/ Forside / Om CISU / Vedtægter, strategi og interne retningslinjer / Overordnet strategi

CISUs strategi for 2014 til 2017 bygger på CISUs vision, mission og værdier og ligger i forlængelse af CISUs tidligere strategi. Strategien blev vedtaget på CISUs generalforsamling i april 2014.

 

Hent CISUs strategi på dansk og på engelsk.

 

Tre strategiske mål

CISUs tre strategiske mål spiller sammen og understøtter hinanden.

 

 

1. EVNE: Stærke danske organisationer der kan gøre en forskel i partnerskaber og netværk

 

Strategisk mål: Et stort antal forskelligartede, dansk baserede, folkelige organisationer er i stand til at indgå i gensidigt forpligtende partnerskaber og netværk med civilsamfundsorganisationer i fattige lande, og at de evner at være synlige og samarbejdende aktører i Danmark

 

 

2. MULIGHEDER: Fokus på civilsamfunds mangfoldighed, roller, ansvar og rammer

 

Strategisk mål: Beslutningstagere, fagpersoner og den danske befolkning bakker op om det danske engagement i udviklingssamarbejdet og anerkender, at stærke og folkeligt forankrede civilsamfund har en mangfoldighed af roller og ansvar i udviklingssamarbejde, både lokalt, nationalt og globalt

 

 

3. INDSATSER: Forstærket bekæmpelse af fattigdom og dens årsager

 

Strategisk mål: Danske organisationer og deres partnere arbejder aktivt

 for udvikling, der sikrer menneskers rettigheder, fremmer global retfærdighed og modvirker årsagerne til fattigdom både på lokalt, nationalt og globalt niveau

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan skal strategien bruges

CISUs strategi for 2014-17 danner den overordnede ramme for den indsats, der udføres af den på generalforsamlingen demokratisk valgte bestyrelse og sekretariatets ansatte. Strategien reflekterer foreningens vedtægter, vision, mission og værdier og udmøntes i konkrete handlingsplaner, som styrer sekretariatets daglige arbejde.

 

Generalforsamlingen er CISUs øverste myndighed, og det er her, medlemsorganisationerne vælger bestyrelsen og vedtager vedtægter, vision, mission, værdier, strategi og bestyrelsens årsplan.

 

Del siden