Kære 
 

Nye ansigter i bestyrelsen

CISUs generalforsamling forløb godt og bød på både en paneldebat om verdensmålene og vedtagelse af en ny strategi. Strategien vil nu blive sat grafisk op og vil blive præsenteret senere.

På generalforsamlingen var der valg til tre pladser, og det gav genvalg til Andrew Julius Bende fra Crossing Borders og Runa Bruun fra Rights for All Women.

 

Helle Vallø fra Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder er nyvalgt, mens Klaus S. Kristensen fra Afrika Kontakt og Michael Arbirk fra Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania er nyvalgte suppleanter.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på onsdag 9. maj på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

 

Rundtur gav billede af CISUs mangfoldighed

I oktober, november og starten af december drog CISUs sekretariat og bestyrelse ud i hele landet mødes med medlemsorganisationerne – et forløb, der førte ud i alle hjørner af Danmark fra Nykøbing Falster, til Esbjerg og Thisted.

 

Det blev til i alt 35 medlemsdialogmøder, som har givet CISU masser af inputs til eksisterende tendenser for vores medlemmer og deres partnere, den kommende strategi og, ikke mindst, til hvordan CISU bedre kan imødekomme nogle af medlemsorganisationernes behov. CISUs medlemsorganisationer udgør en enormt bred skare af organisationer i forhold til størrelse, kapacitet og tematisk fokus, og det kom især til udtryk gennem møderne med organisationerne.

De overordnede tematikker som medlemsdialogen har affødt og som CISU kommer til at arbejde videre med er:

  • Stor differentiering i kapaciteter blandt medlemsorganisationer og et behov for at behandle dem forskelligt;  
  • Organisationers bæredygtighed – mobilisering og fastholdelse af frivillige;
  • Indskrænkende råderum for civilsamfundet i samarbejdslande/shrinking political space;
  • Udfordringer og muligheder for udvidelse af netværk og andre typer partnerskaber;
  • Kommunikation og løbende dialog med medlemsorganisationerne.

Den fulde analyse ligger tilgængeligt her

CISUs initiativpris går i 2018 til spejderne

På CISUs generalforsamling 21. april modtog spejderne i Danmark CISUs initiativpris 2018.

Initiativprisen 2018 går til Spejderne, for deres store engagement omkring FN’s 17 Verdensmål fra en ny og utraditionel kant. Spejdernes Lejr 2017, hvor 37.000 spejdere var samlet i Sønderborg, bar stærkt præg af Verdensmålene.

 

Verdensmålspladsen dannede rammen om aktiviteter, hvor FN’s Verdensmål blev nærværende for de unge, som fik øget kendskab til målene igennem leg og aktiviteter.

 

Efter sommerlejren arbejder Spejderne videre med at bruge og videreudvikle Verdensmålsaktiviteterne, både ude i spejdergrupperne, i forbindelse med Spejderdagen 2018, og som en del af forberedelserne til, at Ungdomsøen åbner i 2019.

Ny rapport ser på civilsamfundets arbejde med verdensmålene

Globalt Fokus har i samarbejde med CISU og 92-Gruppen analyseret civilsamfundets arbejde med verdensmålene, og det er der nu kommet en rapport ud af.

 

Rapporten viser, at mange organisationer har gjort målene til en ramme for deres arbejde, men den peger også på, at man skal arbejde meget mere grundlæggende end blot at 'sætte hak' ved de relevante arbejdsmål.

 

Globalt Fokus lancerede rapporten ved en reception 3. maj, og CISU sender et eksemplar ud til alle medlemsorganisationer sammen med årsskriftet Status & Perspektiver.

 

Man kan dog allerede fine en elektronisk version som pdf her

Theory of Change og risikoanalyse på kursusprogrammet

I maj måned er der hjælp at hente for medlemsorganisationer med frivillige eller ansatte, der vil vide mere om Theory of Change og risikoanalyse. Der er nemlig fyraftensmøder om begge dele.

 

For medlemsorganisationer, der er i gang med at uarbejde eller lave et konkret projekt og overvejer at anvende Theory of Change, er der kursus 14. og 15. maj. Her vil man opbygge en basal forståelse af tilgangen til Theory of Change (ToC) og diskutere praktiske forslag til, hvordan man kan bruge elementer af ToC i sit projektarbejde.

 

14. og 17. maj er der et introducerende fyraftensmøde, der skal give deltagerne en forståelse for sammenhængen mellem riskoanalyse og ansøgningsproces, budgettering, projektplanlægning, monitorering og evaluering.

Der er stadig ledige pladser, og tilmeldng foregår her

Barselsvikaren hedder Janne

Da en af CISUs forvaltningskonsulenter skal på barsel til juni, er der brug for en vikar, og hun er nu fundet.

 

Janne Lykke Facius har arbejdet i NGO miljøet i knap ti år, primært hos CARE Danmark, hvor hun har arbejdet som koordinator for CARE’s Internationale klimanetværk Poverty, Environment and Climate Change Network og som HR koordinator for CARE Danmarks danske og internationale ansatte. Janne har desuden tidligere været aktiv i Axis og Mellemamerikakomiteen og arbejdet som kampagnemedarbejder for Dansk Flygtningehjælp. Uddannelsesmæssigt har Janne læst Kultur-og Sprogmøde Studier på Aalborg Universitet, samt International Udvikling og Kultur – og Sprogmøde studier på Roskilde Universitet. Derudover har hun en diplomuddannelse i Sustainable Use of Land and Resources samt en akademiuddannelse i Personalejura.

 

Desuden har Janne et bredt kendskab til udviklingslande, da hun har arbejdet for CARE i Tanzania og Vietnam, samt læst et semester i Peru og rejst en del i Latinamerika.

DERF's første årsrapport er indsendt

Den danske nødhjælpspulje, DERF, har i løbet af det første halve år hjulpet en halv million mennesker, og nu er den første årsrapport til Danida indsendt.

Rapporten viser, at DERF har været et stærkt eksempel på mulighederne for at udnytte mangfoldigheden af organisatoriske erfaringer, kompetencer og ressourcer, da man skulle lave en ny modalitet af humanitær finansiering.

DERF udløste fra begyndelsen interesse blandt danske civilsamfundsorganisationer og deres partnere. Og deres engagement i at sende krisevarsler og reagere på indkaldelser af forslag er et bevis på merværdien af det nye finansieringsinstrument.

Desuden påpeger rapporten, at DERF indfangede en stor gruppe potentielle aktører i dansk humanitært arbejde, som tidligere var uden for traditionelle finansieringsmekanismer.

Hent hele rapporten (på engelsk) her

Kommende kurser og arrangementer i CISU


 

