/ Forside / Om CISU / Organisation / Bestyrelsen

CISUs bestyrelse er foreningens overordnede politiske ledelse, og den arbejder på mandat fra generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af CISUs generalforsamling hvert år i april. Alle, som er medlem af en af CISUs medlemsforeninger, kan stille op til bestyrelsen.

 

Til højre her på siden kan du se bestyrelsens forretningsorden og mødeplan. De opdateres hvert år, når den nye bestyrelse har sit første møde i maj. Læs mere om bestyrelsens opgaver og arbejde her.

 

Alle medlemsorganisationer kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører ved forudgåened aftale med stabsmedarbejder Andrea Kiel Christensen (akc @ cisu.dk).

 

Medlemmer af CISUs bestyrelse fra venstre: Katja Thøgersen Staun, IMCC, Michael Venning, PUGAD, (suppleant) Jon Clausen, AXIS, Andrew Julius Bende, Crossing Borders, Runa Bruun, RAW, Claus Hedegaard-Jensen, Periamma, Vibeke Tuxen, Verdens Skove og Katrine Skamris, Ghana Venskab. Foto: Kim Jensen

 

Bestyrelsesmedlemmer

Jon Clausen, formand

AXIS, tlf. 28 18 32 36, email: jonclausen @ hotmail.com

Valgt for 2016-18

 

Runa Bruun, næstformand

Rights for All Women (RAW), tlf. 60 63 12 84, email: runabruun @ gmail.com

Valgt for 2016-18

 

Claus Hedegaard-Jensen, kasserer

Periamma, tlf. 30 11 99 20, email: claus @ periamma.org

Valgt for 2017-19

 

Andrew Julius Bende

Crossing Borders, tlf. 26 91 84 39, email: andrewjbende @ gmail.com

Valgt for 2016-18

 

Vibeke Tuxen

Verdens Skove, tlf. 28 55 46 41, email: vibeke.tuxen @ gmail.com 

Valgt for 2017-19

 

Katja Thøgersen Staun

IMCC, tlf. 40 43 06 10, email: katjata @ gmail.com

Valgt for 2017-19

 

Katrine Skamris

Ghana Venskab, tlf. 61 69 04 35, k_skamris @ hotmail.com

Valgt for 2017-19

 

Suppleanter:

1. suppleant: Helle Vallø, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

2. suppleant: Michael Velling, PUGAD

Suppleanterne er valgt for et år.

 

Intern revisor:

Svend Stokbæk, Viva Danmark

Intern revisor er valgt for et år.

 

 

Bestyrelsens vederlag

Arbejdet i bestyrelsen er som udgangspunkt ulønnet. Dog er posterne som formand, næstformand og kasserer så arbejdskrævende, at der gives et årligt vederlag, som efter den pågældenes eget valg udbetales enten personligt eller til vedkommendes arbejdsplads som kompensation for fravær. Bestyrelsens medlemmer modtager desuden refusion for udgifter til transport og kontorhold efter regning.

 

Faste vederlag:

  • Formand: 39.000 kr. pr. år.
  • Næstformand: 29.000 kr. pr. år.
  • Kasserer: 9.000 kr. pr. år.

 

 

Del siden