Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares.

 

Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

105 tilmeldte til CISUs generalforsamling

Lørdag den 26. april holder vi generalforsamling i CISU. Der er mere end 100 tilmeldte, så det bliver en god dag med debat og hyggeligt samvær.

 

Materialerne til generalforsamlingen kan hentes på denne side. Vi har også sendt dem med posten til alle tilmeldte.

 

Husk, at forslag skal sendes ind senest 1 uge før generalforsamlingen - altså på lørdag den 19. april. 

 

Oplysningspuljen har ansøgningsfrist 1. maj

Har du en god ide til, hvordan man fortæller om u-lande i Danmark? Så skulle du og din forening måske sende en ansøgning til CISUs oplysningspulje, der støtter oplysningsprojekter med op til 30.000 kr.

CISUs Oplysningspulje har som formål at styrke og understøtte de folkelige foreningers oplysningsaktiviteter om u-landene. Puljen vil blive fordelt i portioner á maksimalt 30.000 kr. Oplysningspuljen kan søges af foreninger som:

Har været medlemmer af CISU i mindst ét år  eller tidligere har modtaget støtte fra Projektpuljen/Civilsamfundspuljen.

Læs mere på cisu.dk/oplysningspuljen

Kom med kommentarer til Udviklingspolitisk Råd?

På det næste møde i Udviklingspolitisk Råd skal de bl.a. behandle

- udkast til den nye Civilsamfundspolitik

- Danidas landestrategi for Somalia

- Danidas strategier for at støtte UN Women og UNICEF

 

Se mere til højre på denne side.

 

Vi inviterer CISUs medlemmer til at give deres inputs de forskellige mødepunkter til  CISUs repræsentant i Rådet, Vibeke Tuxen.

 

Send jeres kommentarer på højst 1 side til Maiken Kjær Milthers fra sekretariatet, mkm@cisu.dk, senest torsdag den 24. april.

Jeres kommentatarer skal være så grundige, at Vibeke kan tage dem med videre til Rådet. Afsenderens navn og organisation skal fremgå tydeligt

Ny dato for mødet om ’Netværk for oplysning og kampagne’

På grund af høringen i Folketinget 8. maj er mødet om fremtidens oplysnings og kampagneindsatser flyttet til 19. maj 2014.  

CISU, NGO Forum, Concord og Verdens Bedste Nyheder inviterer til diskussion af fremtiden for oplysnings- og kommunikationsindsatser i det danske NGOmiljø. Hvilke visioner er vi fælles om? Hvad kunne vi tænke os at lave sammen, og hvad kan vi hver især levere til en samlet indsats? Mødets diskussioner vil blive brugt aktivt som input i sammenlægningsprocessen af NGO-Forum og Concord frem mod den stiftende generalforsamling i slutningen af maj. Mødet afholdes 19. maj på Vartov i København kl. 15-19.30. Se program og tilmeld dig her 

Folketingets høring blev flyttet fra 30. april til 8. maj. Der er tilmeldingsfrist 24. april. Læs mere her

Læs om Danidas Dialog Døgn

8. og 9. april havde Danida inviteret et lille udsnit af de danske civilsamfundsorganisationer til at diskutere, hvordan vi kan få danskerne til at engagere sig yderligere i udviklingsspørgsmål. Det blev blandt andet diskuteret, hvordan organisationerne kan opbygge en relationsstige fra sympatisører til aktivister. CISU var med og du kan læse om døgnet på bloggen reframing.cisu.dk, hvor du også finder nyttige links med de forskellige præsentationer fra døgnet.

Gå direkte til bloggen

 

Hovedtaler Charlie Beckett har samlet sine pointer i et blog indlæg ud fra spørgsmålet:

How do you campaign for a cause in an age when there is so much competition for people’s attention and when the challenge is to get people to do more than click their support?

 

Hele inddlægget kan du læse her

 

Andre nyheder
 
Grænsen for skattefradrag fordoblet

Fra 1. april skal foreninger håbe på større gavmildhed fra private givere, hvis foreningen skal bevare sin status som en forening, hvor giverne kan trække donationerne fra i skat.

Tidligere skulle foreninger have mindst 100 givere, der gav mindst 100 kr. Det er nu ændret til, at den enkelte gavegiver i løbet af året samlet skal have givet en gave på mindst 200 kr.

Derudover skal foreninger leve op til andre krav som at have

 • mindst 300 kontingentbetalende medlemmer
 • en årlig indtægt på mindst 150.000 kr.
 • mindst 100 gaver om året.
 • en demokratisk valgt bestyrelse.

Du kan finde de nye regler her

 

Kommende kurser i CISU - meld dig til nu!

Fortalervirksomhed for viderekomne

Målgruppen er for såvel erfarne frivillige som ansatte. Det er en forudsætning, at deltagerne har praktisk erfaring fra udviklingsarbejde og i nogen grad fra fortalervirksomheds indsatser.

Tid og sted:

 • 23. april 16.30-19.30 i København.

Læs mere og meld dig til her

 

Infomøde om Klimapuljen

Informationsmødet er for dig, der er frivillig eller ansat i en forening, der overvejer at søge om midler fra Puljen for Klima og Miljø.

Tid og sted:

 • 24. april 16.30-19.30 i København
 • 29. april 16.30-19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Generalforsamling i CISU

Alle medlemmer af CISU

Tid og sted:

 • 26. april 10.30-17.30 i Nyborg.

Læs mere og meld dig til her

 

Økonomistyring og finansielt tilsyn - opfølgende workshop

Kurset er målrettet til organisationers økonomiansvarlige, bogholdere og ledere.

Tid og sted:

 • 5. maj i Aarhus
 • 7. maj i København

 

Monitorering og evaluering

Henvendt repræsentanter fra organisationer der har eller planlægger at søge om projekter i Civilsamfundspulje regi. Det er et krav at deltagerne har forhåndskendskab til LFA. Kurset vil hjælpe deltagerne til at arbejde systematisk med monitorering & evaluering som fremmer dokumentation og læring.

Tid og sted:

 • 7. maj 13.30-19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Handicap ingen hindring

Fyraftensmødet skaber en forståelse af rettigheder, lige muligheder og ikke-diskrimination.15% af en befolkning har et handicap og det giver derfor sig selv, at hvis et projekt negligerer denne målgruppe vil det ikke blive lige så effektfuldt et projekt. 

Tid og sted:

 • 20. maj 16.30-19.30 i Aarhus
 • 21. maj 16.30-19.30 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Risikoanalyse

Kurset har til formål at afsøge hvordan risikoanalysen kan bruges, dels at vurdere, hvilke risici, der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde strategier for at overkomme og reducere disse risici. 

Tid og sted:

 • 24. april 16.30-19.30 i København
 • 29. april 16.30-19.30 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Konstruktiv kommunikation

Kurset henvender sig primært til erfarne frivillige eller professionelle kommunikationsfolk i organisationer, der arbejder systematisk med oplysning og kampagner.

Tid og sted:

 • 21. maj 14.00-20.00 i København
 • 22. maj 14.00-20.00 i Aarhus

Læs mere og meld dig til her

 

Projektplanlægning og projektstyring vha. LFA

I weekendkurset er der fokus på planlægnings- og beskrivelsesdelen: Med udgangspunkt i oplæg og gruppearbejde med en konkret case vil deltagerne få introduceret og afprøvet nogle gode redskaber og analysemetoder, der kan bruges undervejs i formulering, gennemførelse og evaluering af udviklingsprojekter.

Tid og sted:

 • 24. maj 10.00-18.00 i København
 • 25. maj 09.00-16.00 i København

Læs mere og meld dig til her

 

Skrøbelige situationer

Gennem erfaringsudveksling vil deltagerne diskutere mulige strategier og redskaber til styrkelse af civilsamfunds arbejde i skrøbelige situationer.

Tid og sted:

 • 2. juni i Aarhus
 • 4. juni i København

Læs mere og meld dig til her

 

 

Se oversigten over alle CISUs kurser og meld dig til her

 

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Nyhedsbrevet sendes til kontaktpersoner i CISUs medlemsforeninger og til adresser tilmeldt her.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies