Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Hent også vores app til din smartphone i App Store og Android Market.

CISUs Oplysningspulje 2013:
Hent retningslinjer og ansøgningsskema

CISU Oplysningspulje 2013 er nu åben for ansøgninger med første ansøgningsfrit 6. maj 2013 og anden frist 3. juni. Puljen støtter danske foreningers u-landsoplysning i Danmark. Puljen er på i alt 600.000 kr., som fordeles i portioner på max. 25.000 kr.

 

Oplysningspuljen kan søges af CISUs medlemsforeninger samt af foreninger, som tidligere har fået støtte via Projektpuljen. Pengene stammer fra uforbrugte oplysningsmidler i Projektpuljen i 2012.

 

 Hent retningslinjer og ansøgningsskema her

Dan Larsen får CISUs Initiativpris 2013 og inviterer NGOerne til samarbejde

CISUs Initiativpris 2013 blev i lørdags uddelt til journalist Dan Larsen som anerkendelse for mange års engagement i u-landsdebatten og ikke mindst for nyhedsportalen Verdensnyt.dk. Prisen består af 10.000 kr. og en statuette af kunstneren Jens Galschiøth.

 

Dan Larsen benyttede lejligheden til at invitere alle danske NGOer til aktivt at samarbejde med Verdensnyt.dk: Brug gerne artikler og nyheder fra portalen på jeres egne hjemmesider, og send gerne jeres egne historier til siden. Det kan være politiske nyheder, beretninger om initiativer, gode cases osv. Forslagene vil blive journalistisk prioriteret og bearbejdet inden publicering på siden.

 

Læs mere om Initiativprisen   Se Verdensnyt.dk her

Hvem deltager i Folkemødet 2013?
Folkemødet på Bornholm 13.-16. juni bliver et rekordstort politisk debatforum, hvor det er vigtigt, at også udviklingssamarbejdet og de globale sammenhænge får en stemme. 
 
CISU deltager i Folkemødet i samarbejde med Hammershus Fairtrade - men hvem vil ellers være repræsenteret? Hvis jeres forening deltager, vil vi meget gerne have det at vide, så vi kan skabe et overblik og et fælles grundlag for samarbejde, synergi og opbakning om hinandens aktiviteter.
 
Skriv til Pia L. Axelsen på pla@cisu.dk med en kort beskrivelse af, hvordan I planlægger at deltage i Folkemødet.
Fyraftensmøde: Samarbejde med folkelige, medlemsbaserede partnere i Syd

Arbejdet med medlemsbaserede folkelige baserede partnere i Syd fylder meget for rigtig mange af CISU’s medlemmer. Der er mange fordele ved at arbejde med denne type organisationer sammenlignet med fx mere strømlinjede 'professionelle' NGOer. Men det skaber også en række udfordringer, som der skal tages hensyn til i projektdesign og implementering.

 

På CISUs fyraftensmøde i Aarhus 22. april og København 23. april kl. 17-20 sætter vi fokus på nogle af de særlige muligheder og udfordringer i arbejdet med folkelige, medlemsbaserede organisationer. Vi får et oplæg med udgangspunkt i en konkret case, og vi diskuterer hvad I særligt oplever, der skal være opmærksomhed på i arbejdet med disse partnere.

 

 Læs mere og meld dig til her

Kursus: Kulturmøde - de nødvendige udfordringer

Hvad sker der, når partnere med forskellig kulturel baggrund mødes og skal samarbejde? Det sætter CISU under lup på et heldagskursus 29. april kl. 13-20 i København.

 

Ofte giver kulturmødet (gensidige!) frustrationer og til tider konflikter. Det kan være både udfordrende men samtidig også nødvendige processer for at opnå gensidig læring organisationerne imellem og blive opmærksom på grundlæggende forskelle. 

 

På kurset vil vi udforske, hvilke værdier vi selv og vores organisation bringer med os ind i partnerskabet, og de kulturelle parametre der ofte er i spil i mødet mellem en 'syd'- og en 'nord' organisation. Kurset vil bestå af oplæg fra CISU og en ekstern oplægsholder samt øvelser baseret på specifikke cases fra deltagerne.

 

Læs mere og meld dig til her

FAGLIGT FOKUS: Fremmer sydfunding mere effektiv fortalervirksomhed?

Som opfølgning på en række arrangementer i december 2012 om tendensen til at der opstår stadig flere donor støtteformer i syd (multi pooled funds mv.), afholder FAGLIGT FOKUS et diskussionsmøde mandag d. 6. maj 2013 kl. 13.00-16.00 i København, hvor vi vil sætte konstruktiv kritisk fokus på denne tendens.

 
Vores fokus vil være på, hvordan civilsamfundsstøtten i syd ikke bare bliver mere ’effektiv’ for donorernes administrationer, men hvordan syd baserede støtteformer bør tilrettelægges således, at den faktisk fremmer civilsamfundsorganisationernes evne til at ’holde regeringerne ansvarlige’
Reframing the Message: De første arrangementer

Meld dig til de første arrangementer i projektet 'Reframing the message', som CISU gennemfører i 2013-2015 i samarbejde med partnere i Tjekkiet og Holland. Kurserne henvender sig til alle, der arbejder med oplysning, kampagner, hjemmesider, medlemsblade og anden kommunikation i både store og mindre foreninger. Deltagelse er gratis.

 

1. Opstartsseminar: ‘Reframing’ af budskabet: 21. maj i Aarhus - 22. maj i København (kun få pladser). Begge dage kl. 14.00-20.00.
En blanding af teoretiske oplæg, eksempler fra det virkelige liv og øvelser i at 'frame' konkrete historier og budskaber, så de får den ønskede virkning.

2. Metodekursus: Fortæl historien på en ny måde: 11. juni Aarhus - 12. juni i København (venteliste). Begge dage kl. 17.00-20.00.
Styrk formidlingen ved at arbejde bevidst med jeres historier fra udviklingssamarbejdet - og forsøg at 'frame' dem på en ny måde.


Hvis I vil udnytte de mange muligheder for læring og udvikling, som projektet indeholder, er det en god idé at starte hér!

 
Livlig debat på CISUs generalforsamling

CISUs generalforsamling i Odense lørdag d. 13. april 2013 blev en stor succes med rekordmange deltagere og en særdeles livlig debat.

 
Et nyt arbejdsgrundlag blev vedtaget, og bestyrelsen fik mandat til at forhandle med Udenrigsministeriet om mulig forvaltning af Klima og Miljøpuljen.
 
Derimod valgte bestyrelsen at trække sit forslag om en vedtægtsændring, der ville have åbnet for, at organisationer med en rammebevilling kan blive medlemmer af CISU. Arbejdet med at udvikle en ny politisk og organisatorisk struktur vil fortsætte som planlagt i det kommende år, men beslutningen om, hvordan vedtægterne skal ændres i konsekvens heraf blev udsat til 2014. I mellemtiden kan alle nuværende medlemsforeninger forblive i CISU, uanset om de får en rammeaftale.
 
Louise Hindenburg og Ole Riis blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen, mens Susanne Volquartz og Vibeke Tuxen blev genvalgt.

 

Læs mere om generalforsamlingen og den nye bestyrelse her

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Denne mail kan ikke besvares! Skriv i stedet til cisu@cisu.dk
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies