/ Forside / Aktivitetskalender
Startdato: 24-5-2017
Slutdato: 24-5-2017
Sted: Frokoststuen, Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K

Forud for generalforsamlingen afholdes fra kl. 15.30 -17.30 et fyraftensmøde, hvor en repræsentant for UNDP vil præsentere de nye Verdensmål, og en medlemsorganisation vil komme med et bud på, hvordan de arbejder mere konkret med mikrovirksomhed og Verdensmålene. Fyraftensmødet vil være det første i en række af tiltag som Dansk Forum for Mikrofinans vil lancere for at skabe et forum for jer som medlemsorganisationer, der arbejder med udvikling af mikrovirksomhed, livelihoods og mikrofinans indenfor rammen af de nye SDGer. På generalforsamlingen vil man have mulighed for at høre om det seneste års resultater og økonomi samt være med til at beslutte, hvilke aktiviteter, temaer og læringsforløb der skal være fokus på i 2017. F.eks. kan man få indflydelse på hvordan Dansk Forum for Mikrofinans skal arbejde med videre med de nuværende læringsinitiativer omkring Landbrug og værdikæder i syd VSLA spil og træning med app til mobil og tablet Udvikling af kooperativer og VSLA sammenslutninger Dagsorden Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning. Indkomne forslag: Fremlæggelse af årsrapport og regnskab. Godkendelse af foreningens regnskab. Fremlæggelse af handlingsplan til godkendelse. Fastlæggelse af det årlige kontingent til godkendelse Fremlæggelse af budget for indeværende år samt rammebudget for det kommende år til godkendelse. Valg af medlemmer til Bestyrelsen. Valg af suppleanter til Bestyrelsen. Valg af revisor. Eventuelt. Hvis du ønsker at indstille forslag til generalforsamlingen, så̊ skal de være sekretariatet i hænde seneste 21 dage før generalforsamlingen, altså̊ d. 4. maj 2017. De indstillede forslag vil være tilgængelige på̊ www.mikrofinans.dk umiddelbart herefter. Tilmelding og spørgsmål: Tilmelding og eventuelle spørgsmål til generalforsamlingen bedes rettet mod Maria Sabine Kjær på̊ mariasabine.dfm@gmail.com.