/ Forside / Organisation, vedtægter og strategi / Organisation / Generalforsamling / Generalforsamling 2017

CISU holder i år generalforsamling den 29. april i Odense.
Alle fra CISUs medlemsorganisationer er velkomne til at deltage. Tilmelding foregår via vores kursus-system kurser.cisu.dk, senest 20. april.

 

Invitationen til CISUs medlemsorganisationer kan ses til højre her på siden. Praktisk information og bilag til deltagerne lægges også her den 21. april.

 

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til CISU senest en uge før, jævnfør CISUs vedtægter. Det vil sige 22. april. Forslag, som er modtaget senest den 20. april, kan dog blive sendt med ud til deltagerne på generalforsamlingen sammen med øvrige bilag den 21. april.

 

Program

09.45: Indskrivning og morgenbuffet

10.30: Punkt 1. Valg af dirigent og referent
10.45: Punkt 2. Bestyrelsens beretning
11.30: Punkt 3. Årsregnskab
12.00: Frokost og uddeling af CISUs Initiativpris

13.00: Workshop - civilsamfundets rolle anno 2020
14.15: Punkt 4. Fremtidig virksomhed
15.00: Kaffepause

15.30: Punkt 5. Indkomne forslag
16.00: Punkt 6. Kontingent og budget
16.30: Punkt 7. Valg til bestyrelsen
17.10. Punkt 8. Valg af revisorer
17.20: Eventuelt

 

Der vil være en sandwich-pakke, som man kan spise sammen eller tage med til hjemturen.

 

Valg til bestyrelsen

I år er fire ud af syv bestyrelsesmedlemmer på valg og der er tradition for kampvalg.
Alle fra CISUs medlemsorganisationer kan stille op.

Man kan læse mere om bestyrelsens arbejde på cisu.dk/bestyrelsen, og man er også velkommen til at kontakte Maiken Kjær Milthers fra sekretariatet direkte og høre mere (kontaktinformation).

Vi opfordrer alle kandidater til at lave en beskrivelse af deres kandidatur (højst en halv side), så deltagerne på generalforsamlingen kan forberede sig på at stemme. Beskrivelserne sendes til Maiken fra sekretariatet senest onsdag den 19. april, så de kan nå at komme med ud sammen med resten af materialet.

CISUs nuværende bestyrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Del siden