/ Forside / CISUs økonomi / Løn- og arbejdsvilkår

De ansattes løn- og arbejdsvilkår er fastsat i en overenskomst, der er godkendt af CISUs bestyrelse. Ifølge overenskomsten er den normale arbejdstid 37 timer. Overarbejde afspadseres i forholdet 1 til 1. Alle medarbejdere har en 17,1 % pensionsordning således at der i tillæg til lønnen indbetales 11,4 % af alle løndele, mens medarbejderne indbetaler et egetbidrag på 5,7 % af alle løndele. Konsulentansatte og ledere får et månedligt tilskud til internet og telefon.

 

Det administrative personale aflønnes i henhold til Statens / HK-STATs skala for kontorfunktionærer løngruppe 2 provins (basisløn) sats 2 med tillæg af et nærmere aftalt anciennitetsbestemt kvalifikationstillæg. Lønspænd 2013: 381.000 kr. incl. egen pensionsdel og kvalifikationstillæg.

 

Konsulentansatte modtager en anciennitetsbestemt grundløn, som følger overenskomsterne mellem Finansministeriet og AC-organisationerne efter det såkaldte ”ny lønsystem” indført pr. 1/1-1998. Der ydes et fast rådighedstillæg i overensstemmelse med overenskomsten for akademikere og staten. Tillægget dækker deltagelse i møder, kurser og rådgivninger uden for normal arbejdstid, samt villigheden til i øvrigt at ”være til rådighed” på de respektive faglige ansvarsområder. Lønspænd 2013: 402.000 kr. - 522.000 kr. incl. egen pensionsdel, rådigheds- og kvalifikationstillæg.

 

Den faglige leder aflønnes på samme vilkår som konsulentansatte, dog således at der ydes et særligt ledertillæg efter individuel aftale, der godkendes af bestyrelsen. Løn 2013: 586.000 kr. incl. egen pensionsdel, rådigheds- og kvalifikationstillæg.

 

Sekretariatslederen aflønnes på samme vilkår som konsulentansatte, dog således at sekretariatslederen er ansat uden højeste arbejdstid. Der ydes et særligt ledertillæg efter individuel aftale, der godkendes af bestyrelsen. Løn 2013: 652.000 kr. incl. egen pensionsdel, rådigheds- og kvalifikationstillæg.

 

Bestyrelsens vederlag

 

Arbejdet i bestyrelsen er som udgangspunkt ulønnet. Dog er posterne som formand, næstformand, kasserer og repræsentant i Udviklingspolitisk Råd så arbejdskrævende, at der gives et årligt vederlag, som efter den pågældenes eget valg udbetales enten personligt eller til vedkommendes arbejdsplads som kompensation for fravær. Bestyrelsens medlemmer modtager desuden refusion for udgifter til transport og kontorhold efter regning.

 

Vederlag i 2016-17

  • Formand: 39.000 kr. pr. år.
  • Næstformand: 29.000 kr. pr. år.
  • Kasserer: 9.000 kr. pr. år.
  • Repræsentant i Udviklingspolitisk Råd: 23.800 kr. pr. år.
Del siden