Kære 
 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Hvis du vil i kontakt med CISU, bedes du skrive til cisu@cisu.dk. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

 

Hent også vores app til din smartphone i App Store og Android Market.

Udkast til rapport og anbefalinger om revision af Civilsamfundsstrategien

Udenrigsministeriet har nu præsenteret et udkast til evalueringsrapport om den danske Civilsamfundsstrategien på et møde i NGO Forum 29. april med deltagelse af udviklingsminister Christian Friis Bach. Rapporten har tre centrale anbefalinger:

  • Civilsamfundsstrategien skal erstattes af en civilsamfundspolitik, som omfatter både indsatser via de danske NGOer og den øvrige danske bistand.
  • De danske organisationer skal nyudvikle deres roller og dokumentere deres 'added value'.
  • En stigende andel af bistanden skal gå via funde i Syd.

Rapporten vil blive offentliggjort af Udenrigsministeriet ved et arrangement i Eitved pakhus 12. juni. Læs i mellemtiden Jeef Bechs blogindlæg om rapporten.

 

Læs blogindlæg her

Fyraftensmøde: Ekstern finansiering i spare/låne-grupper

Gennem de seneste år er vigtigheden af at videreudvikle de finansielle muligheder for spare/låne-grupper blevet tydelig. Men en af grundende til spare- lånegruppernes succes er netop, at omdrejningspunktet er medlemmernes EGNE midler, så hvad sker, der når der kommer eksterne midler i spil?

 

Det er temaet for CISUs fyraftensmøder i Aarhus 28. maj og Kbh. 29. maj. Mødet tager udgangspunkt i en række praktiske erfaringer og oplæg fra én af forfatterne til Dansk Forum for Mikrofinans' guide om erfaringer med at linke spare-lånegrupper til ekstern finansiering.

 

Læs mere og meld dig til her     

Hent guiden fra Dansk Forum for Mikrofinans her

Fyraftensmøde: Legitimitet, transparens og ansvarlighed - i vores egne organisationer

Civilsamfundsorganisationer kan kun fungere og opfylde deres mål, når deres brugere og medlemmer så vel som deres samarbejdspartnere har tillid til dem. En måde at opbygge tillid er at arbejde systematisk med legitimitet, transparens og ansvarlighed, LTA.

 

CISU initerer til et fyraftensmøde i Arhus 30. maj og i Kbh. 6. juni om hvordan vi kan gøre dette i praksis. Vi tager afsæt i CISUs nye positionspapir om LTA der er et resultat af tidligere afklaringsmøder om legitimitet i civilsamfundsorganisationer samt møder om accountability.

 

Læs mere og meld dig til her      Hent positionspapir om LTA her

Fyraftensmøde: Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Der har i mange år været fokus på danske virksomheder, der overtræder internationale miljø- og menneskerettighedsstandarder i forbindelse med deres verdensomspændende aktiviteter. Med oprettelsen af Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd er der mulighed for at i tale sætte dette og føre sager i Danmark mod danske virksomheder.

 

Men har vi egentlig noget at klage over: Amnesty, 92-gruppen og CISU inviterer til fyraftensmøde om erfaringer og muligheder i institutionen d. 3. juni i København.

 

Læs mere og meld dig til her      

Se mere om Mæglings- og klageinstitutionen her

Verdens Bedste Nyheder: Information, inspiration og koordination om årets kampagne

CISU og Vedens Bedste Nyheder inviterer alle foreninger og ildsjæle til to møder med information, inspiration og koordination af årets kampagne. Mød op og få ideer, samarbejdspartnere og konkrete værktøjer til at engagere dig selv og din forening i Verdens Bedste Nyheder 2013.

  • Aarhus: Mandag d. 3. juni kl. 17.00-20.00 i CISUs kursuslokale, Klostergade 4a, 8000 Aarhus C.
  • Kbh: Torsdag d. 6. juni kl. 17.00-20.00 i Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 Kbh. K. 

Meld dig til møderne her       Læs mere om kampagnen her

CISUs Oplysningspulje 2013:
Næste ansøgningsrunde 3. juni

CISU Oplysningspulje 2013 har modtaget 35 ansøgninger i første ansøgningsrunde. Næste ansøgningsrunde er 3. juni 2013. Vi tager forbehold for, at puljen måske ikke rækker til at imødekomme alle ansøgninger i 2. runde.

 

Puljen støtter danske foreningers u-landsoplysning i Danmark. Puljen er på i alt 600.000 kr., som fordeles i portioner på max. 25.000 kr. Oplysningspuljen kan søges af CISUs medlemsforeninger samt af foreninger, som tidligere har fået støtte via Projektpuljen. Pengene stammer fra uforbrugte oplysningsmidler i Projektpuljen i 2012.

 

 Hent retningslinjer og ansøgningsskema her

Med venlig hilsen
CISU - Civilsamfund i Udvikling

PS. Denne mail kan ikke besvares! Skriv i stedet til cisu@cisu.dk
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover klik her.

CISU - Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C, Tel: 8612 0342, E-mail: cisu@cisu.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies