/ Forside / Repræsentant for medlemsforeningerne

CISU har repræsentanter forskellige steder i udviklingsmiljøet i Danmark. Hovedformålet med arbejdet er at sikre gode vilkår for de folkelige foreningers aktive deltagelse i udviklingssamarbejdet. 

 

Repræsentanterne søger i at fremme de interesser, der udspringer af forskellige beslutninger fra CISUs generalforsamling: 

CISU repræsenterer de fælles interesser

 

En stor del af CISUs medlemsforeninger har ikke selv ressourcerne til eller muligheden for at være repræsenteret i forskellige politiske og faglige fora. CISU udfører derfor et stykke politisk og fagligt arbejde på vegne af sine medlemsforeninger. CISU opfordrer dog samtidig medlemsforeningerne til at gøre, hvad de selv kan, for at fremme deres egne politiske sager. 

 

Det gælder særligt i forhold til mere specifikke politiske emner, eksempelvis inden for handels- eller sikkerhedspolitik. CISU ser det som sin rolle udelukkende at arbejde for sager, der er i den brede medlemsskares interesse.

Dog kan CISUs repræsentanter fremføre synspunkter på vegne af konkrete medlemsforeninger - i det omfang det er muligt. Konkrete henvendelser rettes til Maiken Kjær Milthers fra sekretariatet på mkm@cisu.dk.

 

Her har CISU repræsentanter

 

De udvalg og arbejdsgrupper, som er nævnt her, er de mere langvarige af sin slags. CISU har også repræsentanter i mere ad hoc prægede arbejdsgrupper - fx har rådgiver Maria Molde siddet i Globalt Fokus' arbejdsgruppe om FN's Verdensmål.

Med omlægningen af Danidas Udviklingspolitiske Råd i 2017, har CISU ikke længere plads i Rådet.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om CISUs repræsentationer, eller ønsker du at dine synspunkter bliver bragt videre i de forskellige fora, konktakt da stabsmedarbejder i CISU Maiken Kjær Milthers på mkm@cisu.dk.

Læs mere om CISU
Del siden