/ Forside / Organisation, vedtægter og strategi

CISU er en sammenslutning af 280+ folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter. Her kan du se, hvem der er medlem af CISU.

 

CISU er en uafhængig forening med egne vedtægter, bestyrelse og målsætninger. Læs mere om foreningen her.

 

CISU arbejder på tre måder:

  • Vi støtter medlemsforeningernes arbejde gennem kurser, rådgivning og skriftlige materialer om alt fra økonomistyring i projekter over organisationsudvikling og til bæredygtig udvikling.
  • Vi støtter udviklingsprojekter på op til 3,5. mio. kr. gennem Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø og nu også Naboskabspuljen. Vi støtter oplysning i Danmark gennem vores Oplysningspulje.
  • Vi fremmer gode vilkår for civilsamfundsarbejde i og uden for Danmark ved at repræsentere medlemsforeningerne i forskellige fora og over for Udenrigsministeriet og politikere.

 

CISUs vision, mission og værdier kan du se, hvad vi er sat i verden for, og hvordan vi arbejder.

 

CISUs strategi 2014-17 beskriver vi de overordnede mål for vores arbejde inden for tre hovedområder; evne, muligheder og indsatser.

 

Størstedelen af CISUs aktiviteter er finansieret af Udenrigsministeriet og er på finansloven. Folketingets Civilsamfundspolitik er den overordnede ramme for vores rådgivning, kurser, faglige formidling og forvaltning af puljer. Foreningsaktiviteter, såsom generalforsamling og politisk arbejde, betaler CISUs medlemmer for gennem deres kontingent.

 

 

 

Del siden