/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: Støtte fra andre steder end CISU

CISUs egne puljer er vigtige finansieringskilder for de danske udviklingsorganisationer - men de er langt fra de eneste. Der findes en bred vifte af andre offentlige puljer og støtteformer, foruden private virksomheder og ca. 15.000 private velgørende fonde og legater.

 

Her kan du få overblik over de vigtigste støttemuligheder for danske udviklingsorganisationer.

 

Udlodningsmidler (tidl. Tips & Lotto puljer)

 

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Giver driftstilskud til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige foreninger. Tilskuddet kan bruges efter organisationens behov, fx til de udgifter, som er svære at få andre til at dække: Telefon, transport, husleje, mødeudgifter, porto osv.

Ansøgningsfrist: En gang årligt, typisk i juli

 

Puljen til humanitære, velgørende og almennyttige konkrete formål

U-landsorganisationer kan søge denne pulje til bl.a. anskaffelser, renovering og projekter.

Ansøgningsfrist: En gang årligt, typisk i februar

 

Puljer under Danida, EU og Globalt Fokus

 

Genbrug til Syd

'Genbrug til syd' er en støtteordning, som er oprettet for at  støtte social og økonomisk udvikling i udviklingslandene ved at yde tilskud til mindre forsendelser af brugt udstyr, indsamlet og evt. renoveret i Danmark.

Ansøgningsfrist: 3 gange årligt

 

MENA Puljen

Målet med MENA puljen er at fremme dialog, gensidig forståelse og kapacitetsopbygge børne- og ungdomsorganisationer i Danmark og i MENA-regionen.

Ansøgningsfrist: 5 gange årligt

 

 

Unge-Mellemøstpuljen

Som led i regeringens Arabiske Initiativ administrerer Mellemfolkeligt Samvirke en pulje, hvorfra danske NGO’er kan søge om støtte til partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen).

Ansøgningsfrist: 3 gange om året

 

 

Støtte fra EU

EU har en række programmer og puljer, som kan søges af danske u-landsorganisationer. EUs støtte er bygget op omkring såkaldte calls, som er 'invitationer' til ansøgninger om specifikke temaer, målgrupper, lande osv.

Ansøgningsfrist: Særlige frister for hver pulje og call

 

 

Globalt Fokus' pulje til kapacitetsopbygning

Puljen til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer er en åben pulje med et årligt beløb på ca. 2 mio. kroner. Den støtterinitiativer, hvor mindst tre danske organisationer går sammen for at opbygge deres egen kapacitet.

Ansøgningsfrist: to gange årligt
 

 

Puljer for ungdoms-, handicap- og kirkelige organisationer: DUF, DMR-U og DH

De tre paraplyorganisationer - Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Dansk Ungdoms Fællesråd og Danske Handicaporganisationer - forvalter puljer med bevilliger til udviklingsprojekter i deres medlemskreds. De tre puljer er 'første indgang' for foreninger, der hører under de pågældende paraplyer.

 

Støtte til oplysning og kulturudveksling

 

CISUs Oplysningspulje

CISUs Oplysningspulje er en fleksibel mulighed for at få støtte til oplysningsarbejde i Danmark. Puljen støtter en bred vifte af oplysnings- og informationsaktiviteter, herunder besøg fra Syd.

Ansøgningsfrist: 1. maj og 1. november

 

Udenrigsministeriets Oplysningspulje

Udenrigsministeriets Oplysningspulje har til formål at støtte oplysningsarbejde, der skaber, fastholder og uddyber befolkningens forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Ansøgningsfrist: To gange årligt - marts og september.

 

Center for Kultur og Udvikling, CKU

CKU blev desværre lukket i 2016, grundet besparelser på den danske udviklingsbistand.

CKU har varetaget kultursamarbejdet mellem Danmark og udviklingslandene i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika og Mellemøsten. 

 

 

Kulturministeriets Bladpulje

Kulturministeriets Bladpulje giver tilskud til foreningsblade og tidsskrifter. Tilskuddet beregnes bl.a. efter antal abonnenter og antallet af udgivelser.

 

Støtte fra private fonde og virksomheder

 

Private fonde og legater

Der findes mange private fonde og legater i Danmark, som støtter udviklingsarbejde. Det er umuligt at give lave en meningsfuld guide til de fonde, fordi det afhænger helt af den ansøgende organisations profil og aktiviteter. Vi har dog samlet en række gode råd om, hvordan du finder og søger fondene.

 

Private fonde uden for Danmark

USA rummer flere end 100.000 private og corporate foundations, som tilsammen uddeler 5-6 mia US$ til udviklingsorganisationer uden for USA - svarende til to gange den samlede danske udviklingsbistand. Kun meget få danske udviklingsorganisationer har modtaget støtte fra amerikanske fonde.

 

Private virksomheder som sponsorer og partnere

Stadig flere virksomheder påtager sig et socialt ansvar og sætter penge og tid af til at støtte humanitært arbejde, klima, udvikling osv. Globaliseringen betyder, at en landsby i Indien kan være lige så interessant for virksomheden, som den lokale sportsklub. Det giver muligheder for u-landsorganisationerne.

 

Bidrag fra privatpersoner

 

Gode råd om at samle penge ind blandt privatpersoner

Bidrag fra privatpersoner er en af de vigtigste indtægtskilder for danske organisationer. 

Vær dog opmærksom på, at al offentlig indsamling - også på jeres hjemmeside - kræver anmeldelse til Indsamlingsnævntet.

Vejledning: Sådan anmelder man offentlige indsamlinger

 

Internationale funding-muligheder

 

CISUs Verdenskort

CISU har de senere år indsamlet information om muligheder for at søge penge lokalt i de lande, hvor udviklingsarbejdet foregår. Danske organisationer kan støtte deres lokale partnerorganisationer i at søge penge lokalt.

Vi har samlet informationerne på CISUs Verdenskort. Her kan du orientere dig om fundingsmuligheder i de enkelte lande.   CISU opdaterer løbende oversigterne over fundingsmuligheder, og du kan give os besked om flere via verdenskortet.

 

Lokal fundraising: Change the Game

I mange fattige lande er der en voksende middelklasse og privat sektor. Her kan det give mening af lave fundraising lokalt. Change the Game Academy tilbyder gratis e-læring om, hvordan man kan gribe det an.

Wild Geese Foundation (Holland), CESE (Brazil), KCDF (Kenya), and Smile Foundation (Indien) står bag siden.

 

International database og guides: FundsforNGOs

Der findes et hav af fonde og andre kilder til finansiering rundt om i verden.

Et sted at starte med finde dem er FundsforNGOs, som også tilbyder forskellige vejledninger, fx om at inddrage frivillige i arbejdet med fundraising. Siden har en blanding af gratis og betalingsindhold.

International database: TrippleFunds

Et andet sted  kan være databasen TrippleFunds, som drives af et konsulenthus i Østrig. Der er brugerbetaling, og prisen starter ved €20 per måned.

 

 

CISUs kurser i fundraising

Hvert år holder CISU fyraftensmøder og kurser om  fundraising. 

 

Find de aktuelle kurser her.

Mangler vi noget på siden?

Har du en idé eller et tip om fundraising og støttemulig-heder som burde med på hjemmesiden?

 

Send os en e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Del siden