/ Forside / Organisation, vedtægter og strategi / Organisation / Bestyrelsen

CISUs bestyrelse er foreningens overordnede politiske ledelse, og den arbejder på mandat fra generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af CISUs generalforsamling hvert år i april.

Alle, som er medlem af en af CISUs medlemsforeninger, kan stille op til bestyrelsen.

 

Læs om, hvordan bestyrelsen arbejder på denne side.

Til højre her på siden kan du se bestyrelsens forretningsorden og mødeplan. Alle medlemsorganisationer kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Louise Hindenburg, formand

U-landsforeningen Dialogos, tlf. 31 42 62 88, email: louisehindenburg @ gmail.com

Valgt for 2015-17

 

Jon Clausen, næstformand

AXIS, tlf. 28 18 32 36, email: jonclausen @ hotmail.com

Valgt for 2016-18

 

Runa Bruun, kasserer

Rights for All Women (RAW), tlf. 60 63 12 84, email: runabruun @ gmail.com

Valgt for 2016-18

 

Claus Hedegaard-Jensen 

Periamma, tlf. 30 11 99 20, email: claus @ periamma.org

Tidligere 1. suppleant og indtrådt i bestyrelsen pr. 24.10.2016, da Peter Tholstrup trådte ud. 

 

Vibeke Tuxen
Verdens Skove, tlf. 28 55 46 41, email: vibeke.tuxen @ gmail.com 

Valgt for 2015-17

 

Katja Thøgersen Staun

IMCC, tlf. 40 43 06 10, email: katjata @ gmail.com

Valgt for 2015-17

 

Andrew Julius Bende

Crossing Borders, tlf. 26 91 84 39, email: andrewjbende @ gmail.com

Valgt for 2016-18

 

Suppleanter:

 

1. suppleant: Bjarne Ørbekker, BISU

 

Suppleanterne er valgt for et år.

 

Intern revisor:

 

Sven Stokbæk, Viva Danmark

Intern revisor er valgt for et år.

 

 

Bestyrelsens vederlag

 

Arbejdet i bestyrelsen er som udgangspunkt ulønnet. Dog er posterne som formand, næstformand, kasserer og repræsentant i Udviklingspolitisk Råd så arbejdskrævende, at der gives et årligt vederlag, som efter den pågældenes eget valg udbetales enten personligt eller til vedkommendes arbejdsplads som kompensation for fravær. Bestyrelsens medlemmer modtager desuden refusion for udgifter til transport og kontorhold efter regning.

 

Faste vederlag:

  • Formand: 39.000 kr. pr. år.
  • Næstformand: 29.000 kr. pr. år.
  • Kasserer: 9.000 kr. pr. år.
  • Repræsentant i Udviklingspolitisk Råd: 23.800 kr. pr. år.

 

 

Del siden