Titel Sted Dato
Fyraftensmøde: Antikorruption (Aar) Aarhus 13-08-2018
Fyraftensmøde: Antikorruption København 15-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar (Aar) Aarhus 22-08-2018
FRAME, VOICE, REPORT! Opstartsseminar København 23-08-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 29-08-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen (Aar) Aarhus 03-09-2018
DERF Erfaringsudveksling (Aar) Aarhus 04-09-2018
Fyraftensmøde: Introduktion til Civilsamfundspuljen København 04-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 05-09-2018
Fyraftensmøde: Lokal ressourcemobilisering i Vestafrika København 05-09-2018
Programerfaringer med Outcome Mapping/Harvesting København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) København 10-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje (Aar) Aarhus 10-09-2018
Fyraftensmøde: Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR København 12-09-2018
DERF Erfaringsudveksling København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til Logical Framework Approach (LFA) (Aar) Aarhus 13-09-2018
Fyraftensmøde: Infomøde om CISUs oplysningspulje København 13-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 (Aar) Aarhus 17-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising (Aar) Aarhus 18-09-2018
Fyraftensmøde: Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor København 18-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 (Aar) Aarhus 19-09-2018
Fyraftensmøde: Civilsamfundspuljen og Klimaindsatser - SDG 13 København 19-09-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 1 København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Intro til fundraising København 20-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling (Aar) Aarhus 25-09-2018
Fyraftensmøde: Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling København 27-09-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed (Aar) Aarhus 01-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS (Aar) Aarhus 02-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til sikkerhed København 03-10-2018
Fyraftensmøde: Intro til Core Humanitarian Standards - CHS København 04-10-2018
Weekendkursus: Logical Framework Approach del 1 København 06-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer (Aar) Aarhus 08-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed København 09-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 (Aar) Aarhus 10-10-2018
Fyraftensmøde: Risk Management i skrøbelige og humanitære sitationer København 10-10-2018
Fyraftensmøde: Redskaber til fortalervirksomhed (Aar) Aarhus 11-10-2018
Fyraftensmøde: FRAME, VOICE, REPORT! Kursus 2 København 11-10-2018
Temadag: Frivillighed og nye ressourcer (Aar) Aarhus 27-10-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP København 29-10-2018
Drop-in Café (Kbh) København 30-10-2018
Drop-in Café (Aar) Aarhus 05-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget (Aar) Aarhus 06-11-2018
Fyraftensmøde: Logical Framework Approach - del 2 København 07-11-2018
Fyraftensmøde: Pengene er bevilget København 08-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter (Aar) Aarhus 12-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog (Aar) Aarhus 13-11-2018
Fyraftensmøde: Status & Dialog København 14-11-2018
Fyraftensmøde: Anvendelse af ToC i projekter København 15-11-2018
Weekendkursus i Økonomistyring København 17-11-2018
Erfaringsudvekslingsworkshop CSP (Kbh) København 19-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp (Aar) Aarhus 19-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering (Aar) Aarhus 20-11-2018
Fyraftensmøde: Klage- og feedbackmekanismer i nødhjælp København 21-11-2018
Fyraftensmøde: Intro til Monitorering & Evaluering København 22-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn (Aar) Aarhus 27-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier København 28-11-2018
Fyraftensmøde: Regnskab og finansielt tilsyn København 29-11-2018
Fyraftensmøde: Sådan indsamler du de gode historier (Aar) Aarhus 03-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? (Aar) Aarhus 04-12-2018
Fyraftensmøde: Income generating activities - hvordan og hvorfor? København 06-12-2018
Fyraftensmøde: Hvad betyder factfulness for vores måder at fortælle på? København 12-12-2018
Fyraftensmøde: Digitale redskaber til projektstyring København 13-12-2018

 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

Har du kommentarer til nyhedsbrevet, kan du sende en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk eller journalistpraktikant  Line Søgaard på les@cisu.dk.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Medlemsorganisationernes opslagstavle

På CISUs hjemmeside har medlemsorganisationer mulighed for at lave opslag, der kan interessere andre medlemsorganisationer.

De kommer automatisk med her i nyhedsbrevet:

Titel Sted Dato
Mangler I en nem måde at samle penge ind på? Mission Afrika 28-06-2018
CISUs åbningstider

Du kan altid komme i kontakt med CISUs sekretariat ved at skrive til cisu@cisu.dk.

 

Derudover kan du ringe til vores hovednummer 8612 0342.

 

De kommende uger er åbningstiderne:

 

 

Torsdag 03/05: 10-15

Fredag 04/05: 10-15

Mandag 07/05: 10-15

Tirsdag 24/04: 13-15

Onsdag 25/04: 10-15

Torsdag 26/04: LUKKET på grund af Kristi Himmelfartsdag

Fredag 27/04:  LUKKET

Mandag 14/05: 10-15

Tirsdag 15/05: 13-15

Onsdag 16/05: 10-15.

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til modtagere, der har tilmeldt sig her.
Hvis du er tilmeldt, men ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies