Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Færre ansatte på sekretariatet

CISUs sekretariat ser her ved indgangen til marts måned noget anderledes ud end ved udgangen af 2015. Vi har mistet fem gode og dygtige medarbejdere over de seneste måneder. Det skyldes primært finanslovens besparelser på CISUs budgetter, og det er sket både ved kontraktophør, ansættelse i andet job og afskedigelser. Desuden er en medarbejder gået ned i tid. De aktuelle ansatte på sekretariatet kan altid ses her

 

Samtidig skal sekretariatet bruge ressourcer på blandt andet at varetage opgaven med den nye Naboskabspulje. Det betyder, at der på forskellige områder kan være forringet service, færre tilbud eller stramning af deadlines og procedurer. Vi har forsøgt at gøre det så smertefrit som muligt for medlemmer og brugere - og vi arbejder hele tiden med at forbedre og effektivisere vores arbejde. Besparelsernes generelle gennemslag på Civilsamfundspuljen mv. kan ses her

 

I det daglige betyder det, at telefontiden indskrænkes. Fremover er hovednummeret åbent 10-15 mandag, onsdag, torsdag, i tidsrummet 13-15 tirsdag. Man kan altid komme i kontakt med CISU ved at skrive til cisu@cisu.dk

Få gode råd til ansøgninger til oplysningspuljen

CISUs oplysningspulje støtter hvert år oplysningsaktiviter, der på nye og spændende måder når ud til nye målgrupper. Næste ansøgningsfrist er 2. maj, og i år er puljen lidt større end normalt.

Sidste år var der således 603.512 kroner til uddeling, mens der i år vi være 842.587 kroner. På trods af stigningen, vil der sandsynligvis også i år være rift om midlerne. De seneste runder har der nemlig kun været penge til halvdelen af de ellers støtteværdige aktiviteter.

 

Vil man være klogere på regler og retningslinjer eller bare få nogle gode råd til ansøgningen, vil det derfor være en god ide at komme til informationsmøde med den sigende titel: CISUs Oplysningspulje - regler og gode råd. Fyraftensmøderne foregår 9. marts i Aarhus og 10. marts i København

 

På mødet vil de nye retningslinjer for puljen også blive præsenteret.

 

CISUs hjemmeside kan man se aktiviteter, der fik støtte i 2015.

Nærområde – muligheder i skrøbelige situationer

CISU inivterer nu medlemsorganisationer, der gerne vil arbejde i skrøbelige situationer, til et fyraftensmøde om de nye muligheder, der er for at arbejde i feltet mellem humanitære og langsigtet udviklingsarbejde.

 

Begrebet resiliens, der omfatter udsatte gruppers robusthed set i forhold l både levevilkår og governance, bliver brugt til at bygge bro mellem det humanitære og udviklingsarbejdet. Og netop resiliens og arbejdet i nærområder og skrøbelige områder er prioriteret i den nye politiske ramme. Der er altså al mulig grund til at deltage.

 

Til fyraftensmødet vil der være mulighed til at høre fra og udveksle erfaringer med civilsamfundsorganisationer med arbejde i skrøbelige situationer. Netop fortællinger fra medlemsorganisationers praktiske arbejde i skrøbelige situationer kan være med til at tydeliggøre eksisterende potentialer, kompetencer og erfaringer med at arbejde i dette felt. Det kan også hjælpe os til at identificere hvilke områder CISUs medlemsorganisationer synes er vigtige og relevante at arbejde med, og hvordan de ønsker CISU fremover skal understøtte partnerskaber og projekter i skrøbelige situationer.

 

Mødet foregår 14. marts, og tilmelding foregår på CISUs hjemmeside. Et udførligt program sendes til tilmeldte den 1. marts sammen med 3-5 spørgsmål om erfaringer med arbejdet i skrøbelige situationer.

Valg til bestyrelsen

"Det er et spændende og udfordrende arbejde, som giver indblik i spændende sammenhænge. At vi så også har det sjovt sammen, gør det jo kun bedre." - sådan har Vibeke Tuxen, som har siddet i bestyrelsen en del år, tidligere sagt om bestyrelsesarbejdet.

 

På årets generalforsamling den 16. april skal der vælges tre medlemmer til CISUs bestyrelse. Kunne du tænke dig at have det sjovt, bidrage med tid og kræfter og desuden blive klogere på sammenhængen i det danske udviklingsmiljø, vil vi opfordre dig til at stille op.

 

Selvom man kan stille op på selve dagen, kan kandidater allerede nu melde sig på banen ved at sende en kort præsentation samt planer for bestyrelsesarbejdet til Maiken Kjær Milthers fra sekretariatet på mkm@cisu.dk

 

Vi præsenterer løbende kandidaterne på hjemmesiden, og præsentationer modtaget inden 4. april vil sammen med det øvrige materiale blive sendt til deltagerne på årets generalforsamling.

