/ Forside / Aktuelt / Retningslinjer for Civilsamfundspuljen i høring

Opdatering retningslinjer #2.0 for Civilsamfundspuljen i høring

Udkastet til opdatering af retningslinjer #2.0 er nu klar til kommentering.

Høringsmaterialet kan hentes her.

De største ændringer er:

  • Der er tilføjet en ny støtteform ”Mini-indsatser” under Medborgervinduet. Mini-indsatser giver organisationer, der gerne vil arbejde med udviklingsaktiviteter, mulighed for at få opbygget erfaring og få prøvet idéer af i samarbejde med partner(e). Der gives mulighed for at ansøge og afrapportere på video (side 16-18).
  • Alle typer af indsatser vil blive vurderet ud fra, om de foregår i en stabil eller skrøbelig kontekst. Beskrivelsen af, hvordan vurderingen tilpasses efter kontekst er derfor flyttet til afsnittet ”Krav til ansøgere og ansøgninger” (side 11-12).
  • Det er præciseret, at samfinansiering ikke skal være sikret på ansøgningstidspunktet (side 10).
  • Under støtteformen Kapacitetsanalyse er det tilføjet, at CISU kan initiere en kapacitetsanalyse til BU godkendelse (side 30).
  • Det er præciseret for Mini-indsatser og Medborgerindsatser, at der, typisk som del af organisatorisk styrkelse af partneren, kan søges til aktiviteter, som styrker partnerens kapacitet til ressourcemobilisering (side 16 og 19).
  • Afsnit vedrørende forvaltning er flyttet til forvaltningsvejledningen.
  • Afsnit vedrørende ansøgningsfrister og behandlingstider er flyttet til retningslinjernes afsnit 3 om ansøgningsfrist og behandlingstid.

I løbet af december vil en grafiker arbejde på et layoutet for retningslinjerne. I december vil vi ligeledes arbejde på ansøgningsformater, vejledninger og BU-notater, der reflekterer den nye version af retningslinjerne. Den endelige korrektur tager vi senere så brug ikke krudt på det.

Vi hører meget gerne jeres kommentarer til disse ændringer. Når du indsender dine kommentarer så husk at referere til afsnitsnummer. Kommentarer skal sendes til Jacob (jt@cisu.dk) og Iben (iwr@cisu.dk) senest på mandag d. 12. november kl. 8.00. De vil blive offentliggjort her på siden.

 

Herunder er høringssvarene til puljereformen.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies