/ Forside / Det mener CISU

CISU mener noget om civilsamfundets muligheder for at arbejde med udvikling. Ved siden af vores repræsentationer, som du kan læse mere om her, har vi tidens løb lavet egne kampagner og udtalelser:

 

Stor folkelig forankring af udviklingsbistanden

CISUs generalforsamling vedtog i april 2015 en udtalelse om, at det er bred, folkelig og tværpolitisk forankring af udviklingsbistanden.

 

Læs mere her.

 

Bland jer!

I efteråret 2014 opfordrede CISU vores medlemmer til at blande sig i den offentlige debat om nedskæringer i udviklingsbistanden i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

 

Opfordringen gælder stadig, og vi har samlet en række eksempler på og vejledninger til, hvordan man som en lille forening kan blande sig.

 

Læs mere her.

 

Udviklingspolitisk holdningspapir

I 2012 vedtog CISUs generalforsamling et holdningspapir, om vores syn på civilsamfunds rolle i udvikling.

 

Holdningspapiret danner fortsat en del af grundlaget for CISUs politiske arbejde.

 

Læs mere her.

 

Styrk det folkelige element i udviklingsbistanden

I forbindelse med Folketingsvalget i 2011 opfordrede CISU den nye regering til at øge den del af den danske udviklingsbistand, som går igennem civilsamarbejdsorganisationer - den såkaldte civilsamfundsstøtte.

 

Vi viste blandt andet, at Danmark lå lavt i forhold til andre bistands-givere, hvad angik andelen af den bilaterale bistand, som gik til lokale civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene.

 

Læs mere her

Del siden