 

Læs mere om bestyrelsesarbejdet og mød CISUs nuværende bestyrelse her.

Hvem skal modtage CISUs Initiativpris 2016?

CISU uddeler hvert år en initiativpris til en person eller organisation, som gennem oplysning eller politisk arbejde har gjort en særlig indsats for at engagere, inspirere og/eller mobilisere danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. Gerne på en nytænkende og kritisk måde, som vækker debat og diskussion.

 

Prisen består af en statuette af kunstneren Jens Galschiøt og en check på 10.000 kr. Prisen uddeles af CISUs bestyrelse på generalforsamlingen den 16. april.

 

Forslag til, hvem der skal modtage initiativprisen i 2016, skal sendes sammen med en kort begrundelse til Maiken fra CISUs sekretariat på mkm@cisu.dk, senest den 13. marts 2016.

 

Læs mere om prisen og se tidligere modtagere på cisu.dk/initiativpris.

Kom til optakt til mødet med ministeren

Udenrigsminister Kristian Jensens Danmarksturne med offentlige møder om en ny udviklingsstrategi går i gang om halvanden uge, og selvom det præcise sted og tidspunkt endnu ikke ligger fast, er CISU og CISUs medlemsorganisationer klar til at møde ministeren.

 

CISU opfordrer alle interesserede til at møde op, og før hvert offentligt møde vil der være et lille formøde for CISUs medlemsorganisationer. Formøderne vil give lejlighed til at diskutere CISUs medlemsorganisationers særlige rolle i udviklingspolitik og klæde hinanden på til dialogen med ministeren.

 

Tid og sted for disse formøder vil blive lagt fast, når ministerens møder er endeligt planlagt. Forløbig er kun datoerne bekræftet:

7. marts i 'Aalborg og omegn'

17. marts i Aarhus, DOKK1

4. april i Københavnsområdet.

25. april på Fyn (formentlig i Oure)

 

Udover det offentlige møde på DOKK1 i Aarhus er det lykkedes at arrangere et særligt møde mellem ministeren og CISUs medlemsorganisationer på Godsbanen i Århus 17. marts klokken 19.00 til 20.30. Det kan du tilmelde dig her:

Kommende ansøgningsfrister i CISU

Husk at bestille rådgivning i god tid - der er altid mest pres på umiddelbart inden ansøgningsfristerne.

 

 

Civilsamfundspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er den 1. april 2016 kl. 12.00

Naboskabspuljen har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er den 1. april 2016 kl. 12.00

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist to gange om året. Næste gang er 2. maj 2016 klokken 12.00

Puljen for Klima og Miljø har ansøgningsfrist en gang om året. Næste gang er 15. september 2016 klokken 12.00

 

 

Andre nyheder
 
Kom til konference om skæringspunktet mellem formidling, udvikling og forhold i det globale syd

I 2014 mente 73% af danskerne, at de vidste for lidt om udviklingsbistand og forhold i det globale Syd. Set i lyset af en tendens med dalende opbakning og nylige nedskæringer og omlægninger af udviklingsbistanden, fremstår den folkelige opbakning fraværende. I Timbuktu Fonden tror de dog på, at danskerne interesserer sig for hvad der foregår i verden, og for hvordan verden ser os. - Men vi skal måske være meget skrappere på, hvordan vi formidler, hvis vi vil skabe et stærkt, længerevarende engagement.

 

Fonden har derfor inviteret til en konference, hvor de gerne vil udfordre og inspirere aktører, der på den ene eller den anden måde er involveret i formidling af udvikling og det globale Syd.

 

Tilmeld dig konferencen, hvis du:

- arbejder med formidling, der relaterer sig til udvikling og det globale Syd;

- stiller spørgsmål formidling - og hvordan det påvirker værdier, holdninger og beslutninger;

- er interesseret i inspiration, alternativer og diversitet;

- er åben overfor nye ideer.

 

Konferencen byder på inspiration, viden og provokation i retur for ideer og meninger. Derudover vil konferencen give mulighed for at møde nye mennesker, sætte skub i tanker og ideer - og måske fortsatte samtaler efter konferencen.

 

Bemærk venligst, at konferencen - det meste af den - foregår på engelsk, samt at arrangørerne vil screene tilmeldte for at sikre så god bredde som muligt.

Tilmelding her: http://www.timbuktufonden.dk/conference-communicating-worlds

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018
Arrangementer hos CISUs medlemsorganisationer

Har din organisation et arrangement til kalenderen, kan du taste det ind her.

 

Bemærk: Der skal være offentlig adgang til arrangementer i kalenderen, og man skal angive, hvilken medlemsorganisation, der står bag arrangementet.

 

Titel Sted Dato
Verdensmål & undervisning København 17-09-2018

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies