/ Forside / Bliv medlem af CISU

Hvem kan blive medlem?

 

Alle danske foreninger og ikke-erhvervsdrivende fonde, som har engagement eller aktiviteter i u-landene, kan blive medlemmer af CISU - Civilsamfund i Udvikling.

 

Foreninger, der har en selvstændig rammeaftale med Danida, har siden maj 2014 kunnet blive medlem af CISU.

 

For at blive medlem af CISU skal jeres forening opfylde følgende krav:

 • Foreningen skal være engageret i u-landsarbejde enten som hovedaktivitet eller som en del af sine aktiviteter og mål.
 • Foreningen skal være etableret og forankret i en medlemskreds: I skal have vedtægter, bestyrelse, og have holdt generalforsamling. På frivillighed.dk kan du finde hjælp til at etablere en forening.
 • Foreningen skal have hjemsted i Danmark.
 • Foreningen må ikke være drevet af kommercielle formål.

 

Sådan melder I jer ind

 1. På siden: 'Login til CISU organisationssider' kan man ansøge om medlemskab. (Vær opmærksom på, at hvis I tidligere har fået et log-in til organisationssiderne - fx i forbindelse med en ansøgning - skal I ikke oprettes på ny. Send da en mail til cisu @ cisu.dk)

 2. Udfyld indmeldelsesblanketten og tryk 'send'.

 3. Før vi kan færdigbehandle jeres indmeldelse, skal I uploade dokumenter vedr. jeres organisation (vedtægter, seneste årsregnskab, en liste over bestyrelsens medlemmer) og indbetale det kontingent, som svarer til jeres forenings størrelse (se nedenfor), på vores konto i Merkur Bank 8401-1719717. I vil modtage en mail med nærmere information på den mailadresse, I opgiver på jeres organisation (hovedmailen).

 4. Når vi har godkendt dokumenterne, og jeres kontingentindbetaling er registreret, sender vi jer en bekræftelse på medlemskab.

 

Kontingent for 2016 og 2017

Kontingentet beregnes ud fra foreningens omsætning. Omsætning refererer til organisationens samlede årlige omsætning, herunder (støtte-) midler der anvendes/formidles videre af/til partnere etc., og er inddelt i følgende kategorier:

 

Kontingent kr./år Årlig Omsætning 
600 0-199.999
1200 200.000-1.499.999
2500 1.500.000-2.999.999
3500 3.000.000-
 

 

Link til indmeldelse

 

 Som medlemmer bliver I bl.a. inviteret til CISUs Generalforsamling, hvor folk fra de 280+ medlemsforeninger mødes, diskuterer, hygger og netværker

 

Som medlemmer bliver I bl.a. inviteret til CISUs Generalforsamling, hvor folk fra de 280+ medlemsforeninger mødes, diskuterer, hygger og netværker

 

 

 

 

 

Som medlem får I bl.a. adgang til at deltage i CISUs mange kurser og fyraftensmøder
Hvad kan man bruge CISU til?

Som medlemmer af CISU får jeres forening adgang til en lang række fordele:

 • Gratis rådgivning hos vores erfarne rådgivere om bl.a. projekter, ansøgninger til CISUs puljer og udvikling af jeres egen organisation.
 • Adgang til kurser Alle, som er aktive i jeres forening, kan deltage i CISUs vifte af kurser og fyraftensmøder.
 • Netværk Muligheden for at danne netværk og dele viden med engagerede mennesker i andre foreninger på kurser eller via hjemmesiden.
 • Synlighed Jeres forening bliver præsenteret på CISUs hjemmeside.
Læs mere

Om CISU Bestyrelsens medlemmer, generalforsamlingsreferater, vedtægter osv.

Om medlemmerne Medlemsliste, aktivitetsområder, landeoversigter

Del siden