/ Forside / Om CISU / Vedtægter, strategi og interne retningslinjer / Vedtægter og interne retningslinjer

Vedtægter

CISUs vedtægter er besluttet af generalforsamlingen. Vedtægterne er blevet ændret løbende gennem årene, senest i april 2015.

Hent vedtægterne

 

Anti-korruptionspolitik

CISUs anti-korruptionspolitik beskriver vores holdninger til forebyggelse og håndtering af korruption, svindel og misbrug. Politikken gælder for CISUs medarbejdere, ledelse samt medlemmer af Styregruppe og Bevillingsudvalg; for vores relation til medlemsforeningerne og deres partnere i Syd samt for vores forvaltning af Civilsamfundspuljen. Målet er at begrænse eller helt undgå uregelmæssigheder. Hvis skaden alligevel sker, vil vi arbejde for at begrænse skadevirkningerne og sikre, at der sker en tilstrækkelig og effektiv opfølgning.

Hent anti-korruptionspolitikken
 

Etiske retningslinjer

Retningslinjerne beskriver, hvordan vi vil undgå interessekonflikter og misbrug af position eller midler, og hvordan vi forpligter os på åbenhed, ikke-diskrimination og en god omgangsform. De etiske retningslinjer gælder både for CISUs ansatte og for medlemmerne af Bestyrelse og Bevillingsudvalg, både i Danmark og under tjenestelige rejser i udlandet.

Hent de etiske retningslinjer

 

Juridiske principper

CISU er ikke formelt omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, men vi ønsker at følge de gængse regler for god forvaltningsskik. Derfor har Bestyrelsen besluttet, at vi frivilligt følger de to love. I samarbejde med Ombudsmandsinstitutionen har vi udarbejdet et sæt juridiske retningslinjer, som beskriver vores forvaltningsprincipper, regler om aktindsigt m.v. 

Hent de juridiske principper

Del siden