15/03: 10-15

Fredag 16/03: 10-15

Mandag 19/03: 10-15

Tirsdag 20/03: 10-15

Onsdag 21/03: 10-15

Torsdag 22/03: 10-15

Fredag 23/03:  10-15

Mandag 26/03: 10-15

Tirsdag 27/03: 10:15

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies