/ Forside / CISUs økonomi

CISU havde i 2016 en omsætning på ca. 141,5 mio. kr. Omsætningen kommer primært fra de puljer, CISU administrerer på vegne Udenrigsministeriet samt CISUs medlemskontingenter og tilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

 

De største udgifter er bevillingerne i Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø samt Naboskabspuljen, dertil kommer personaleudgifter til sekretariatets medarbejdere, udgifter i forbindelse med afholdelse af kurser og rådgivning samt forvaltningen af CISUs puljer, herunder det eksterne bevillingssystem.

 

CISUs generalforsamling godkender årsregnskabet for det seneste år samt den del af CISUs foreningsbudget for det kommende år, som vedrører udgifter til bestyrelsen og medlemmer samt anvendelsen af foreningens egenkapital.

 

For yderligere detaljer, kan hele 2016 årsregnskabet, inklusiv de specifikke puljeregnskaber, læses her og indeværende års foreningsbudget her.