/ Forside / Om CISU

CISU er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. Her kan du se, hvem der er medlem af CISU.

 

CISU er en uafhængig forening med egne vedtægter, bestyrelse og målsætninger. Læs mere om foreningen her.

 

CISU arbejder på tre måder:

  • Vi støtter medlemsforeningernes arbejde gennem kurser, rådgivning og online guides om alt fra økonomistyring i projekter over organisationsudvikling og til bæredygtig udvikling
  • Vi støtter danske organisationers
    • udviklingsprojekter med op til 3,5. mio. kr. gennem Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø samt Naboskabspuljen
    • humanitære indsatser med op til 5 mio. kr. gennem nødhjælpspuljen, DERF
    • oplysning i Danmark med op til 25.000 kr. gennem CISUs Oplysningspulje
  • Vi fremmer gode vilkår for civilsamfundsarbejde i og uden for Danmark ved at repræsentere medlemsforeningerne i forskellige faglige fora samt over for Udenrigsministeriet og politikere

 

Rammerne for CISUs arbejde:

CISUs vision, mission og værdier kan du se, hvad vi er sat i verden for, og hvordan vi arbejder.

CISUs strategi 2014-17 beskriver vi de overordnede mål for vores arbejde inden for tre hovedområder; evne, muligheder og indsatser.

 

Størstedelen af CISUs aktiviteter er finansieret af Udenrigsministeriet og er på finansloven. Folketingets Civilsamfundspolitik er den overordnede ramme for vores rådgivning, kurser, faglige formidling og forvaltning af puljer. Foreningsaktiviteter, såsom generalforsamling og politisk arbejde, betaler CISUs medlemmer for gennem deres kontingent.

 

 

 

Del siden